Hva er bærekraftig innkjøp?

Hva er bærekraftig innkjøp?

Å sikre bærekraftig anskaffelse av bolter, muttere, skruer, festemidler og andre typer C-parts er et viktig første skritt i å skape en bærekraftig forsyningskjede. Alle trinn i en forsyningskjede, fra råvareutvinning til levering, kan være forsvarlige fra et miljøperspektiv – men dersom leverandøren du kjøper produktene fra ikke er økonomisk og sosialt bærekraftig, vil leverandørkjeden heller ikke være det.

Min erfaring er at mange produsenter har forbedret fokuset betraktelig når det kommer til miljø. Mange måler utslippene sine og jobber for å redusere dem, og andre har investert i forbedret avfallshåndtering for å redusere miljøpåvirkningen.

Så godt som alle ønsker også å forbedre sine innkjøpsrutiner for å gjøre de bærekraftige, men blir ofte møtt med vanskeligheter. En stor del av produsentenes leverandører befinner seg langt unna, vanligvis i Asia. Språklige og kulturelle barrierer gjør det ikke enklere. I tillegg kan en produsent ha mange leverandører å håndtere. Disse faktorene gjør det til en stor utfordring å sikre at leverandørene oppfyller alle bærekraftsmålene som er satt av hovedkontoret.

I denne artikkelen vil jeg forklare hva bærekraftige anskaffelser innebærer for deg. Jeg vil komme inn på noen av utfordringene selskapene står overfor når det gjelder bærekraftig innkjøp av komponenter, og også presentere noen potensielle løsninger for innkjøpere som ønsker å gjøre sine innkjøp mer miljømessig, sosialt og økonomisk bærekraftig. Ønsker du mer generell kunnskap, kan du fordype deg i guiden om bærekraftig forsyningskjede for C-parts for mer informasjon.

Hva betyr bærekraftig anskaffelser?

Bærekraftige anskaffelser, definert av EcoVadis (organisasjonen for bærekraftsvurdering) som:

Integrering av sosiale, etiske og miljømessige ytelsesfaktorer i prosessen med å velge leverandører.

Hvis du er innkjøper, har du sannsynligvis allerede en liste over krav som du konsulterer når du leter etter nye leverandører. Bærekraftige anskaffelser betyr ganske enkelt å inkludere miljømessig, sosial og økonomisk bærekraft som tilleggsdimensjoner i beslutningsprosessen.

Hvordan skiller bærekraftige anskaffelser seg fra tradisjonelle anskaffelser?

Å ta rett avgjørelse når det gjelder leverandøranskaffelser er avgjørende for en smidig forsyningskjede og en fungerende produksjonsprosess. Selv om C-parts er smådeler, er de viktige komponenter – og ingen ønsker å bli tvunget til å stoppe produksjonen på grunn av mangel på bolter. Innkjøpere og innkjøpsansvarlige jobber forskjellig i ulike bransjer, men noe av det viktigste alle ser etter når de anskaffer leverandører er:

 • Kvalitet – Oppfyller komponentene riktig standard for applikasjonen?
 • Levering – Kan denne leverandøren holde tritt med vår planlagte produksjonsplan?
 • Kostnad – Er leverandørens priser konkurransedyktige, og viktigst av alt, er de totale kostnadene ved å jobbe med dem akseptable?
 • Stabilitet – Vil vi kunne stole på at denne leverandøren kan levere produktene på lang sikt?
 • Kapasitet - Er minste bestillingsmengde (MOQs) for høye? Eller vil de være i stand til å møte etterspørselen vår

Bedrifter som jobber med bærekraftige anskaffelser vurderer fortsatt disse viktige kriteriene. Det å ha pålitelige og konsistente leverandører som gir deg trygghet er viktig for å få arbeidsro og stabilitet.

