Hva, hvorfor og hvordan

Veiledning til en sømløs supply chain management for C-parts

Last ned veiledningen

Powerpoint

Veiledning til en sømløs supply chain av C-parts

Last ned veiledningen

Å administrere C-parts er en tidkrevende og kostbar prosess for de fleste bedrifter. Ved å forbedre selskapets supply chain management, kan man oppnå reduserte kostnader og økt effektivitet.

Formålet med denne veiledningen er å gi deg og din bedriftsledelse en forståelse av de forretningskritiske mulighetene som styringen av C-parts innebærer. Hvis du vil vite mer om dette emnet, kan du laste ned veiledningen om hvordan du implementerer en sømløs forsyningskjede for C-parts.

Kapitler

Kapitler

Hva er supply chain management?

Supply chain management er håndtering av produksjon og materialflyt, fra råvarer til sluttprodukt. De fleste bedrifter som produserer og distribuerer et produkt, er avhengige av et omfattende nettverk av leverandører. Målet med å forbedre supply chain management er å koordinere nettverket av leverandører for å oppnå ønsket resultat.

Punkter i supply chain management 

Supply chain management består av fem hovedpunkter: planlegge, source, produsere, levere og returnere.

Planlegge 

For å sikre at tilbudet møter etterspørselen etter produktet ditt, må du gjennomføre grundig planlegging.  

Source 

Det kreves mange komponenter for å produsere det endelige produktet. Et viktig element i en leverandørkjede er å være nøye med valg av leverandørene du ønsker å jobbe med.

Produsere 

Når komponentene leveres til fabrikken din, må du sørge for å ha prosesser som inkluderer kvalitetssikring, påfyll og sikring av konstant tilførsel av komponenter.

Levere 

Når det endelige produktet ditt er klart for distribusjon, må du ha de riktige prosessene på plass for å koordinere bestillinger, leveranser og fakturaer.

Returne

Det siste punktet er å ha en prosess for produkter som kommer i retur fra kunder.

Hvordan disse ulike punktene faktisk fungerer, kan variere fra selskap til selskap – les denne artikkelen for mer innsikt i hvordan prosessen kan se ut i praksis.

Hva er C-parts?

Når man jobber med lagerstyring bruker man vanligvis ABC-analysen. Dvs. at alle komponentene som brukes i et produkt faller inn i en av tre kategorier (A, B, eller C): 

A-parts er komponenter med de høyeste verdiene. 

B-parts er komponenter med middels høye verdier. 

C-parts er komponenter med de laveste verdiene. 

ABC Analyze

Definisjon av C-parts

Typiske eksempler på C-parts er fester, bolter, spiker, muttere, pinner, klips, nagler, stenger, skruer, hylser, klemmer, oppheng, O-ringer og skiver. Men det kan også være unikt utformede produkter, som dreide, injiserte, ekstruderte, stansede, smidde, freste eller støpte deler. Alle disse komponentene har lav verdi i forhold til sluttproduktet, men er allikevel like viktige for både produksjon og funksjon som A-parts.

De indirekte kostnadene ved å administrere C-parts er ofte mye høyere enn den direkte prisen. Ikke sjelden er kjøpesummen kun 20 % av totalkostnaden. De resterende 80 % er indirekte innkjøpskostnader som sourcing, planlegging, logistikk og kvalitetstiltak.

Hva er supply chain management for C-parts?

Supply chain management for C-parts er styring av C-parts i produksjonsflyten. Fordi dette typisk er en produktkategori med høyt volum, er bedrifter ofte avhengige av et omfattende leverandørnettverk for C-parts. Det er derfor behov for å koordinere leverandørene for å minimere kostnader, avfall og tid.

Administrering av C-parts

Som beskrevet ovenfor under Punkter i supply chain management, så består supply chain management generelt av fem hovedmoment. Når man snakker om administrering av C-parts er det viktig å se på de tre områdene; planlegge, source og produsere.  

