Hvordan påvirker EUs sanksjoner mot Russland din virksomhet av C-parts

Hvordan påvirker EUs sanksjoner mot Russland din virksomhet av C-parts

De siste årene har håndteringen av sanksjonenes virkninger blitt en del av hverdagen for mange produsenter. Handels- eller økonomiske sanksjoner implementeres for å begrense eller forby handel med et spesifikt land av grunner som nasjonal sikkerhet, menneskerettighetsbrudd, terrorisme eller brudd på internasjonal lov. I dagens konfliktfylte verden er det viktig at selskaper som ditt forstår hvilke sanksjoner som påvirker deg og hvordan du håndterer utfordringene de utgjør for virksomheten din.

I dag er mange land utsatt for ulike typer sanksjoner, men det er de relativt nye handelssanksjonene mot Russland som har hatt størst innvirkning på europeiske produsenter. Fra 30. september 2023 trådte EU-restriksjoner i kraft, og forbød import av jern- og stålprodukter som inneholder jern og stål fra Russland.

Listen over varer som er berørt av disse sanksjonene er lang – den dekker mange artikler oppført i kapittel 72 i EU's customs tariff nomenclature list og alle artiklene i kapittel 73, som til sammen inneholder hundrevis av forskjellige kategorier av jern- og stålråvarer og produkter. Importører må levere visse dokumenter til myndighetene som beviser at importerte varer på denne listen ikke inneholder forbudte russiske materialer.

Som produsent er det en risiko for at dine C-parts kan være blant disse begrensede varene. Derfor er det avgjørende å evaluere virkningen av sanksjonene på virksomheten din og planlegge hvordan du skal håndtere dem for å holde virksomheten i gang. En god start er å stille deg selv disse spørsmålene.

CTA-spørsmål-å-vurdere

Er mine produkter underlagt handelssanksjoner?

Avhengig av virksomheten din, vil ikke alle dine C-parts bli underlagt disse straffene. Men stålprodukter som bolter, muttere, skruer, skiver og andre typer festemidler (samt en lang liste med ekstra stålkomponenter) er berørt. Selv om disse varene er produsert i et ikke-sanksjonert land, er de fortsatt underlagt restriksjonene hvis de er laget av forbudt russisk jern eller stål.

Du kan finne mer informasjon om hvilke produkter som er berørt av EUs sanksjoner her.

Hvilken dokumentasjon kreves for å overholde sanksjonene?

Et Mill Test Certificate (MTC) anses som tilstrekkelig bevis for å vise at jern- og stålmaterialet i dine importerte varer ikke kommer fra Russland. Nasjonale tollmyndigheter har imidlertid rett til å be om ytterligere dokumentasjon dersom de anser det nødvendig.

Har vi tatt grep for å overholde handelssanksjonene?

Det viktigste man kan gjøre for å overholde sanksjonene, er å sikre at all nødvendig dokumentasjon av importerte varer blir samlet inn. Sørg for at leverandørene kan gi deg bevisene du trenger for å importere varene til EU/EØS.

Hva skjer dersom sanksjonene ikke overholdes?

Uten bevis på at de importerte varene ikke er begrenset, vil de sannsynligvis bli sittende fast i tollen, skape kaos i forsyningskjeden din og forsinke produksjonen. Andre risikoer inkluderer skade på bedriftens merkevare og omdømme, samt bøter, frysing av eiendeler og fengselsstraffer.

Hvilke tiltak iverksetter Bufab?

Omfanget av disse sanksjonene kan endre seg i fremtiden, derfor overvåker Bufab det regulatoriske miljøet og tar nødvendige skritt for å overholde sanksjonene.

Vi utfører også due diligence på forsyningskjeden og samler inn nødvendige dokumenter og dokumentasjon for å overholde sanksjonene.

I tillegg jobber vi kontinuerlig med våre partnere for å øke transparens og sporbarhet for alle typer varer. Sluttresultatet betyr sikkerhet for våre kunder, som kan føle seg trygge på at de fullt ut overholder gjeldende sanksjoner ved import av essensielle komponenter.

 

Hvis virksomheten din bruker varer som er berørt av disse sanksjonene og du er usikker på hvordan du skal sikre full overholdelse, kontakt oss – vi kan anbefale de neste trinnene du bør ta for å sikre en pålitelig og problemfri forsyningskjede for dine C-parts.

Kontakt oss

Og dersom du ser etter flere grep du kan ta for å øke kunnskapen og effektiviteten i din forsyningskjede, les gjerne artikkelen: Veiledning til en sømløs supply chain av C-parts.

Sustainable Program Manager i Bufab med erfaring i å integrere bærekraft i bedrifter for å forbedre driftsresultatene.
Hold meg oppdatert!
Abonner
Oh no! Could not find any posts that were tagged with “supply-chain-management-for-c-parts”!