C-Parts

Innkjøperens veiledning til C-parts

Bufab-the-purchasers-guide-to-C-partsBufab-the-purchasers-guide-to-C-parts

Last ned veiledningen

Powerpoint

Innkjøpers veiledning til leverandørkonsolidering

Last ned veiledningen

Som innkjøper av C-parts er du ansvarlig for at din bedrifts produksjon har en jevn tilførsel av komponenter som holder ønsket kvalitet, leveres til rett tid, i rett mengde og til rett pris.

Produksjonsbedrifter fokuserer ofte på de høyverdige delene som er inkludert i produktene deres. Men de mindre verdifulle, nesten usynlige C-partsene kan være like viktige – og hvis du ikke gjør de riktige innkjøpene når det kommer til disse komponentene, kan du oppleve høyere kostnader, løpende administrasjonsutgifter og til og med produksjonsstans.

I denne veiledningen fokuserer vi på å gi deg som innkjøper alt du trenger å vite om C-parts – hva de er, hvorfor de er verdt å fokusere på, og hva du kan tjene på å kjøpe de på en smartere måte.

Kapitler

Kapitler

Hva er C-parts?

Som vi forklarer i vår artikkel «Hva er C-parts?» kan du vanligvis dele hundrevis av deler og komponenter som utgjør et ferdig produkt i tre kategorier: A-, B- og C-parts.

A-parts

Dette er de høyverdige komponentene som er inkludert i produktene dine. I en bilfabrikk er motorer vanligvis en A-part. De er sannsynligvis de dyreste komponentene i bilen, og fabrikken har vanligvis relativt små mengder av dem på lager.

Det er også liten variasjon i denne typen komponenter – et bilfirma bruker kanskje noen forskjellige motorstørrelser, men vanligvis ikke så mange. Bedrifter har vanligvis kun én eller noen få leverandører for denne typen komponenter.

B-parts

B-parts kan fortsatt ha høy enhetskostnad, men ikke like høy som for A-parts. Ser vi på en bilfabrikk igjen, kan komponenter som frontruter eller seter være B-parts. Lagerbeholdningen for disse komponentene er vanligvis høyere enn for A-parts.

På samme måte er variasjonen noe større når det gjelder B-parts. For eksempel kan en bilprodusent ha et stort antall forskjellige setealternativer. I tillegg kjøper bedrifter ofte denne typen deler fra flere ulike leverandører.

C-parts

C-parts er de komponentene som har lavest verdi av alle. Sånn som skruer, muttere, bolter, hengsler, rør, O-ringer og andre typer festemidler. De kan også være unikt utformede produkter som dreide, injiserte, ekstruderte, stansede, smidde, freste eller støpte deler. Kostnaden for en enkelt skrue er nesten ikke-eksisterende, og så lenge de er tilgjengelige for produksjon er det ingen som tenker mye på dem. Mange C-parts brukes i svært store volum, og et stort produksjonsanlegg kan under normale forhold ha titusenvis av individuelle C-parts på lager.

A-C-parts-verdi-antall

Det er stor variasjon når det kommer til C-parts. Når man vurderer behovet for festemidler i forskjellige størrelser, lengder og kapasiteter, kan et typisk lager av C-parts inneholde hundrevis av forskjellige SKUs (Stock Keeping Unit).

Leverandørbasen for C-parts har også en tendens til å være svært fragmentert. Produsenter kjøper ofte lignende komponenter fra forskjellige leverandører, vanligvis av historiske årsaker. I noen tilfeller kan bedrifter ha hundrevis av forskjellige leverandører av C-parts å administrere.

Hvorfor C-parts er viktige for innkjøpere

Selv om C-parts ikke er veldig glamorøse, er de fortsatt kritiske komponenter i produktene din bedrift produserer. Uten høykvalitets C-parts vil det gå ut over påliteligheten og kvaliteten på produktene dine.

Når kvaliteten er i henhold til spesifikasjonene og de administreres effektivt, blir C-parts en usynlig del av produksjonen for mange produsenter. Deres virkelige betydning blir først synlig når noe går galt.

Det største problemet med dårlig håndtering av C-parts er nedetid. Når produksjonen i fabrikken må avbrytes, er det noe av det mest kostbare som kan skje med en produksjonsenhet. Under nedetid kan du ikke produsere noe, men de ansatte må fortsatt få betalt, kundene dine må holdes fornøyde, og lysene må fortsette å lyse. Hvert sekund med uventet nedetid har en høy kostnad, og er uten tvil et av de mest alvorlige problemene en produksjonsbedrift kan oppleve.

Vanligvis er uplanlagt nedetid forårsaket av maskinhavari eller menneskelige feil. Imidlertid kan mangel på komponenter også være en årsak. Ofte er det mangel på C-parts. Mange bedrifter som har et stort antall ulike C-parts med varierende volum, sliter ofte med å få en sentral oversikt over tilgjengeligheten til disse komponentene over tid. Dessverre kan dette problemet gå ubemerket hen, før det plutselig er for sent. Uten festemidler kan ikke produkter monteres og arbeidet kan ikke fortsette før nye komponenter er anskaffet. Og skylden ender ofte opp hos innkjøpsavdelingen.

