Etterfylling

Bekymringsfri påfyll og garantert lagernivå

Bufabs logistikkløsninger med blant annet automatisk varepåfylling, reduserer manuelt arbeid og gir deg «peace of mind» – slik at du kan fokusere fullt og helt på din kjernevirksomhet.

Automatisk varepåfylling Automatisk varepåfyllingAutomatisk varepåfylling
BUFAB-230223-37-LOWRES

Si «farvel» til tomme beholdere

Bufabs oppgave er å sikre at du har C-parts tilgjengelig når det trengs, i tide, der de trengs og til lavest mulig totalkostnad. Ganske enkelt en bekymringsfri etterfylling og garantert lagernivå av C-parts.

Vi har lang erfaring med skreddersydde logistikkløsninger, ofte kalt VMI-løsninger (Vendor Managed Inventory), som har som mål å redusere indirekte kostnader og forenkle arbeidsdagen din.

Snakk med en ekspert

C-parts

Vanligvis festemidler, men kan også være en magnet, metall eller plastdel. De kan være dreid, støpt, ekstrudert, stanset, smidd, frest, formet eller en mer kompleks sammensatt artikkel.

VMI

Vendor Managed Inventory
er en praksis der en leveran-dør av varer er ansvarlig for å optimalisere kundens varelager.

MRO

Forbruksvarer, verktøy og rekvisita som trengs for vedlikehold, reparasjon og i produksjon. De brukes i produksjonsprosessen, men er ikke en del av det ferdige produktet.

PPE

«Personal Protective Equipment» er alt av personlig verneutstyr arbeiderne bruker for å være trygge og effektive. Som f.eks hansker, vernebriller og hørselsvern.

Bufab Logistics Solutions Made Easy™

EasyTrack™

Hjertet i din logistikkløsning for C-parts. En skytjeneste som effektiviserer håndteringen av C-parts.

EasyScan

Bestill ved å skanne med den angitte skanneren eller smarttelefonen din.

EasyScale

Automatisk bestilling basert på vekt.

RFID Solutions

Plasser den tomme beholderen på øverste hylle.

EasyLabel

Den innovative løsningen sørger for at etiketten oppdaterer ordreinformasjonen automatisk.

EasyVend

«Godterimaskinen» innen C-parts.

EDI-blue

EDI - Electronic Data Interchange

Forenkle og effektivisere bestillingsprosessen din med EDI. Reduser det manuelle arbeidet og fokuser i stedet på de viktige sakene.

Ikke noe stress!

Vi forsyner, kjøper og leverer hver komponent etter hvert som den forbrukes, og eliminerer behovet for prognoser, bestilling og lagertelling. Påfylling skjer automatisk, og sikrer at produktene ikke blir plassert feil, at det blir mangler, linjestopp eller problemer ved omlegging. Vi leverer til ditt lager, et spesifikt marked eller der produktet brukes.

Redusere kostnader

C-parts er unike ved at kun en liten del av totalkostnaden kommer fra kjøpesummen, ofte så lite som 20 %. De øvrige 80 % er indirekte kostnader til innkjøp, kvalitetssikring og påfyll.

Mange av våre kunder har innsett de store fordelene med Bufab Logistics Solutions og/eller EDI, spesielt i form av kostnadsbesparelser og redusert manuelt arbeid 

Å gå fra et planleggingsdrevet lager av C-parts til et forbruksdrevet påfyll gjør ofte livet mye enklere. Med Bufab Logistics Solutions får du en VMI-løsning som eliminerer problemer med ufullstendige materiallister og feil lagernivåer.

La oss finne ut hvordan vi sammen kan gjøre livet enklere og samtidig redusere kostnadene!

Snakk med en ekspert