Optimera ditt lager av C-parts

Guide för lageroptimering av C-parts

Ladda ner guiden

Powerpoint

Guide för lageroptimering av C-parts

Ladda ner guiden

Tillverkningsföretagens lager av C-parts är komplexa. De innehåller alla bultar, skruvar, muttrar, andra fästelement och ritningsbundna C-parts som ett företag behöver för produktion och kan lätt bestå av hundratals olika typer av artiklar och potentiellt tusentals individuella komponenter.

Bakom varje komponent finns ett omfattande globalt nätverk av leverantörer, samt en labyrint av olika leveranskedjor, ledtider, beställningsprocesser och leveransrutiner. Trots denna komplexitet har tillverkare ett ständigt behov av att hålla koll på lagret och säkerställa att de nödvändiga komponenter finns tillgängliga i rätt mängd, kvalitet och vid rätt tidpunkt. Misstag i lagerhanteringen kan lätt leda till oväntad brist på komponenter, vilket i värsta fall kan stoppa produktionen. 

Av denna anledning finns det ett akut behov för tillverkningsföretag att optimera och strömlinjeforma sina lager av C-parts. Lagret måste erbjuda högsta möjliga tillgänglighet av artiklar samtidigt som administrationen hålls till ett minimum och tillhandahålla en omfattande översikt över lagret. Det finns fler alternativ tillgängliga, men de kräver alla samarbete mellan avdelningar och en förändring i hur produktionspersonalen arbetar. Förändringsprocessen kan vara utmanande, men fördelarna är enorma, särskilt om ditt företag har haft problem med manuella processer och att ”släcka bränder” tidigare.

I denna guide kommer vi att täcka de grundläggande aspekterna av optimering av C-parts lager och ge en introduktion till detta omfattande ämne. Använd länkarna i guiden för att hoppa direkt till artiklar på Solutionisthubben som behandlar enskilda aspekter av lageroptimering mer ingående.

Chapters

Chapters

Vad är lageroptimering?

I artikeln "Vad är lageroptimering?" publicerad på Solutionisthubben definierar Adina Anghel ett optimerat lager av C-parts på följande sätt:

"Ett optimerat lager av C-parts ger dig fri tillgång till rätt C-parts vid rätt tidpunkt, i nödvändig mängd och kvalitet. Det ger flexibilitet när dina behov förändras och ger trygghet genom att låta dig ta tillgängligheten av C-parts för givet."

Lageroptimering är därför en process som låter dig bygga upp ett lager av C-delar som matchar definitionen ovan. För en drifts- eller logistikchef på ett stort tillverkningsföretag ökar ett optimerat lager av C-delar effektiviteten och sparar tid, vilket ger dem förtroende för att produktionen inte kommer att störas av några C-delsrelaterade problem. För företaget kan ett optimerat lager sänka de totala kostnaderna, erbjuda bättre prognosmöjligheter och minska mängden administrativt arbete som utförs av inköpare och planerare.

I en tid av stigande produktionskostnader och brist på material är det viktigare än någonsin för drifts- och logistikexperter att implementera lageroptimeringspraxis för att förbli konkurrenskraftiga och hålla kunderna nöjda. Dessa praxis kan inkludera användningen av mjukvara eller digitaliserade påfyllningslösningar som kan sköta lagerhållning och beställning. Men ibland krävs strukturella förändringar – till exempel antalet leverantörer av C-parts som företaget samarbetar med.

När bör du optimera ditt lager av C-parts?

Du kämpar med att planera och göra prognoser.

Ett optimerat lager är ett som ger dig tillgång till de artiklar du behöver när du behöver dem. Planering och prognostisering är en stor del av detta mål – till exempel, om ditt företag tillverkar högt säsongsmässiga produkter, måste du vara säker på att ditt lager är välfyllt med nödvändiga artiklar under perioder med högre efterfrågan. Detta kan vara svårt när du måste hantera långa ledtider och störningar i leveranskedjan.