Produsenter streber etter å produsere så effektivt som mulig og for at dette skal skje, må alle nødvendige C-parts alltid være tilgjengelige.

Direkte og indirekte kostnader for C-Parts

Som tidligere nevnt, definerer vi C-parts som de komponentene med lavest verdi som brukes i en produksjonsprosess. Når du kjøper i bulk er prisen på en enkelt feste en dråpe i havet for de fleste selskaper.

Men til tross for den lave direkte kostnaden, har C-parts en høy indirekte kostnad. 80 % av den totale kostnaden for C-parts består vanligvis av indirekte kostnader, som er kostnader forbundet med ting som innkjøp, bestilling, frakt, håndtering og lager.

A-C-parts-direkte-indirekte-kostnader

Disse indirekte kostnadene kan være høye, men de er mye lettere å redusere enn de direkte kostnadene. Det kan være mulig å forhandle priser med en leverandør for å få en anstendig rabatt på A- og B-parts med høyere verdi, men du kan gjøre større kostnadsbesparelser ved å redusere de indirekte kostnadene til C-partsene dine. Dette kan oppnås gjennom tiltak som forbedrede bestillings- og leveringsprosesser, økt tilgjengelighet av komponenter, konsolidering av leverandører og generelle forbedringer i din håndtering av C-parts. Vi vil komme nærmere inn på disse temaene snart.

C-parts og dine totale eierkostnader (TCO)

C-parts er ofte en stor og tidkrevende faktor for en bedrift. Større selskaper som ikke har konsolidert sine C-parts-leverandører kan noen ganger ha godt over 100 forskjellige leverandører å administrere. For innkjøper betyr dette at mye tid går med til å source komponenter, snakke med leverandører og legge inn bestillinger. Andre steder i bedriften skal det mottas og behandles et stort antall leveranser av ganske små bestillinger, og like mange fakturaer skal betales. Når du legger sammen all denne tiden, skjønner du at selskapet bruker mye tid og penger på å kjøpe relativt enkle produkter.

Når man tar i betraktning alle disse innkjøpsaktivitetene, er det lett å forstå hvorfor C-parts har så høye indirekte kostnader. Det er derfor viktig å vurdere den totale eierkostnaden (TCO) når man arbeider med C-parts. Gode ​​innkjøpere prøver alltid å få best mulig pris for varene de kjøper, men siden innkjøpskostnaden på C-parts generelt er lav, er det vanskelig å gjøre store besparelser gjennom en rabattert pris.

Men ved å ta hensyn til de høye indirekte kostnadene ved C-parts under innkjøpsprosessen, åpner det for andre muligheter til å gjøre betydelige besparelser. For eksempel gjennom leverandørkonsolidering. Ved å velge en leverandør med pålitelige leveranser, fleksible bestillingssystemer og kortere leveringstider, reduserer du også risikoen for driftsstopp og alle tilleggskostnadene som følger med.

Alle avdelinger i din bedrift, inkludert innkjøp, er under press for å redusere kostnader og forbedre effektiviteten. Men hvis du forstår hvilken innvirkning C-parts har på dine totale eierkostnader, kan du foreslå bedre innkjøpspraksis som vil bli verdsatt av både bedriftsledelsen og dine kollegaer i produksjonen.

Vanlige utfordringer for innkjøpere av C-parts

Innkjøpere møter krav fra alle kanter, inkludert fra bedriftsledelsen, ulike mellomledere og produksjonen. I denne delen skal vi se på tre hovedutfordringer som innkjøpere av C-parts møter i sitt daglige arbeid, og hvordan de kan løses.

Tilgjengelighet

Tilgjengelighet er det viktigste for innkjøpere av C-parts. Komponentene skal være tilgjengelig på fabrikken i riktig mengde, til rett pris og til rett tid, hele tiden. Faktorer som påvirker tilgjengeligheten, som lange leveringstider, leverandørproblemer, ineffektiv lagerstyring og dårlig planlegging er alle realiteter, men du vil ikke få mye sympati hvis produksjonen må stoppe på grunn av mangel på muttere, bolter eller en liten skive.

Å sikre tilgjengelighet er direkte knyttet til ditt valg av leverandører. For å sikre at nødvendige C-parts har en pålitelig flyt inn i produksjonen, må leverandørene dine:

  • Tilby raske og effektive leveranser
  • Ha et bredt nettverk av underleverandører for optimal sourcing
  • Ha et brukervennlig bestillingssystem som gjør det enkelt å kjøpe de riktige komponentene 

Globale forsyningskjeder er svært komplekse, og alle som har opplevd konsekvensene av de siste årenes ekstraordinære hendelser vet at alle globale forsyningskjeder har fått store forstyrrelser. Det er ingen leverandører som kan garantere at de er immune mot denne typen hendelser. Men med riktig partner kan du i det minste sikre best mulig tilgjengelighet for din virksomhet, basert på de rådende omstendighetene. Dette bringer oss til neste punkt.