Når du starter med bærekraftig anskaffelser, må innkjøpsteamet stille noen tilleggsspørsmål: 

Sosial bærekraft

 • Får leverandørens ansatte en rettferdig lønn, enten de jobber i produksjon eller en annen avdeling?
 • Har de muligheten til å forhandle kollektivt og danne fagforeninger?
 • Har de tilgang til den opplæringen og personlige verneutstyret (PPE) som de trenger?
 • Er de rette sikkerhetstiltakene på plass? For eksempel rutiner for håndtering av farlig gods eller brannforebyggende tiltak.
 • Overholder leverandøren de relevante arbeidsretningslinjene, for eksempel de som er fastsatt av Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO) eller OECD?

Bærekraftig miljø

 • Håndteres farlige stoffer og kjemikalier riktig?
 • Hvilke nivåer av luft-, vann- og jordforurensning forårsakes av leverandørens virksomhet?
 • Hvor mye klimagass slippes ut av leverandørens virksomhet, direkte eller indirekte?
 • I hvilken grad bruker leverandøren fornybar energi ved sitt anlegg?
 • Har leverandøren effektive og konsoliderte retningslinjer for bærekraft?

Økonomisk bærekraft

 • Har leverandørens virksomhet en positiv økonomisk innvirkning på nærområdet?
 • Vil økonomisk suksess for denne leverandøren sannsynligvis gå på bekostning av miljømessig eller sosial kapital?
 • Har leverandøren et langsiktig syn på sin virksomhet i stedet for kun å fokusere på kortsiktig fortjeneste?

Dette er bare noen av områdene innkjøpsteamet vurderer når de gjør bærekraftig innkjøp – avhengig av bedriften eller leverandøren de arbeider med, kan ulike problemstillinger være mer relevante. Men for å sikre at bærekraften i forsyningskjeden sikres rett på anskaffelsesstadiet, må disse spørsmålene ha like mye oppmerksomhet som vanlige spørsmål om kostnader, kvalitet og leveringstider.

Hvordan kan bedrifter gjøre sine anskaffelser mer bærekraftige?

Gå gjennom dine eksisterende leverandører

I de tidlige stadiene av et selskaps omfattende skifte mot bærekraft, er det første trinnet å se hvordan dine eksisterende leverandører står seg i forhold til punktene ovenfor. Det er umulig å spore fremgang uten å kjenne til utgangspunktet, så å vurdere din nåværende situasjon kan avsløre svakheter og indikere områder for forbedring tidlig.

Besøk leverandører

Dette er kanskje ikke alltid enkelt, spesielt hvis leverandørene er lokalisert på et annet kontinent. Men det kan allikevel være verdt det hvis det hjelper deg å identifisere deres bærekraftsarbeid og sjekke at det stemmer overens med dine krav. I tillegg vil du ha en bedre sjanse til å styrke forholdet til leverandøren, noe som gjør det lettere hvis du trenger å samarbeide med dem på andre områder av din bærekraftige forsyningskjede senere.

Sørg for å ha en lokal forsyningskjedepartner

Å besøke leverandører hjelper deg med å danne et bilde av virksomheten deres, men det er ikke alltid noe du kan gjøre så ofte, spesielt når det gjelder internasjonale leverandører. Mange bedrifter med leverandørbase langt unna drar nytte av å samarbeide med en lokal leverandørkjedepartner, en som har direkte kontakt med leverandørene på deres vegne. Partneren har fordelen av å ha et felles språk og kultur med leverandøren, og de er lokalisert nærmere – noe som gir mulighet for regelmessige, mindre formelle besøk for å sikre at leverandøren oppfyller dine bærekraftsmål.

Få veiledningen for bærekraftstrender for produsenter

For å lære mer om bærekraft i forsyningskjeden, sjekk ut vår omfattende veiledning om emnet, "The Manufacturer's Guide to Sustainability Trends", og få praktisk veiledning om hva din bedrift kan trenge å håndtere i sin forsyningskjede av C-parts.

Last ned gratis veiledning

Powerpoint

Produsentens veiledning til bærekraftstrender

Last ned veiledningen
Carina er Bufabs Global Sourcing & Sustainability Director, og begynte i selskapet i 2018.
Hold meg oppdatert!
Abonner