För att kunna planera på detta sätt behöver du kunna titta tillbaka på historisk data om delanvändning, ledtider och leveransprocesser, för att göra uppskattningar för framtiden. Men om du tidigare har använt en reaktiv strategi för C-parts istället för en proaktiv, eller om ditt system inte kan ge dig dessa uppgifter, kommer det att vara en stor utmaning att förbereda ditt lager för framtiden.

Du förlitar dig för mycket på manuella processer

Manuella processer står ofta i vägen för effektiv optimering. Till exempel är det inte en optimerad metod att skicka någon med en bit papper för att manuellt kontrollera lagerbeståndsnivåer och se vilka delar som behöver beställas. Det kan fungera för mindre lager, men det är ineffektivt, sårbart för mänskliga fel och svårt att skala upp om ditt företag eller lager växer i framtiden.

En lösning som kan digitalisera eller automatisera denna manuella uppgift skulle hjälpa till att skapa ett lager som i förtid tillhandahåller de nödvändiga produkterna utan att ta tid och resurser från andra, viktigare uppgifter.

Varför bör du optimera ditt lager av C-parts?

Jämfört med A- och B-parts som är dyra och oftast synliga delar av en färdig produkt, får C-parts ibland inte den uppmärksamhet de förtjänar. Fästena som används i produkter betraktas ofta som oviktiga av vissa tillverkningsföretag, mestadels eftersom de generellt sett är mycket billiga att köpa och ganska generiska.

Men den totala kostnaden för C-parts är faktiskt mycket högre än vad den först verkar vara – och när de inte hanteras på ett korrekt sätt kan C-parts skapa problem som kan generera enorma kostnader för företaget som helhet.

Tillverkare med icke-optimerade lager av C-parts kämpar ofta med oväntade bristvarningar, omfattande administration och ibland obsolescens. Även om inköpspriset för en beställning av C-parts är nästan försumbart för en stor tillverkare kan kostnaderna för att hantera lagret på ett felaktigt sätt snabbt bli uppenbara – särskilt om de leder till produktionsstopp på grund av brist på nödvändiga delar.

Så, även om C-parts är små och billiga, är de inte mindre väsentliga än de A-parts som utgör kärnan i dina produkter. Att ha ett optimerat lager av C-parts är en förutsättning för en tillverkningsverksamhet som fungerar smidigt och uppfyller dina kunders behov.

Hur du optimerar ditt lager av C-part

En lageroptimering sker inte över en natt. Det finns många vägar att gå, men dessa är några åtgärder som vanligtvis vidtas av tillverkningsföretag som kämpar med sitt lager av C-parts och beslutar sig för att göra en förändring.

Samla leverantörer av C-parts

Ju fler leverantörer av C-parts du har, desto större är risken för att något går fel. Detta beror ibland på mänskligt fel – om mycket av dina är  inköpsprocesser är manuella är det lättare för inköpsavdelningen att missa en beställning, vilket lämnar dig med brist på artiklar i produktionen. Det skapar också många ineffektiva och okoordinerade leveranser som tar värdefull tid från produktionspersonalen. Att konsolidera till ett fåtal eller bara en leverantör effektiviserar verksamheten och gör lagerhållningen av C-parts lättare att hantera.

Digitalisera ditt lagersystem

Manuell inventering fungerar för många företag, men det tar tid och kan fortfarande lämna dig med oväntade begränsningar, särskilt om det inte görs regelbundet. I en sådan situation kan risken för misstag vara hög. Att övergå till ett ERP-system som delas mellan produktion, inköp och ledning ökar transparensen och tar bort några av de opålitliga mänskliga faktorerna från processen.

Inför en logistikhanteringslösning

När ett digitalt system är på plats är logistikhanteringslösningar ett logiskt nästa steg. Med lösningar som dessa uppdateras systemet kontinuerligt när delar används – ofta genom att personalen skannar streckkoder med en handhållen läsare, eller med lösningar med vågar och RFID som automatiskt spårar förbrukningen av C-parts. Lösningar som dessa kan också utlösa automatiska beställningar och eliminera behovet av manuellt arbete helt och hållet.