Planlegge 

C-parts er viktige i produksjonsprosessen. Hvis du for eksempel går tom for festemidler, vil produksjonen sannsynligvis stoppe. Derfor kjøper og lagrer mange bedrifter flere C-parts enn de trenger, noe som er en kostbar taktikk. Ved å planlegge din fremtidige etterspørsel etter C-parts, er det et stort potensial for å minimere kostnader, ukurans og tid.

Source 

En stor del av supply chain management for C-parts består av sourcing av leverandører og forhandling av priser. For å bygge en effektiv forsyningskjede trenger du en bred leverandørbase å velge mellom. 

Produsere 

For å holde produksjonen i gang må du sørge for konstant tilførsel av C-parts. Du trenger derfor en gjennomtenkt prosess for kvalitetssikring, påfyll og bestilling.

Hvorfor er C-parts viktige for ledelsen?

C-parts blir ofte oversett av ledelsen. Men selv om et feste, en skrue eller en dreiet del har lav verdi, er de avgjørende for sluttproduktet. Faktisk består mesteparten av lagerbeholdningen din sannsynligvis av C-parts.

Som tidligere nevnt er kjøpesummen kun en brøkdel av den totale eierkostnaden (TCO) for C-parts. Bedrifter som tar opp håndteringen av C-parts på ledelsesnivå oppdager derfor ofte et enormt potensiale for å spare kostnader når de utvikler og implementerer en godt planlagt forsyningskjedestrategi.

totalkostnad-for-c-parts

Hva koster det å administrere C-parts? 

Anskaffelsesprosessene for C-parts kan deles inn i tre kategorier: Innkjøps-, kvalitets- og logistikk-kostnader.

Innkjøpskostnader  
 • Sourcing av leverandører 
 • Evaluering 
 • Verifisering
 • Forhandling 
 • Leverandøradministrasjon 
 • Administrasjon av komponenter
 • Kostnader for ut- og innfasing 
Kvalitetskostnader 
 • Kostnader ved forebyggende kvalitetstiltak, som SQA
 • Korrigerende kvalitetstiltak, som skroting og redesign
 • Indirekte kvalitetskostnader, som sproduksjonsstans og omlegging av tidsplaner
Logistikk-kostnader  
 • Prognoser 
 • Planlegging 
 • Bestilling  
 • Håndtering av innkommende varer  
 • Kontrollering 
 • Oppbevaring
 • Lagerstyring
 • Intern transport og logistikk til produksjonsenheten 
 • Frakt

Siden de indirekte kostnadene utgjør 80 % av totalkostnaden, bør du vurdere at C-parts blir løftet opp på ledelsenivå. For å skape en mer effektiv og bedre forsyningskjede for C-parts kreves beslutninger og støtte fra toppledelsen.

Hva er utfordringene med å administrere C-parts?

I en ideell verden er hver minste detalj på plass når det trengs, og sikrer at produksjonen kan fortsette jevnt og trutt. Imidlertid er virkeligheten vanligvis annerledes. De ansatte som administrerer C-parts møter flere utfordringer, som øker ineffektivitet og risiko for organisasjonen. Nedenfor ser vi på hovedutfordringene som kan gjøre C-parts til en kostbar virksomhet.
Sourcing av leverandører 

Når det gjelder C-parts, krever de fleste bedrifter skreddersydde deler, og det kan derfor være tidkrevende å finne riktig leverandør.

Mange leverandører 

Avhengig av størrelsen på organisasjonen din, kan du ha dusinvis eller hundrevis av leverandører. Å forholde seg til mange ulike leverandører krever mye administrasjon for ansatte med ansvar for innkjøp, logistikk og planlegging.

Ledetider 

Mange selskaper mangler nøyaktige data om lagernivåene for C-parts. Dette gjør det vanskelig å forutsi fremtidig etterspørsel. Uten forutsigbarhet møter mange leverandører og innkjøpere av ikke-standardiserte C-parts usikre leveringstider.

Kvalitetssikring 

Innkjøp av store kvanta fra flere leverandører gjør kvalitetssikring av C-parts vanskeligere. Mange organisasjoner oppgir at dette er en vanlig utfordring når det gjelder C-parts.

