Lager og internlogistikk

Analyse og beste praksis for økt effektivitet

Mange bedrifter har problemer med at lager og internlogistikken ikke fungerer optimalt. Det kan dreie seg om plassering av hyller og rom ikke er optimale, eller at ansatte og maskinførere ikke finner riktig del. Ved å analysere virksomheten din bestemmer vi sammen hvilken tilnærming som er best egnet for å effektivisere og optimalisere prosessene dine.

Forbedre-lager-og-internlogistikk Forbedre-lager-og-internlogistikkForbedre-lager-og-internlogistikk

Med erfaring som drivkraft

Det er lett å ha en mening. Noen ganger er det bedre å samle inn data over en periode og deretter gjøre forbedringer basert på fakta. Andre ganger er det nok å snakke med personalet og analysere hvordan de jobber. Vi er stolte av å gi råd basert på Bufabs lange erfaring med beste praksis.

Hvorfor

Redusere kostnader gjennom mer effektiv bruk av personale, lokaler og utstyr, basert på kunnskap og fakta.

Hvordan

Bufab henter inn riktig ekspertise, utarbeider en prosjektplan, samler inn informasjon gjennom våre spesialister, analyserer innspillene og gir anbefalinger.

Hva

Analyse av virksomhetens nåværende effektivitet, lagerbeholdning, påfyllingsrutiner, lokaler og vareplassering i hyller og rom. Vi evaluerer også den interne logistikken, for eksempel materialflyt og hvordan personalet beveger seg rundt i lokalene. Resultatene presenteres i en forbedringsplan.