Åpenhetsloven

Formålet med Åpenhetsloven er å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i leverandørskjeden.

Bufab jobber kontinuerlig mot en etisk forsvarlig og bærekraftig utvikling og har signert på FNs Global Compact og tar dermed et tydelig standpunkt i spørsmål knyttet til menneskerettigheter, arbeidsrett, miljøansvar og antikorrupsjon. 

I tillegg er Bufabs bærekraftsarbeid revidert av EcoVadis hvor vi har sølvmedalje i 2023. Dette innebærer at Bufab er topp 25% av alle selskaper EcoVadis revidert.

Bufab Norge AS er en del av Bufab konsernet. Bufab promoterer en etisk, trygg og inkluderende arbeidskultur både internt i virksomheten, samt i eksterne forretningsforhold.

For mer informasjon, vennligst les om Bufab Group sitt bærekraftsarbeid her.

Henvendelser angående informasjon om Bufab Norge AS, i henhold til Åpenhetsloven § 6. Rett til informasjon, kan rettes til aapenhetsloven@bufab.com