Klimautslipp 

Forsyningskjeder står for en stor del av bedriftenes totale klimapåvirkning. Jo flere leverandører, jo mer transport og til slutt høyere klimapåvirkning. Ettersom bærekraftige forsyningskjeder blir høyt prioritert blant globale selskaper, er de økte utslippene fra leveranser av C-parts en økende bekymring.

For mer dybde om dette emnet, ta en titt på artiklene våre om hvordan overvinne utfordringene forsyningskjedene gir og hvordan håndtere risikoene de er forbundet med.

Hva er risikoen ved supply chain management for C-parts?

Utfordringene til tradisjonelle forsyningskjeder bidrar til betydelig risiko for produksjonsbedrifter. For å utvikle strategier som reduserer risiko, må ledelsen ha en dyp forståelse av eksponeringen, sårbarheten og potensielle økonomiske tap knyttet til C-parts supply chain management.

I flere tiår har bedrifter utviklet og organisert komplekse forsyningskjeder. For å redusere kostnader, minimere lagerbeholdning og øke effektiviteten, er de fleste produsenter avhengige av globale leverandørnettverk. Frem til tidlig i 2020 sørget denne modellen for en jevn flyt av leveranser og produksjonen kunne fortsette som forventet. Men plutselig avslørte pandemiutbruddet noen alvorlige strukturelle feil i den tradisjonelle forsyningskjedeprosessen.

I dag har de fleste bransjer blitt rammet av ulike forstyrrelser i forsyningskjeden. Nedstenging av fabrikker, begrenset transport og økte råvarepriser er eksempler på forstyrrelser som er nært knyttet til hverandre.

Hvordan forbedre supply chain management for C-parts?

Bedrifter som jobber aktivt med forvaltning av C-parts skaper bedre forutsetninger for å overkomme utfordringene og redusere risikoen med C-parts.

Supply chain management for C-parts er en tilnærming for å redusere de totale kostnadene for C-parts og samtidig sikre en konstant tilførsel av komponenter. Bedrifter som ikke jobber med å effektivisere håndteringen av C-parts bruker mye tid og penger på anskaffelseskostnader. Ved å bygge en bedre forsyningskjede for C-parts kan du vanligvis oppnå en kostnadsreduksjon på minst 20 %.

Potensiell-kostnadsreduksjon

 

Hvordan bygge en bedre supply chain for C-parts

Det er mange måter å oppnå reduserte totale eierkostnader (TCO), og hvilken metode som passer best for deg avhenger av din bransje og bedriftens størrelse. Men et tiltak som gir raske og effektive resultater er å konsolidere både komponenter og leverandører.

Leverandørkonsolidering

Å ha flere leverandører tvinger deg til å håndtere forhandlinger, kvalitetssikring, logistikkstyring og andre administrasjonsrelaterte kostnader for hver enkelt leverandør. Ved å redusere antall leverandører kan du oppnå en optimalisering av totalkostnaden med opptil 20 %.

I denne artikkelen kan du lese mer om hva du bør vurdere når du skal velge mellom en leverandør eller en leverandørkjedepartner.

Konsolidering av produkter   

Har du et stort antall C-parts er det ofte mulighet for å redusere kostnader ved å bruke en supply chain-partner som allerede har denne typen produkter i sin eksisterende portefølje og hvor logistikk-kjeden er optimalisert og kvalitetssikret.

Hvis du kan begrense komponenttyper, kan du bestille større kvanta og dra nytte av stordriftsfordeler.

Last ned veiledningen til en sømløs supply chain for C-parts

Ønsker du veiledning om hvordan du implementerer en sømløs forsyningskjede for C-parts, der hver komponent er tilgjengelig når det trengs og produksjonen går jevnt? 

Vi har laget en veiledning for å hjelpe bedriftsledelsen til å forstå hva en sømløs forsyningskjede for C-parts er, hvorfor det er viktig, og hvordan det kan oppnås. Last ned veiledningen nedenfor og utforsk trinnene som kreves for å implementere en sømløs supply chain for C-parts.

Last ned gratis veiledning

PDF

Last ned veiledningen til en sømløs supply chain for C-parts