Leverandør vs. Forsyningskjedepartner: Hva skal jeg velge?

Blog title: Leverandør vs. Forsyningskjedepartner: Hva skal jeg velge?
Leverandør vs. Forsyningskjedepartner: Hva skal jeg velge?

Jeg hører ofte misoppfatninger om forskjellene mellom «leverandører» og «supply chain-partnere». For å hjelpe deg med å ta de beste strategiske beslutningene for din forsyningskjede, har jeg i denne teksten fokusert på å tydeliggjøre forskjellen.

Din supply chain er nettverket av eksterne selskaper som du er avhengig av for å produsere og distribuere produkter, løsninger og tjenester. Disse eksterne selskapene omtales ofte som leverandører, noe som etter min mening fører til forvirring. Faktisk kan produksjonsbedrifter bruke ulike supply chain-løsninger for å sikre tilgjengeligheten av komponenter i produksjonen av et produkt. Nedenfor klargjør jeg de to ledende supply chain-løsningene og hvordan de skiller seg fra hverandre.

Hva er forskjellen mellom en leverandør og en supply chain-partner?   

Jeg mener det hovedsak er to typer løsninger for å sikre leveranser. Enten samarbeider du med flere leverandører eller med én supply chain-partner. Før jeg forklarer når du bør velge det ene eller det andre, vil jeg presentere hvordan jeg definerer dem.

En leverandør er en bedrift som forsyner deg med et produkt, en løsning eller en tjeneste. De velges ofte ut gjennom en anbudsprosess (noen ganger etter litt strev med å finne dem), noe som betyr at du tilbyr flere potensielle leverandører å oppgi, for eksempel pris, samt spesifisere minimum ordrekvantum og leveringstider. Kontrakter inngås som regel med den leverandøren som gir det beste tilbudet. Etter det har du et forretningsforhold til transaksjonens slutt.

En supply chain-partner er også en bedrift som gir deg produktet, løsningen eller tjenesten du trenger. Forskjellen er at en leverandørkjedepartner har en fullserviceløsning for sourcing, kvalitetskontroll og logistikk, og består av et nettverk av flere leverandører. I Bufabs tilfelle skjer dette i kombinasjon med intern produksjon av spesialdeler. Den viktigste forskjellen er at man kun har én kontaktperson og dermed får et mye tettere forhold.

Forretningsforholdet mellom deg og din supply chain-partner er basert på pålitelighet, tillit og ekspertise. Din forretningspartner har en dyp forståelse av dine behov og jobber proaktivt for å nå dine mål.

Når du velger mellom en leverandør og en supply chain-partner  

Basert på mine forklaringer ovenfor, kan du tolke det som at en supply chain-partner er et opplagt valg. Men det er ikke konklusjonen jeg ønsker å formidle. Hva som er den beste løsningen for deg avhenger av flere forhold.

Med min erfaring fra bil-, elektro- og energibransjen vet jeg at egenskapene til komponentene varierer veldig. Du er sikkert kjent med å kategorisere komponenter i A-, B- eller C-parts. A-parts er komponenter med høyest verdi, B-parts har middels høye verdier mens C-parts har lavest verdi.

Hvis jeg tar en bilfabrikk som eksempel, vil en motor regnes som en A-part, frontrutene som B-parts, mens festemidler, stansede, knekte og freste deler vil være C-parts.

Som bilprodusent har du et stort utvalg av festemidler, muttere og bolter, men du trenger ikke så mye variasjon når det kommer til frontruter. Så det vil nok være lurt å holde seg til én frontruteleverandør. Det vil imidlertid være kostbart å finne flere separate leverandører for hver type feste, mutter og bolt. Anskaffelses- og administrasjonskostnadene ville være overveldende. Dette er grunnen til at flere og flere bedrifter velger en supply chain-partner for C-parts.

Dette er kjernen av det jeg ønsker å formidle før ditt valg mellom en leverandør og en supply chain-partner:

Å samarbeide med én partner som gir deg en fullserviceløsning for sourcing, kvalitetskontroll og logistikk for C-parts fører til økt effektivitet og lavere totalkostnad.

Jeg håper du kan bruke dette eksemplet på organisasjonen din og ta bedre strategiske beslutninger for din supply chain.

Last ned veiledningen til en sømløs supply chain for C-parts 

Vil du lære mer om hvordan du implementerer en sømløs supply chain for C-parts? Da kan jeg på det varmeste anbefale veiledningen nedenfor. Her forklarer jeg hva en sømløs supply chain av C-parts er, hvorfor det er viktig og hvordan man oppnår en. Hvis du vil vite enda mer, kan du også lese vår utdypende veiledning til supply chain management for C-parts.

Last ned gratis veiledning

Powerpoint

Last ned gratis veiledning

Last ned veiledningen
Jacob er en av flere Global Account Managers i Bufab. Han har bakgrunn som lagersjef, og lang erfaring fra ulike bransjer.
Hold meg oppdatert!
Abonner