Lagerhållning och intern logistik

Analys och best practice för ökad effektivitet

Många företag har problem med ineffektivitet i sin lagerhållning och interna logistik. Det kan handla om en icke optimerad placering av hyllor eller fack eller att personal och maskinoperatörer inte hittar rätt del. Genom att analysera din verksamhet bestämmer vi tillsammans vilket tillvägagångssätt som passar bäst för att effektivisera era processer.  

Bufab-forbattra-lagerhallning-logistik Bufab-forbattra-lagerhallning-logistikBufab-forbattra-lagerhallning-logistik

Med erfarenhet som drivkraft

Det är lätt att ha en åsikt. Ibland är det bättre att samla in data under en viss tidsperiod och därefter genomföra effektiviseringar baserade på fakta. Andra gånger räcker det med att prata med personalen och analysera hur de arbetar. Vi är stolta över att ge råd som bygger på Bufabs långa erfarenhet av best practice.  

Varför

Sänk kostnaderna genom effektivare utnyttjande av personal, lokalutrymme och utrustning baserat på kunskap och fakta.  

Hur

Bufab tar in rätt expertis, utarbetar en projektplan, samlar in information genom våra specialister, analyserar denna fakta och utformar därefter rekommendationer. 

Vad

Analys av verksamhetens nuvarande effektivitet, lagernivåer, påfyllningsrutiner, lokaler och produktplacering i hyllor och fack. Vi utvärderar även den interna logistiken, exempelvis materialflöden och hur personalen rör sig i lokalerna. Resultaten presenteras i en förbättringsplan.