Hva er de totale eierkostnadene (TCO) ved innkjøp av C-parts?

Hva er de totale eierkostnadene (TCO) ved innkjøp av C-parts?

Hvis du er en innkjøper av C-parts og ønsker å få mest mulig verdi for pengene, må du ha fokus på de totale eierkostnadene (Total Cost of Ownership / TCO).

I en innkjøpsrolle er det naturlig å søke høyt og lavt etter den beste prisen. Enkelte leverandører kan tilby ulike enhetspriser eller rabatter, og ved å velge den rette og lykkes i forhandlingene, er det ofte mulig å finne en god avtale.

Det er ikke noe galt i å se etter en god pris, men når det kommer til C-parts vil du slite med å gjøre virkelig betydelige besparelser ved å fokusere kun på kjøpesummen, siden C-parts per definisjon er de minst kostbare komponentene som brukes i produksjonen din.

Prisen på selve delene er den direkte kostnaden. Men når det kommer til den totale kostnaden for C-parts, utgjør denne direkte kostnaden vanligvis bare 20 %. De resterende 80 % består utelukkende av indirekte kostnader – alle kostnadene knyttet til bestilling, forhandling, håndtering, feilsøking, etterfylling, kvalitetssikring, kontroll av varelageret og utvikling av et forhold til leverandøren.

Så hvis du ønsker å spare penger, er dette kostnadene du bør fokusere på. Ikke bare er det lettere å foreta store reduksjoner i disse kostnadene, de økonomiske fordelene vil også merkes i hele organisasjonen.

Hvis du er en innkjøper av C-parts som ønsker å bruke budsjettet ditt så effektivt som mulig, er fokus på TCO og ikke bare pris avgjørende. Å lykkes med å få ned TCO kan være et vanskeligere og mer langsiktig prosjekt enn bare å få en god avtale på en leveranse – men det vil lønne seg i det lange løp.

Den reelle kostnaden for C-parts

Det desidert mest virkningsfulle skrittet du kan ta for å redusere TCO, er å konsolidere din C-parts leverandørbase. De fleste av de tyngste indirekte kostnadene – rundt blant annet administrasjon, forhandling og mottak, håndtering av leveranser og kvalitetssikring – kan bli en stor belastning hvis du må forholde deg til for mange leverandører. Det er fordi en enkel oppgave som å betale en faktura eller å legge inn en bestilling kan bli svært tidkrevende når du må gjenta den for hver eneste leverandør.

Disse oppgavene virker kanskje ikke så veldig viktige eller tidkrevende, men over tid kan de bli en belastning. Min erfaring er at den gjennomsnittlige indirekte kostnaden for en enkelt leverandør ligger et sted i området 60 000  til 100 000 kr per år – og det er på toppen av prisen du betaler for selve delene.

En innkjøper som kun fokuserer på pris vil sannsynligvis velge den leverandøren som har den beste prisen. Men med årlige leverandørkostnader som dette, kan denne innkjøperen gjøre enda større besparelser ved å konsolidere og skaffe sine C-parts fra et mindre antall leverandører.

Færre leverandører gir mindre gjentagende arbeid – og samtidig oppnår man et sterkere partnerskap med sine foretrukne leverandører.

Hvilke faktorer bidrar til TCO?

Jeg nevnte de grunnleggende byggesteinene for den totale indirekte kostnaden ovenfor, men jeg synes det er verdt å gå nærmere inn på detaljene her.

De totale eierkostnadene består av den direkte kostnaden (prisen du betaler for dine C-parts) og et bredt spekter av indirekte kostnader, for eksempel:

  • Ledelse – Kostnaden ved å skaffe de riktige leverandørene, samt revisjon av eksisterende leverandører
  • Administrasjon – Kostnader knyttet til å lage bestillinger, sjekke ordrebekreftelser, betale fakturaer (og administrere fakturaer som er feil) og alle andre kostnader rundt ekspederingen
  • Logistikk – Kostnadene som følger med å arrangere hasteleveranser, transport av tomme esker tilbake til leverandørene, potensielle ompakkingskostnader og mottak av mange små leveranser fra mange leverandører (for selskaper med en ukonsolidert leverandørbase)
  • Drift – Kostnadene for å håndtere varene på anlegget ditt, velge de riktige delene til produksjonslinjen, administrere inventar og etterfylling, utstyr, feilsøking når problemer oppstår, og de svært betydelige kostnadene ved nedetid og andre produksjonsforstyrrelser forårsaket av mangel på deler
  • Lager – Kostnadene for lagring og kapitalkostnadene for inventaret ditt, samt ukuranskostnader
  • Kvalitet – Kostnaden ved å kontrollere og utvikle kvaliteten du mottar fra leverandører

