Leverandørstyrt beholdning: Fordelene med VMI for innkjøpere av C-parts

Leverandørstyrt beholdning: Fordelene med VMI for innkjøpere av C-parts

VMI-løsninger (Vendor managed inventory) er populære blant produksjonsbedrifter som har et stort antall forskjellige C-parts i varelageret. Med denne løsningen overtar leverandøren deler av, eller hele ansvaret for bestilling, håndtering og etterfylling av lager.

For innkjøpere kan løsninger som dette ha mange fordeler – fra bedre synlighet gjennom tilgang til data, til å bruke mindre tid på repeterende oppgaver. Men det er også en viss forvirring om definisjonen av VMI, og hvordan den skal implementeres. I denne artikkelen skal jeg prøve å rydde opp i denne forvirringen og forklare hvorfor VMI bør være interessant for alle innkjøpere som sliter med mangel på tid eller informasjon.

Hva er VMI?

En variant av VMI-løsninger kalles «full» VMI. I denne løsningen styrer leverandøren ikke bare etterfyllingen av delelageret, men eier også alle komponentene på lageret. Med varelageret heleid av leverandøren, betaler kunden for administrasjonstjenestene og delene etter hvert som de forbrukes.

I en annen, mer vanlig VMI-løsning, beholder kunden eierskapet til eget varelager og leverandøren bidrar med styringsløsninger som gjør at det daglige arbeidet går smidigere ved å holde delelageret på ønsket nivå.

Begge variantene bruker ulike typer logistikkløsninger som holder styr på lagernivåer og sikrer at bestillinger legges inn til rett tid for å sørge for høy tilgjengeligheten til en lav kostnad.

Antall C-parts som inngår i en VMI-løsning kan også variere – noen produsenter foretrekker å overlate alt ansvar for alle komponentene de bruker til leverandøren, mens andre velger å gjøre dette kun for de vanligste artiklene – generelt tilsvarer det 20 prosent av alle artikler som utgjør 80 prosent av det totale antallet som brukes i produksjonslinjen.

Dette gjør at VMI ikke ser likt ut overalt, uavhengig av produsent og leverandør. I stedet tilpasses løsningene avhengig av produsentens behov og utfordringer, deres produksjonsprosess og industri.

Å ha en digital lagerliste som hele tiden oppdateres med fysiske input fra produksjonslinjen gir deg et riktig bilde av lagerbeholdningen din som alltid er nøyaktig – noe som gjør det enklere å sikre at varene du trenger alltid er på lager.

Logistikkløsningene som gjør VMI mulig

For at en leverandør skal ta ansvar for etterfylling av kundes delelager, må de på en eller annen måte holde styr på hvilke C-parts som brukes. Det er her en rekke ulike logistikkløsninger kommer inn.

De fungerer på ulike måter og er egnet for ulike miljøer, men alle viser hvordan man holder styr på forbruk av delene og hvordan det blir loggført i et sentralt system med informasjon om varene som er på lager. På den måten kan automatiske bestillinger genereres når varer skal etterfylles.

Vanligvis bruker produsenter en av følgende typer løsninger – eller en kombinasjon av dem i ulike deler av driften.

Skanning

Med denne typen system oppbevares smådelene i plastbokser merket med en strekkode. Når en operatør tar den siste delen, bruker de en håndholdt skanner for å skanne koden på den tomme boksen. Sentralsystemet oppdateres for å gjenspeile det nye antallet tilgjengelige varer og en bestilling opprettes.

Vektsystem

Dette fungerer på samme måte, bortsett fra at plastboksene er plassert på vekter. Etter hvert som smådelene tas ut av boksen, synker vekten – og siden vekten på en fylt beholder og vekten på delene er kjent, kan systemet oppdateres med det nye gjenværende antallet deler. Styrken til et slikt system ligger i dets nøyaktighet, da det gir en riktig, sanntidsoversikt over hvor mange deler som er tilgjengelige.

Noen ganger kan et kamera brukes til å gjøre en lignende, men mindre presis jobb.

RFID

I denne løsningen er boksene utstyrt med en RFID-brikke. Når de er tomme, tas de ut av hyllen og settes bort – enten på en annen hylle eller i en beholder. RFID-taggen oppdages når beholderen flyttes og systemet oppdateres igjen.

Andre løsninger er også tilgjengelige, men stort sett alle bruker en av disse løsningene. Siden systemet kontinuerlig oppdateres med informasjon, kan automatiske bestillinger legges inn til rett tid – slik at leverandøren enkelt kan levere de nødvendige delene til produsenten.

Fordelene med VMI

Spare tid

For innkjøpere er tidsbesparelsen den mest åpenbare fordelen med VMI-løsninger. Med en manuell bestillingsprosess blir det en daglig og tidkrevende oppgave å sikre varelageret. Selv om det bare tar noen få minutter å legge inn en bestilling for en spesifikk C-part, tar det fort mye tid når oppgaven gjentas for alle komponentene i varelageret ditt.

En VMI-løsning som muliggjør automatisk bestilling eliminerer det repeterende, manuelle arbeidet. Dette vil igjen gi deg mer tid til andre viktige oppgaver – som planlegging, forhandlinger og bygge relasjoner med leverandørene dine.

Økt sikkerhet

VMI-løsninger kan minimere risikoen for feil, og gi deg trygghet. Det kan være sjeldent i akkurat din virksomhet, men hvis lagernivået faller for lavt på grunn av en tapt bestilling eller feil lagerinformasjon, kan det føre til produksjonsstans. Å ha en digital liste som kontinuerlig oppdateres med fysiske input fra produksjonslinjen gir deg et nøyaktig bilde av lagerbeholdningen – noe som gjør det enklere å sikre at varene du trenger alltid er på lager.

Realtidsdata

Denne typen logistikkløsninger lar en driftsleder eller en innkjøper kontrollere systemet og sørger for at de alltid kan føle seg trygge på at tallene er riktige. Systemet viser hvordan lagernivåene ser ut akkurat nå – og ikke bare hvordan de så ut i går. Denne nøyaktigheten gir tillit og reduserer risikoen for produksjonsstans. I tillegg kan dataene brukes til å lære om ting som bruksmønstre og som kan brukes til å informere fremtidige innkjøps- eller produksjonsbeslutninger.

Forhåpentligvis finner du svar på spørsmålene dine om VMI i denne artikkelen – hvis du er interessert i å lære mer om hvordan du som innkjøper av C-parts kan øke effektiviteten og sikkerheten, kan du laste ned og lese vår veiledning om emnet:

Last ned gratis veiledning

Powerpoint

Innkjøpers veiledning til leverandørkonsolidering

Last ned veiledningen
Oskar er produktsjef for logistikkløsninger i Bufab Group.
Hold meg oppdatert!
Abonner