Hva er C-parts?

Hva er C-parts?

I mine år i bransjen har jeg sett komponentene jeg kaller C-parts gå under mange forskjellige navn – festemidler, skruer, muttere og bolter er alle standardbegreper blant innkjøpere. På grunn av kompleksiteten i moderne produksjon, passer imidlertid noen C-parts ikke helt inn i noen av disse kategoriene. I denne artikkelen vil jeg derfor forklare definisjonen av C-parts og vise hvordan de skiller seg fra andre komponenter som du bruker i din produksjon.

A-, B- og C-parts   

Selv om vi fokuserer på C-parts, finnes også A- og B-parts i alle produksjonsanlegg. Generelt sett er det fem ting som skiller C-parts fra A- og B-parts:

  • Variasjon 
  • Kvantitet
  • Antall leverandører  
  • Indirekta kostnader  
  • Pris  

C-parts har bred variasjon 

C-parts kjennetegnes ved sin brede variasjon. Selv ved fremstilling av enkle produkter trengs det mange forskjellige C-parts med ulike størrelser, materialer, vekt, toleranser og funksjoner.

Det er derfor vanlig at et tradisjonelt lager av C-parts inneholder hundrevis av forskjellige typer komponenter. Noen ganger er det lett å glemme at C-parts ikke bare er enkle komponenter, men også unikt utformede og ofte små produkter som dreide, injiserte, ekstruderte, stansede, smidde, freste eller støpte deler. 

C-parts har størst variasjonsnivå sammenlignet med A- og B-parts. Det er for eksempel lite sannsynlig at en bilprodusent har hundrevis av forskjellige typer motorer på lager, vanligvis har de bare noen få.

De er lagret i store mengder 

C-parts er de komponentene som produksjonsbedrifter lagerfører i størst kvantum. Et enkelt ferdig produkt kan inneholde hundrevis av individuelle C-parts, så det er ikke uvanlig at en fabrikk har titusenvis av C-parts i beholdningen.

A-C-parts-verdi-antall

Fordi C-parts har en relativt lav innkjøpskostnad og ikke tar mye plass, kan de lagres i svært store mengder. Til sammenligning ville det være umulig selv for ledende produsenter å kontinuerlig lagerføre en så stor mengde girkasser, chassis eller andre A-parts.

Mange bedrifter har mange leverandører 

Mange av produksjonsbedriftene jeg jobber med bruker et stort antall C-parts-leverandører. Bedrifter som har begynt å konsolidere sin leverandørbase kan ha fem til ti leverandører, mens andre selskaper jeg har jobbet med har hatt godt over 100 C-parts-leverandører som de må håndtere og administrere.

Produksjonsbedrifter har et stort antall C-parts-leverandører å velge mellom. De kan velge de best egnede leverandørene basert på pris, leveringstid, tilgjengelighet og kvalitet.

Normalt har de ikke samme valg når de kjøper sine A- og B-parts. Dersom et bilfirma ønsker å legge inn en bestilling på ferdige elektriske motorer, er det kanskje bare en håndfull leverandører som kan oppfylle bedriftens krav.

C-parts har høy indirekte kostnad  

Høye indirekte kostnader er uunngåelige når man jobber med C-parts. Typisk utgjør de indirekte kostnadene omtrent 80 prosent av den totale kostnaden for delene.

Den direkte kostnaden er rett og slett kjøpesummen for delene. C-parts har en relativt lav pris, så mange selskaper anser ikke denne kostnaden som veldig viktig. Den indirekte kostnaden er alt annet – kostnadene ved innkjøp, bestilling, frakt, håndtering, lager og administrasjon. Jo flere leverandører et selskap samarbeider med, jo høyere pleier disse indirekte kostnadene å være.

A-C-parts-direkte-indirekte-kostnader

A- og B-parts er også forbundet med høye kostnader, men det er vanligvis direkte kostnader. Disse delene koster mer å kjøpe, så de direkte kostnadene utgjør en større del av totalkostnaden.

Heldigvis er det enkelt å redusere indirekte kostnader ved å optimalisere driften og innkjøpsprosessen. Med tiltak som leverandørkonsolidering, VMI-løsninger (Vendor Managed Inventory) eller en enkel logistikkløsning kan du redusere de indirekte kostnadene knyttet til administrasjon og til syvende og sist gjøre betydelige kostnadsbesparelser.

C-parts er lavkostkomponenter  

Pris er et sentralt aspekt ved C-parts. C-partsene er definert som de minst verdifulle komponentene som brukes i en produksjonsprosess. A-parts er de mest verdifulle og B-parts ligger et sted i mellom. 

Den individuelle kostnaden for en enkelt skrue er liten, og selv når den kjøpes inn i store volum, er innkjøpsprisen på disse C-partsene relativt lav.

Til sammenligning har en A-part, for eksempel en motor, en veldig høy innkjøpspris for produsenten.

Finn ut mer om C-parts   

Hvis du vil vite mer om C-parts, kostnadene som følger med dem og hva de betyr for din virksomhet, les gjerne innkjøpers veiledning til C-parts. Du kan også laste ned innkjøpers veiledning til leverandørkonsolidering nedenfor. Den forklarer hvordan du praktisk kan redusere antall C-parts-leverandører og kostnadene forbundet med dem.

Last ned gratis veiledning

Powerpoint

Last ned gratis veiledning

Last ned veiledningen
Slawomir er Customer Unit Director i Bufab Polen og har lang erfaring i C-part-industrien, både innen innkjøp og salg.
Hold meg oppdatert!
Abonner