Hållbarhet

Hållbarhet är viktigt, även för C-parts

Komplexiteten, omfattningen och de stora volymerna kan göra hållbarhetsarbetet extra utmanande när det gäller C-parts. Bufab bidrar till hållbara slutprodukter och hjälper till att förbättra hållbarheten genom hela försörjningskedjan 

Bufab-sakra-hallbarhetBufab-sakra-hallbarhetBufab-sakra-hallbarhet
Bufab-globala-mål

Vi arbetar systematiskt

Leverantörer bedöms, väljs ut och utvecklas med hjälp av Bufabs globala leverantörsprocess. Hållbarhet har högsta prioritet hos oss och vi arbetar kontinuerligt för att bli ännu bättre inom detta viktiga område.  

 Bufabs hållbarhetsarbete bygger på de tio principerna i FN:s Global Compact i kombination med vårt åtagande i enlighet med det internationella initiativet Science-Based Targets initiative. 

ecovadis 2023

Kontinuerligt utvärderade av EcoVadis

Bufab Group har vid flera tillfällen tilldelats en silvermedalj av EcoVadis som ett erkännande av våra CSR-policys. 

EcoVadis är ledande inom övervakning och utvärdering av hållbarhet i globala försörjningskedjor.    

Deras team av internationella hållbarhetsexperter analyserar noggrant företagens data i syfte att skapa tillförlitliga hållbarhetsbetyg med hänsyn till respektive företags bransch, storlek och geografiska läge.