Kontinuerlig förbättring

Även när förbättringar har gjorts är det avgörande att fortsätta övervaka prestandan och justera när företagets behov förändras. När det gäller lager av C-parts väljer många tillverkare att samarbeta med en partner som kan övervaka detaljerna och komma med förslag på framtida justeringar.

Utmaningarna med lageroptimering

Precis som vid varje förändring i en komplex tillverkningsverksamhet kommer processen med att optimera ett lager av C-delar med några utmaningar.

Kommunikation mellan avdelningar

Vanligtvis finns det ingen enskild avdelning som verkligen 'äger' ett företags C-parts. Istället är det ett gemensamt arbete över flera team inom företaget.

  • Planering och inköp är naturligtvis en viktig komponent, eftersom den här avdelningen ansvarar för att hitta de bästa leverantörerna, förhandla med dem och beställa C-parts. 
  • Logistik är ansvarig för att ta emot leveranserna artiklar från leverantörer och transportera dem internt till rätt plats.
  • Drift och produktion är teamet som har mest direkt kontakt med lagret självt.
  • Planering måste vara involverad i lagret för att säkerställa att nödvändiga delar är tillgängliga vid specifika tider
  • Forskning och utveckling (FoU) kan också vara involverad hos vissa företag. Genom att välja rätt C-parts tidigt när man utformar en ny produkt kan lagerineffektivitet undvikas längre fram 

Beroende på ditt företag kan färre avdelningar vara involverade, eller kanske ännu fler. Oavsett din företagsstruktur krävs flera kompetenser, och flera team behöver vara involverade – var och en med sina egna prioriteringar, behov och synpunkter på hur lagret ska fungera.

Att identifiera dessa behov är ett viktigt första steg mot att skapa ett optimerat lager av C-parts. Men att förstå hur de alla kan mötas är svårt. De flesta företag som påbörjar ett optimeringsprojekt gynnas av att samarbeta med en extern partner som kan rådgiva dem om de tillgängliga

Ett nytt arbetssätt

Manuella processer och icke optimerade arbetssätt med lagret kan vara ineffektiva, men om de har varit på plats under lång tid kan de vara svåra att släppa.  Att göra förändringar i lagret – till exempel genom att investera i en logistiklösning som möjliggör automatisk beställning – kräver ofta introduktion och förändrat beteende för personalen som ska arbeta med den. Dessa utmaningar löser sig ofta när det nya systemet har implementerats, dock – i många fall leder investeringen i något som en automatisk påfyllnadssystem till mindre arbete för produktionspersonal, driftschef och inköpare, och skapar därmed tid som kan användas till andra dagliga uppgifter.

Möjligheterna med lageropptimering

En av de viktigaste fördelarna med ett optimerat och digitaliserat lager är förutsägbarhet. Med en påfyllningslösning som spårar delanvändning över tiden och automatiskt placerar beställningar när tillgängligheten sjunker under en överenskommen nivå genereras stora mängder data. Denna data gör det möjligt för dig att exakt se hur stor efterfrågan är på varje specifik del under olika perioder, vilket möjliggör planering av lagret i förväg. Genom att dra nytta av denna data eliminerar du gissningsarbetet och ser till att du bara beställer de delar du behöver, samtidigt som du uppnår maximal effektivitet med lägst kapital.

Dessutom blir fler resurser tillgängliga när ett lager är optimerat. Företag som tidigare hade produktionspersonal som manuellt letade i delbehållare för att kontrollera lagret, eller inköpare som manuellt placerade order från en lång lista med leverantörer, inser att många av dessa repetitiva uppgifter inte längre behövs. I vissa fall skapar detta tid som kan användas mer effektivt – till exempel kan en inköpare som inte längre har lika många manuella order att placera istället skapa ett större värde genom att konsolidera eller effektivisera leveranskedjan.

Utforska dina möjligheter med VMI

Powerpoint

Tillverkarens guide till logistiklösningar

Ladda ner guiden