Teknisk ekspertise

Når du trenger ekspertise innen C-parts

Enten du trenger designråd, hjelp til å velge riktig teknologi eller ønsker å vurdere et eksisterende design for kostnadseffektivitet og kvalitet, har Bufab løsningen for deg.

Senk de totale kostnadene for design- og konstruksjonsprosessen

Vi har lang erfaring med C-parts og er trygge på vår tekniske rådgivning og kompetanse innen design og konstruksjon. Ved å kombinere disse funksjonene med ekspertisen til våre dyktige partnere, vår egen produktutvikling og produksjon, kan vi bidra til å forbedre designprosessen og senke kostnadene.

Tiår med erfaring innen engineering

Våre løsninger er bygget på flere tiår med å levere C-parts til krevende kunder. Vi møter stadig økende krav gjennom kontinuerlig forbedring. Slik bygger vi kunnskap sammen med kunder og ingeniører.

Vi lykkes når du lykkes

Vi designer løsninger sammen med våre kunder gjennom Bufabs globale nettverk og ingeniørkompetanse. Du og dine kolleger kan også øke ferdighetene om C-parts gjennom vårt opplæringsprogram Bufab Technology Academy.

Bufab-globalt-nettverk
Nettverk

Bufabs globale nettverk av ingeniører og leverandører

Bruk all kapasitet og kunnskap som er tilgjengelig i Bufab Group!

En Bufab-kunde som står overfor en design- eller konstruksjonsutfordring kan alltid stole på vår hjelp. Sammen med en rådgiver i det lokale Bufab-selskapet gir vi en effektiv løsning etter spesifikke behov og krav. Om nødvendig involverer vi en Bufab-ekspert fra vårt globale nettverk.

Vår ekspertise dekker et bredt spekter av problemstillinger knyttet til C-parts, ikke bare festemidler. Kunnskapen innen Bufab er utviklet over mange år og kommer fra vårt løsningsorienterte samarbeid med kravstore kunder, kompetente leverandører og egen utviklings- og produksjonsavdeling.

Bufab-engineering
Ekspertise

Bufabs engineering-ekspertise

Anta at dine designere og utviklingsingeniører involverer Bufab i utviklingsfasen for å gi råd om materialer, produksjonsteknikker, overflatebehandlinger eller ideer for harmonisering mellom produktserier eller markeder. Det er potensielt store besparelser ved å ta oss med i en tidlig fase.

Bufab kan for eksempel gå gjennom sortimentet ditt, noe som ofte begynner med en omvisning på fabrikken, utviklingsavdelingen og lageret. Vi kan da identifisere muligheter for redesign for å oppnå samme, eller enda bedre funksjon til en lavere totalkostnad. 

Vår erfaring er at vi ved å jobbe tett med kunden kan levere årlige produktivitetsbesparelser på typisk 3 til 5 prosent, avhengig avtype og modenhet av kundens produktutvalg.

Bufab-mann-holder-presentasjon
Opplæring

Bufab Technology Academy

Teknisk avansert in-house-produksjon og et tett samarbeid med tusenvis av kompetente leverandører har gjort Bufab Group til ekspert på C-parts.

Så når du og dine kolleger vil øke kompetansen innen C-parts, anbefaler vi dere å bruke Bufab Technology Academy, en samling av tekniske opplæringskurs som tilbys av Bufab. Denne kunnskapen vil hjelpe deg å finne riktig C-part til riktig pris. 

Vi tilbyr opplæring med teknisk innhold for innkjøp, design og spesifikasjon av C-parts, i tillegg til bransjespesifikk opplæring.