Globale leverandørnettverk 

På mange måter har den østlige bevegelsen av global produksjon vært til fordel for europeisk industri, ikke minst når det gjelder kostnader. Men samtidig byr det på problemer for innkjøpere av C-parts å ha leverandører på den andre siden av kloden. Språkbarrieren og mangelen på åpenhet kompliserer kjøpsprosessen og hindrer bedrifter i å gjennomføre forsvarlige bærekraftsrevisjoner.

Disse problemene kombinert med antidumpingforskrifter i Europa og høye minimumskvantiteter (MOQ) fra utenlandske leverandører, understreker ytterligere utfordringene ved internasjonal handel.

For bedrifter som har et stort antall C-part-leverandører og begrensede ressurser, er disse utfordringene ofte for komplekse til å kunne løses kostnadseffektivt. Men gjennom konsolidering kan du i det minste outsource håndteringen av disse problemene, slik at du i stedet kan fokusere på daglige innkjøp til drift. Du kan lese mer om hvordan du løser MOQ-relaterte problemer i vår artikkel «How to Deal With High Minimum Order Quantities for C-Parts».

Lagerstyring 

Når det oppstår frustrasjon mellom innkjøp og produksjon, skyldes det ofte problemer med varelageret. Dersom du som innkjøper ikke har et klart bilde av dagens lagerbeholdning av C-parts, vil du ikke kunne kjøpe nødvendige deler i tide og samtidig holde varelageret på et rimelig nivå. Og hvis produksjonen ikke har en effektiv måte å informere deg om defekter eller kommende behov, blir det nødvendigvis gjentatte problemer. Innkjøpskontoret og produksjonen er to separate miljøer og det kreves godt samarbeid mellom dem for å sikre at nødvendige C-parts alltid er tilgjengelig.

Mange innkjøpere ser derfor fordeler i VMI (Vendor Managed Inventory) som drives av en tilpasset logistikkløsning. I et slikt system for håndtering av C-parts overtar leverandøren ansvaret for å holde lageret organisert og optimalisert. I noen tilfeller kan bestillinger på nye deler legges inn automatisk når beholdningen faller under et visst nivå, noe som reduserer innkjøperens arbeid betydelig. Løsninger som disse kan være svært nyttige for å minske lagerrelaterte problemer og forhindre nedetid og komponentmangel.

For å finne ut mer om å overvinne utfordringer som disse, sørg for å lese Tuomo Tiainens artikkel om å lykkes som innkjøper av C-parts.

Hvordan gjøre innkjøp av C-parts enklere

Et av de mest effektive tiltakene for å forenkle innkjøp av C-parts er å konsolidere dine leverandører. Det betyr å gå fra en modell med mange leverandører hvor du bestiller mindre mengder komponenter hos hver enkelt, til en modell med få leverandører hvor alle dine behov for komponenter dekkes av noen få leverandører, eller kanskje bare én.

Som vi diskuterer i vår artikkel om C-parts supplier consolidation, når det er for mange leverandører å forholde seg til, fylles innkjøpers arbeidshverdag raskt opp med administrasjon. Med så mange usammenhengende berøringspunkter, må innkjøperen bruke mye tid på å koordinere dem og også holde et øye med varelageret. I denne situasjonen er det sannsynlig at noe blir oversett eller ikke oppdaget i tide, noe som i verste fall kan føre til komponentmangel og igjen resultere i nedetid, for ikke å snakke om skaden på merkevaren din forårsaket av en tapt kundelevering.

Når du i tillegg har et stort antall mindre leverandører i stedet for noen få store, er det vanskelig å bygge et dypere forretningsforhold med dem. Mengdene de selger deg er ofte så små at de sannsynligvis nedprioriterer deg og dine behov. Dette kan over tid føre til høyere anskaffelseskostnader, dårlig kommunikasjon og i verste fall unødvendige leverings- og kvalitetsproblemer.

Mange av de vanligste problemene kan skyldes at man har for mange leverandører. Dette er grunnen til at leverandørkonsolidering er et så viktig tema. Å bytte leverandør kan være en utfordring, og det er ikke alltid lett å gå fra mange leverandører til bare noen få. Men begynner du å konsolidere dine leverandører vil du snart spare både tid, penger og ressurser.

Hvis du er interessert i å lære mer om bærekraftige innkjøp, kan denne artikkelen være av interesse: Hva er bærekraftige innkjøp?

Last ned veiledningen om konsolidering av leverandører

Enkelt sagt, leverandørkonsolidering er en utmerket måte å forbedre innkjøpsprosessen av C-parts på. Det følger imidlertid med noen utfordringer. Vi har derfor laget en introduksjonsguide til leverandørkonsolidering for å hjelpe innkjøpere som deg i denne prosessen. Veiledningen inneholder verdifulle tips om hva du bør vurdere når du konsoliderer leverandører, de ulike tilnærmingene du kan bruke og også potensielle ulemper ved konsolidering. Klikk nedenfor for å laste ned veiledningen.

Last ned veiledningen

Powerpoint

Last ned innkjøpers veiledning ​til leverandørkonsolidering