Leverandører i verdensklasse

Et globalt leverandørnettverk er grunnlaget for din optimale løsning

C-Parts kan være en liten del av virksomheten din, men det er vår kjernevirksomhet. Gjennom Bufabs globale leverandørnettverk sørger vi for kostnadsbesparelser, bærekraft, sikret kvalitet, kortere ledetider og økt produktivitet.

Innkjop-leverandornettverk Innkjop-leverandornettverkInnkjop-leverandornettverk
Bufab-hånd-med-hanske-holder-en-bolt

En perfekt match

Vi evaluerer jevnlig potensielle og eksisterende leverandører for å utvikle tilbudet vårt. Dette gir oss fleksibilitet til å matche veksten din, inkludert eventuelle endrede krav og behov.

Globalt nettverk

Vi velger en optimal leverandørsammensetning basert på dine krav til kvalitet, ytelse, volum og tilgjengelighet. Resultatet er økt produktoptimalisering og produksjonseffektivitet til en lav kostnad.

Vårt globale nettverk med mer enn 4000 leverandører gir deg fleksibiliteten som kreves for optimalisert drift over tid, ettersom behov og krav endres.

Kontinuerlig utvikling av nettverket

Våre leverandører er valgt, evaluert og utviklet ved hjelp av Bufabs globale leverandørprosess i kombinasjon med ekspertisen til våre lokale innkjøpskontorer.

Forhåndsreviderte leverandører gir kortere ledetider.

Vi sikrer kvalitetskrav og jobber kontinuerlig med å forbedre oss ytterligere fra alle bærekraftsperspektiver.