Reduksjon av antall leverandører og komponenter

Bufab C-parts konsolidering

Hver leverandør krever forhandlinger, kvalitetssikringstiltak, logistikkstyring og separat styring av leverandørgjeld. Å redusere antall leverandører er derfor en av de mest effektive måtene å oppnå kostnadsbesparelser gjennom optimalisering av forsyningsbasen.

Forenkle-reduksjon Forenkle-reduksjonForenkle-reduksjon

Derfor bør du konsolidere

Ved å redusere antall leverandører og komponenter reduseres totalkostnaden (TCO).

Samarbeid med Bufab

Som partner av Bufab vil du senke kostnader og frigjøre ressurser gjennom konsolidering. Vi vil også foreslå endringer på alle områder med identifiserte forbedringsmuligheter.

 

Hva vi gjør

Vi analyserer dine eksisterende leverandører og komponenter og foreslår endringer for å oppnå en betydelig reduksjon i totale eierkostnader (TCO).

 

Senk kostnadene dine

Selv om konsolideringsprosessen krever litt innsats, kan du være sikker på at både penger og tid er godt investert. Avhengig av målene, omfanget og statusen til virksomheten din, er det rimelig å forvente en reduksjon i totale eierkostnader (TCO) på 15-20 %.

 

Fordelene med konsolidering av C-parts

De umiddelbare fordelene inkluderer:

  • Redusert administrasjon – mindre innsats og tidsbruk
  • Bedre relasjoner - enklere kommunikasjon og samarbeid med én samtalepartner
  • Reduserte totale eierkostnader (TCO)
  • Bedre produktløsninger

Tenk deg hva dette betyr på lang sikt, med redusert håndtering og administrasjon, forbedrede relasjoner og betydelig reduserte kostnader.

Ta kontakt med en av våre eksperter for å finne ut mer om konsolidering og hvordan vi sammen kan effektivisere din supply chain.

Snakk med en ekspert