Disse individuelle indirekte kostnadene kan variere mellom ulike selskaper. For eksempel, hvis beholdningen av C-parts er ganske liten, er lagringskostnadene sannsynligvis en liten post i din TCO. Men hvis høye MOQs har tvunget deg til å kjøpe inn store mengder deler, kan det føre til økte lagringskostnader.

Hvordan måle disse kostnadene

Min erfaring er at selv store selskaper med mye ressurser til rådighet ofte sliter med å få en forståelse av hvor mye alle disse indirekte kostnadene utgjør. Den nødvendige informasjonen om disse forskjellige kostnadene er vanligvis spredt over hele selskapet, og de fleste i teamet er for travle til å bruke tid på en storstilt analyse som dette.

Av den grunn får du generelt de beste resultatene ved å hente inn en leverandørkjedepartner. De kan bruke sin kunnskap om forsyningskjeden til å gjøre denne analysen for deg. Det vil være et avgjørende første skritt for å gjøre endringer som faktisk vil redusere din TCO.

Slik reduserer du kostnadene

Som du har sett, er listen over indirekte kostnader lang, og det er mange tiltak du kan ta for å redusere dem. Imidlertid er disse tiltakene de mest effektive:

  • Konsolider leverandørbasen din. Finn og kjøp delene du trenger fra en mindre gruppe leverandører, enten bare noen få eller kanskje bare én
  • Konsolider antall artikler du trenger – Ved å ta hensyn til forsyningskjeden allerede under designfasen, kan du redusere antall komponenter du må kjøpe for å produsere produktene dine
  • Invester i digitale løsninger – Det finnes en rekke digitale verktøy tilgjengelig fra forskjellige leverandører som gjør bestilling, påfylling og administrasjon mye smidigere og enklere. Løsninger som muliggjør sanntids lageroppdateringer og automatisk bestilling, noe som reduserer risikoen for mangel på deler eller nedetid forårsaket av menneskelige feil

En god leverandørkjedepartner kan hjelpe deg med alt dette, og jobbe for å få ned TCO. Ved å overføre ansvaret av håndteringen av dine C-parts til dem vil du få færre leverandører å forholde deg til. Og ved å lage en KPI som fokuserer på TCO sammen med leverandøren, kan du følge opp med jevne mellomrom og spore fremgangen. Ekstra fordeler som konsoliderte leveranser og løsninger innen logistikk og VMI kan redusere TCO ytterligere – etter vår erfaring kan du forvente at denne prosessen vil gi kostnadsreduksjoner på 15-20 %.

Denne prosessen krever imidlertid litt innsats, og det kan være mer fristende å prøve å forhandle med dine eksisterende leverandører om en lignende prisreduksjon. Men dersom du reduserer de indirekte kostnadene dine, vil du oppleve denne besparelsen hver dag – og med tiden vil det utgjøre store summer.

Hvis du er interessert i å finne ut hvordan Bufab kan hjelpe deg på dette området, sørg for å ta kontakt med en av våre eksperter. Du kan også ta en titt på vår grundige veiledning for innkjøp av C-parts for mer innsikt i ulike aspekter ved kjøp, og hvis denne artikkelen var interessant, vil du også like "Innkjøpers veiledning til leverandørkonsolidering" – tilgjengelig for nedlasting nedenfor.

Last ned gratis veiledning

Powerpoint

Innkjøpers veiledning til leverandørkonsolidering

Last ned veiledningen
Jacob er segmentsjef for distributører i Bumax, et Bufab-selskap. Han var tidligere Global Account Manager i Bufab og har lang erfaring fra ulike bransjer, blant annet som lagersjef.
Hold meg oppdatert!
Abonner