Bærekraftig forsyningskjede: Hvordan redusere karbonavtrykket

Bærekraftig forsyningskjede: Hvordan redusere karbonavtrykket

Både profesjonelt og privat har jeg stor interesse for forbedret bærekraft. Det er derfor ekstra tilfredsstillende at jeg i mitt arbeid med supply chain management kan påvirke hvordan bedrifter kan redusere sin klimapåvirkning.

I denne artikkelen beskriver jeg hvorfor og hvordan du bør fokusere på bedriftens forsyningskjede for å nå dine bærekraftsmål. Nederst i artikkelen finner du også en lenke til en veiledning for hvordan du implementerer en sømløs forsyningskjede av C-parts.

Siden 2015, da Parisavtalen ble signert av flere land, har jeg opplevd en økt interesse for bærekraft blant globale selskaper. Stadig flere produsenter setter seg ambisiøse bærekraftsmål som de skal nå i løpet av de neste fem til ti årene.

For mange bedrifter står forsyningskjeden for mer utslipp enn bedriftens egen kjernevirksomhet.

Å definere sine mål er en god start; neste trinn er å ta de nødvendige skrittene for å nå dem. Min erfaring er at du får de beste resultatene ved å identifisere din viktigste kilde til klimautslipp. For de fleste bedrifter er dette forsyningskjeden, som ofte står for mer utslipp enn bedriftens kjernevirksomhet. Ifølge en artikkel fra McKinsey står en typisk bedrifts forsyningskjede for mer enn 80 % av selskapets klimagassutslipp.

Hva er en bærekraftig forsyningskjede?

Forsyningskjeden er nettverket av leverandører som din bedrift bruker for produksjon og distribusjon av produkter eller tjenester. Selv om det ikke er noen generell definisjon av hva en bærekraftig forsyningskjede er, er det etter min mening åpenbart:

En bærekraftig forsyningskjede er et nettverk av leverandører hvor hver enhet tar hensyn til de økonomiske, miljømessige og sosiale konsekvensene av å produsere og distribuere produktet.

Slik kan du redusere karbonavtrykket i leverandørkjeden din

De tre pilarene for bærekraft består av økonomi, miljø og sosiale aspekter. I denne delen fokuserer jeg utelukkende på miljøaspektet, og hovedsakelig på hvordan du kan redusere karbonavtrykket ditt.

Kartlegg utslippene fra forsyningskjeden din

Fra råvarene utvinnes til sluttproduktet når kunden, går produktet gjennom mange trinn. Hvert trinn står for ulike mengder utslipp, og det første du må gjøre er å få en klar oversikt over karbonavtrykket for hvert trinn.

Du bør for eksempel finne ut hvor mye utslipp som genereres når leverandørene dine:

  • Utvinner råvarer
  • Produserer komponentene 
  • Transporterer delene til din fabrikk

Identifiser muligheten for dekarbonisering 

Når du har en tydelig oversikt over hvilke trinn som bidrar mest til karbonavtrykket ditt, er det lettere å identifisere potensialet for avkarbonisering.

Her er noen eksempler på dekarboniseringstiltak: 

  • Still bærekraftige krav til alle leverandører
  • Øk bruken av resirkulerte materialer i produktene dine
  • Reduser antall transporter
  • Optimaliser detaljene ved å velge rett materiale, dimensjon og overflatebehandling

Implementer bærekraftige endringer

Når du har identifisert potensiale for forbedring, er det på tide å ta grep. Å gjennomføre endringene er det mest avgjørende skrittet for å lykkes med å nå bærekraftige mål.

Jeg møter ofte bedriftsledere som har identifisert at selskapet deres har flere, noen ganger over hundre, C-parts-leverandører. C-parts er de komponentene som har lavest verdi i et produkt, f.eks festemateriell som muttere og bolter.

Jo flere leverandører bedriften din har, desto større karbonavtrykk, ettersom hver bestilling medfører utslipp fra transport. Mitt råd er å konsolidere leverandørene av C-parts. Etter min erfaring vil selskapene som erstatter flere leverandører med én sentral leverandør, redusere karbonavtrykket betydelig. Mye fordi man trenger én enkelt transport for alle komponentene.

Last ned veiledningen til en sømløs supply chain av C-parts 

Ved å introdusere en sømløs forsyningskjede for C-parts kan du redusere en stor del av klimaavtrykket ditt. Hvis du vil vite mer om hva det er, hvorfor det er viktig og hvordan du oppnår det, kan du laste ned veiledningen nedenfor.

Powerpoint

Veiledning til en sømløs supply chain av C-parts

Last ned veiledningen
Sergio er Sustainable Sourcing Coordinator hos Bufab. Han har en doktorgrad i miljøledelse og er ansvarlig for implementeringen av vårt Sustainability Roadmap innen sourcing.
Hold meg oppdatert!
Abonner