Kitting och montering

Förenklad komplexitet till en lägre kostnad

Bufab Creative Component Solutions™ är ett innovativt koncept där vi förenklar komplexa processer. Vi diskuterar proaktivt möjligheterna med dig i syfte att skapa en effektiv och innovativ lösning. Det kan vara delar sorterade i en påse för exempelvis IKEA eller komponenter packade i en designad, varumärkesbyggande förpackning där varje del har sin specifika plats. Våra lokala försäljningsbolag har mångsidig erfarenhet och bred kunskap och kan därmed bidra med olika monteringslösningar.  

Vi är Solutionists och alltid intresserade av att förbättra våra gemensamma affärer. 

Prata med din lokala expert
Bufab-forbattra-kitting-monteringBufab-forbattra-kitting-montering
Bufab-hand-håller-låda

Vilka behov har du?

Upplever du problem i framtagningen av reservdelssatser? Har du tillverkat reservdelssatser och fått brist i produktionen? Vill du säkerställa att det exakta antalet delar används i en viss produktion? Vill du att ditt kit med fästelement ska framhäva ditt varumärke?  

Vi hjälper dig gärna med en bra lösning.  

Bufab-hand-håller-komponent

Problem i monteringen?

Vi är Solutionists och vårt mål är att förenkla din vardag. Lägger du för mycket tid på att införskaffa alla delar till en viss montering? Saknar du lokaler och utrymme för montering? Uppstår produktionsstopp på grund av att det saknas komponenter? 

Vi kan bistå med både sourcing och montering i syfta att lösa dina utmaningar, oavsett hur de ser ut. 

Ett lösningsorienterat arbetssätt

Precis som elitidrottare anpassar sin vardag för att uppnå perfektion i de olika delarna i sina rutiner utifrån uppsatta mål, så har ett lösningsorienterat arbetssätt blivit en integrerad del av den dagliga verksamheten hos Bufab. 

Bufab-en-person-monterar

Subassemble

Genom att kombinera dina komponenter till en monterad produkt kan vi minska såväl dina direkta som indirekta kostnader samt reducera antalet leverantörer.     

Med vår flexibilitet och höga kompetens erbjuder vi omfattande expertis inom subassemble (delmontering). Vi stöttar dig med ett lokalt team som backas upp av våra systerföretag.    

Våra lokala team har olika erfarenheter av avancerade monteringar och samlar den kompetens som behövs för ditt projekt.  

Vi är Solutionists. Inspireras gärna av exemplen nedan.  

Ventilblocket

Ventilblocket är kärnan i en mjölkningsrobot som utvecklats av en innovativ ledare inom design och tillverkning av automatiserade system för mjölkbönder runt om i världen. Företagets mål är att genom hållbar mjölkproduktion bidra med föda till människor över hela världen. 

Duschanordningen 

När vi träffade vår kund, en stor tillverkare av vattenkranar, för över 10 år sedan var de rejält frustrerade. De spenderade för mycket tid och energi på en enda produkt. Produkten, en duschanordning, bestod av många olika delar som de köpte från flera leverantörer och sedan monterade internt. 

Bufab-kitting

Kitting

Vi har ett brett utbud av speciallösningar inom kitting och förpackning.   

Dina komponenter kan kittas i automatiserade maskiner med hög effektivitet. Vi kan även leverera kittade lösningar med 100-procentig kontroll av delarna enligt specifikation och med en 100-procentig garanterad kvantitet. 

Utnyttja fördelarna

  • Förbättrad kostnadskontroll, mindre spill, färre lagerförda artiklar
  • Lägre lagernivåer 
  • Minskade kostnader för lokalutrymme

  • Ökad precision: förhandsgodkända komponenter 

  • Ökad effektivitet, tillgång till kritiska komponenter, minimerad hantering 

  • Standardisering av komponenten

Fördelarna med Bufab Creative Component Solutions™

Genom att outsourca montering, sortering och förpackning av olika komponenter kan du enklare uppnå högsta möjliga effektivitet.  

Ta kontakt med en av våra experter för att få veta mer och diskutera dina behov.

Jag vill prata med en expert