Hvordan fungerer prosessen for C-parts forsyningskjedestyring?

Hvordan fungerer prosessen for C-parts forsyningskjedestyring?

Forsyningskjeden er reisen som komponentene i produksjonen din tar for å komme til deg, og hvordan de deretter fortsetter å bevege seg etter produktene dine er produsert. På overflaten kan det se ut som en enkel reise fra A til B, men min erfaring er at mange undervurderer kompleksiteten i forsyningskjedestyring.

Selve forsyningskjedeprosessen er kompleks nok, men det som virkelig er komplekst er sammenhengen mellom hvert trinn på reisen og hvordan de påvirker hverandre. I denne artikkelen vil jeg prøve å forklare hovedtrinnene i prosessen mer detaljert og gi deg et innblikk i hvordan din bedrift bør tenke og handle når du skal optimalisere forsyningskjeden din for maksimal effektivitet og forutsigbarhet.

Planleggingsfasen  

En solid forsyningskjede starter med nøye planlegging. Før du kartlegger hvordan komponentene kommer til produksjonsanlegget ditt, må du bestemme deg for hvilke C-parts du faktisk trenger.

Allerede på dette stadiet kan du ta beslutninger som vil påvirke resten av forsyningskjeden betydelig. Tenk deg for eksempel at din FoU-avdeling utvikler et nytt produkt som krever en spesiell type sveisemutter. Denne spesifikke mutteren kan være vanskelig å få tak i, det kan være svært få leverandører av produktet, eller den er kanskje ikke tilgjengelig i spesifikasjonen du trenger. Allerede her skaper du potensielle utfordringer i leverandørkjeden som kan påvirke virksomheten din lenger ned i linjen.

Intelligent sourcing

Når du har identifisert C-partsene du trenger, må du finne en leverandør som kan tilby riktig kvalitet og kvantitet, samt levering til rett tid. Denne innkjøpsprosessen kan være en tøff utfordring for din bedrift, spesielt hvis produktene dine krever snevre toleranser, leverandøren har en svært høy MOQ, eller hvis forstyrrelser i forsyningskjeden forsinker leveringen. Mange selskaper med en stor, ikke-konsolidert leverandørbase kan ha flere leverandører av samme C-part for å sikre forsyningen. Dette fører til mer administrasjon for deg, så det er viktig at du finner den rette balansen.

Produksjon i praksis  

Når komponentene er levert til din bedrift, vil du merke konsekvensene av valgene som ble tatt tidligere i planleggingen. Hvis et bestemt festemiddel er vanskelig å håndtere, vil montering på produksjonslinjen ta lengre tid. Flere komponenter (og mer penger) vil gå til spille dersom kvaliteten er utilfredsstillende. Hvis du godtar en høy MOQ, vil overflødige komponenter belaste lagerbeholdningen din, og feil valg av leverandør kan også føre til at du mangler C-parts når du trenger dem mest.

Etter produksjon – levering og retur  

Mange selskaper tenker bare så langt som til produksjonsstadiet når de planlegger forsyningskjeden. Men for dine kunder er det viktigste steget hvordan produktene dine leveres til dem, hvordan produktene håndteres når de er i deres hender, og hvordan de kan returnere dem om nødvendig.

Produktene dine fortsetter å ha et liv lenge etter produksjon. Og skulle noe gå galt for kunden din, kan en negativ situasjon raskt snus til en positiv opplevelse gjennom en smidig retur- og reklamasjonsprosess. Din forsyningskjede for C-parts spiller en avgjørende rolle i denne forbindelse. Selv etter at et produkt har gått ut av produksjon, må du sørge for at komponentene er lett tilgjengelige hvis og når de trengs.

Ting du bør tenke på

Ikke undervurder forsyningskjedens kompleksitet

Etter min mening undervurderer for mange produsenter kompleksiteten til deres C-parts forsyningskjeder. C-parts er generelt de enkleste komponentene du bruker i produksjonen din, så det er lett å anta at forsyningskjedeprosessen også er enkel. Men forsyningskjeder for C-parts er preget av deres kompleksitet, mer enn for A- eller B-parts. Personalet ditt må ofte sjonglere med et stort antall leverandører, koordinere flere leveranser og hele tiden kjempe for tilgjengelighet for å unngå nedetid. Ved å investere tid i å forbedre forsyningskjedeprosessen for C-parts, kan du redusere belastningen disse tilsynelatende enkle komponentene kan ha på hele virksomheten din.

Trinnene i forsyningskjeden din er en del av en lang kjede

Dette er grunnen til at nøye planlegging er så viktig når det gjelder forsyningskjeden for C-parts. Bedriften din vil merke virkningen av valgene du tar på hvert trinn i prosessen. Hvis for eksempel holdbarhet og kvalitet ikke er ordentlig analysert under kjøpsprosessen, kan du støte på problemer i produksjonen eller få problemer med påliteligheten. På lignende måte oppstår det problemer hvis et nytt produkt krever en mindre vanlig C-part. Sourcing og innkjøp blir da en utfordring.

Målet er å sikre langsiktig forutsigbarhet, sikkerhet og kundetilfredshet.

Noen selskaper mener at effektiv forsyningskjedestyring kun handler om å få komponentene de trenger til en god pris. I realiteten handler det om å ta hensyn til alle ledd i produktenes livssyklus og hvordan de samhandler med ulike deler av virksomheten, og hvor målet er å sikre langsiktig forutsigbarhet, sikkerhet og kundetilfredshet. 

Prioriter bærekraft  

Store produsenter er under press fra kunder, ansatte og aksjonærer for å gjøre en seriøs innsats for å forbedre bærekraften. Dette krever en betydelig endring i tankesettet til hele selskapet, spesielt i forsyningskjeden for C-parts. Tidligere tenkte ikke ingeniører og produktdesignere mye på konsekvensene av å blande materialer i produksjonen. Det var (og er fortsatt) for eksempel vanlig å sveise sammen ulike typer metaller. Men med resirkulerbarhet høyt på agendaen, kreves det nye byggemetoder. Bærekraft vil fortsette å påvirke hele forsyningskjeden for C-parts i de kommende årene – fra planlegging og innkjøp til produksjon og videre.

Skaff deg en partner  

Som du sikkert vet, er forsyningskjeden for C-parts en kompleks prosess. For å skape en prosess som går smidig og effektivt, må du finne en balanse mellom bedriftens prioriteringer og mål og realitetene i global handel. Selv for store bedrifter med omfattende ressurser kan dette være en vanskelig oppgave. Jeg tror derfor at din bedrift vil ha nytte av å samarbeide med en leverandørkjedepartner.

En partner kan veilede deg gjennom hvert trinn av forsyningskjeden, fra design til innkjøp og videre. Det viktigste er at en god partner kan stille de riktige spørsmålene og hjelpe deg med å finne en harmonisk balanse mellom alle aspekter av forsyningskjeden, og øke bedriftens produktivitet og kapasitet.

Ønsker du mer kunnskap om supply chain management for C-parts, kan du benytte deg av vår omfattende veiledning om emnet. Vi har også en gratis presentasjon, Veiledning til en sømløssupply chain av C-parts, som du kan laste ned. Den hjelper deg å forstå trinnene et selskap må ta for å oppnå en rasjonell og lønnsom flyt av C-parts gjennom hele virksomheten.

 

Last ned veiledningen

Powerpoint

Veiledning til en sømløs supply chain av C-parts

Last ned veiledningen
Rob er Operations Manager hos Bufab Flos i Nederland, og har lang erfaring med forsyningskjeder for C-parts.
Hold meg oppdatert!
Abonner