Reducering av antalet leverantörer och komponenter

Bufab C-parts konsolidering

Varje leverantör kräver förhandlingar, kvalitetssäkringsåtgärder, logistikhantering och separat hantering av leverantörsskulder. Att minska antalet leverantörer är därför ett av de mest effektivatten att uppnå kostnadsbesparingar i din supply chain. 

Bufab-forenkla-reducering Bufab-forenkla-reduceringBufab-forenkla-reducering

Därför bör du konsolidera

Genom att minska antalet leverantörer och komponenter reduceras totalkostnaden (TCO).  

Samarbeta med Bufab

Som partner till Bufab kommer du att sänka kostnaderna och frigöra resurser genom konsolidering. Vi kommer även föreslå förändringar inom samtliga områden med identifierade förbättringsmöjligheter.  

Vad vi gör

Vi analyserar dina befintliga leverantörer och komponenter och föreslår förändringar för att uppnå en betydande minskning av totalkostnaden (TCO) 

Sänk dina kostnader

Även om konsolideringsprocessen kräver en insats kan du vara säker på att både pengar och tid är väl investerade. Beroende på mål, omfattning och status för din verksamhet är det rimligt att förvänta sig en sänkning av totalkostnaden (TCO) med 15-20 %.   

Fördelarna med konsolidering av C-parts

De omedelbara fördelarna inkluderar:  

  • Minskad administration - mindre ansträngning och tidsåtgång
  • Bättre relationer - enklare kommunikation och samarbete med en samtalspartner
  • Minskad totalkostnad (TCO)
  • Bättre produktlösningar 

Föreställ dig vad detta innebär på lång sikt, med minskad hantering och administration, förbättrad relation samt rejält sänkta kostnader. 

Ta kontakt med en av våra experter för att få veta mer om konsolidering och hur vi tillsammans kan effektivisera din supply chain.  

Prata med en expert