Utfordringer i forsyningskjeden og hvordan du kan overvinne dem

Utfordringer i forsyningskjeden og hvordan du kan overvinne dem

Hver uke har jeg interessante diskusjoner med våre kunder og forbereder dem på ulike utfordringer med forsyningskjeden. Gitt aktualiteten til emnet, bestemte jeg meg for å skrive ned rådene mine i en artikkel. Forhåpentligvis kan du bruke denne teksten som en inspirasjonskilde når du planlegger hvordan du skal overvinne utfordringene dine i forsyningskjeden.

Jeg har aldri opplevd en situasjon der industrien møtte så mange utfordringer i forsyningskjeden som i 2020. Selv om risiko og strukturelle mangler lenge har eksistert i tradisjonelle leverandørkjeder, skjedde det plutselig flere hendelser samtidig som førte til de store utfordringene vi står overfor i dag.

Nå er tiden inne for å reflektere over og dra nytte av disse erfaringene for å bygge bedre og mer pålitelige forsyningskjeder.

Nedenfor gjennomgår jeg det jeg mener er de fire største utfordringene som produksjonsbedrifter står overfor når det gjelder sine globale forsyningskjeder, og på slutten av artikkelen presenterer jeg en løsning på hvordan de kan overvinnes.

Store variasjoner i etterspørselen

De fleste selskaper er avhengige av historiske data, enten deres egne eller leverandørenes, for å estimere fremtidig etterspørsel etter produkter, løsninger og tjenester. Det blir stadig vanskeligere å ta beslutninger om denne etterspørselen etter hvert som kundenes atferd utvikler seg. I 2020 førte pandemiutbruddet til en fullstendig endring i etterspørselen. Vi så en klar økning i etterspørselen etter noen produkter, mens etterspørselen etter andre produkter gikk ned. I denne situasjonen kunne ikke selskapene stole på historiske data fordi vi aldri hadde opplevd dette før.

Overbelastning i havnene

På grunn av nedstengninger, bemanningsutfordringer og høy etterspørsel etter sjøtransport, opererte mange havner rundt om i verden med full kapasitet. Overbelastningen av havnen førte til at mange skip verken kunne laste eller losse på grunn av manglende kapasitet. Dette var en av de største flaskehalsene under pandemien og er fortsatt en stor utfordring for forsyningskjeder over hele verden.

Mangel på komponenter

I 2020 så vi mange nedstengninger og bemanningsutfordringer som førte til begrenset tilførsel av ulike komponenter, noe som påvirket alle typer forsyningskjeder. Når tilgangen på deler og komponenter ikke kan møte etterspørselen, tar det lang tid å gjenopprette ubalansen.

Stigende råvarepriser

Økt etterspørsel etter produkter, overbelastning i havner og mangel på komponenter bidrar til økte råvarepriser. Samtidig øker kostnadene ytterligere på grunn av stigende priser på overflatebehandling, emballasjematerialer og mangel på strøm. Mange av produksjonsbedriftene jeg jobber med har blitt hardt rammet av stigende råvarepriser.

Uforutsette situasjoner oppstår og de bedriftene som ikke er tilstrekkelig fleksible vil rammes hardest.

Hvordan overvinne utfordringer med forsyningskjeden

Noen situasjoner oppstår bare ved en tilfeldighet, og det er ingenting du kan gjøre for å forhindre dem. Men hvis det er én ting jeg har lært de siste årene, så er det at uforutsette situasjoner oppstår, og de selskapene som ikke er fleksible nok vil bli hardest rammet.

I min rolle hjelper jeg bedrifter med å bygge mer fleksible forsyningskjeder for C-parts, en paraplybetegnelse for de delene som har lavest verdi i et produkt, som bolter, muttere, andre festemidler og spesialtilpassede produkter. Tradisjonelt har mange bedrifter brukt hundrevis av leverandører for levering av C-parts, noe som er svært lite effektivt.

I det siste har mange bedrifter oppdaget at deres utfordringer med forsyningskjeden multipliseres med antall leverandører. Hvis du har et stort antall leverandører av bolter, spiker, muttere, klips og klemmer, kan hver av leverandørene dine møte problemer med nedstengninger, bemanning, overbelastning av havner og økte råvarepriser. Samtidig er det administrative arbeidet med å håndtere flere leverandører i turbulente tider ofte overveldende.

Gjør dette i stedet:

Ved å redusere antall leverandører og samarbeide med én partner i leverandørkjeden din kan du få en fullserviceløsning for sourcing, kvalitetskontroll og logistikk samt en global kontakt med lokal tilstedeværelse, språkkunnskaper og ekspertise.

Dette er et eksempel på en partnerløsning som reduserer risikoen i leverandørkjeden din, fordi en leverandørkjedepartner har et bredt nettverk av leverandører. Hvis én leverandør ikke leverer, vil samarbeidspartneren din gi deg et annet alternativ.

Last ned Veiledning til en sømløssupply chain av C-parts

Vil du lære mer om hvordan du implementerer en sømløs forsyningskjede for C-parts? Da kan jeg anbefale veiledningen nedenfor som forklarer hva en sømløs forsyningskjede for C-parts er, hvorfor det er viktig og hvordan man oppnår det.

Last ned veiledningen

Powerpoint

Veiledning til en sømløs supply chain

Last ned veiledningen
Jacob er segmentsjef for distributører i Bumax, et Bufab-selskap. Han var tidligere Global Account Manager i Bufab og har lang erfaring fra ulike bransjer, blant annet som lagersjef.
Hold meg oppdatert!
Abonner