Supply Chain-strategi – definisjoner du bør kjenne til

Supply Chain-strategi – definisjoner du bør kjenne til

Å definere din C-parts forsyningskjedestrategi er et detaljert og komplekst tema. Å bli en ekspert på leverandørkjeden krever mange års studier og erfaring – men dessverre er dette ikke mulig for oss alle. For å ha et solid grunnlag i arbeidet med forsyningskjedestrategien din, er det noen viktige begreper og definisjoner du bør kjenne til.

I denne artikkelen prøver jeg derfor å definere og forklare noen av disse kjernefaktorene – forhåpentligvis vil de bidra til å skape bedre klarhet i organisasjonen din og en forståelse om hva du bør prioritere i fremtidige diskusjoner med en leverandørkjedepartner eller leverandør.

Som Jacob Bergström har forklart i en annen artikkel, er definisjonen av en forsyningskjedestrategi:

En forsyningskjedestrategi beskriver handlingsplanen for hvordan forsyningskjeden din skal nå de overordnede forretningsmålene.

Med det i tankene, la oss ta en titt på de seks nøkkelbyggesteinene som jeg mener bør være en del av strategien.

Kvalitet

Når det kommer til C-parts i denne sammenhengen er definisjonen av «kvalitet» annerledes enn det du kanskje tror. Her snakker vi ikke om kvaliteten på delene – selv om det er viktig, spesielt hvis produktene dine skal yte godt under tøffe forhold. I stedet snakker vi om kvaliteten på tjenesten du mottar fra leverandøren din – er de raske og fleksible når behovene dine endrer seg? Føler du at du kan stole på at de opprettholder høy tilgjengelighet? Er leverandøren lydhør og genuint interessert i å lære mer om bedriftens unike behov og utfordringer? Holder de deg godt informert gjennom hele prosessen? I så fall har du sannsynligvis å gjøre med en leverandør av høy kvalitet.

Kostnad

Analyser hvor du skal sette fokus, da hovedfokus sannsynligvis ikke bør være på kostnadene for selve delen – prisen på C-parts er vanligvis lav, så enhetsprisen på komponentene påvirker ikke organisasjonen din nevneverdig. I stedet bør du fokusere på den totale eierkostnaden, eller TCO. Dette er den totale kostnaden for alle aktiviteter som er involvert ved innkjøp av C-parts – fra kostnadene for innkjøp og forhandling til mottak og håndtering av delene på lageret. Disse indirekte kostnadene er mye «mykere» enn den faktiske kjøpesummen for C-parts og utgjør rundt 80 % av TCO – så det er verdt å se etter en leverandør som kan gi en lavere TCO, enten gjennom konsolidering eller gjennom digitale verktøy som fyller på og gjør det enklere å bestille. Lavere TCO kan også oppnås ved å utnytte den dype kunnskapen til en erfaren leverandørkjedepartner for å kostnadseffektivt finne den beste forutsetningen for produktspesifikasjonen og volumet du trenger. Husk at de grunnleggende kravene kan endre seg over tid med endringer i volum og spesifikasjoner.

Leveranse

Dette er et av de siste trinnene i forsyningskjeden, og det er av stor betydning for din produksjon. Leveranser må komme i tide, og i henhold til dine spesifikke forespørsler. Ved forsinkelser og feilleveringer, kan du oppleve forstyrrelser i produksjonen din og kanskje i verste fall produksjonsstans. Leverandørens evne til å levere C-parts til deg når du trenger dem er et grunnleggende krav i enhver forsyningskjedestrategi, og bør være øverst på prioriteringslisten din når du velger leverandør. Gitt dagens globale forstyrrelser i mange forsyningskjeder, tror jeg det er smart å ta i bruk en «Just in Case»-tilnærming. Når det gjelder C-parts, finne en effektiv (og helst konsolidert) leverandørbase som kan gi effektive «Just in Case»-buffere og påfyllingsmetoder for å støtte en «Just in Time»-tilnærming for å levere til produksjonen din.

Sikkerhet

Her snakker vi om tryggheten du som produsent skal ha på at nødvendige deler vil være tilgjengelig når du trenger dem. I dagens marked sliter virksomheter med prisendringer og forstyrrelser i forsyningskjeden. Men uavhengig av den globale situasjonen er tilgjengeligheten av C-parts ikke forhandlingsbart. Det er derfor viktig at dine leverandører eller leverandørkjedepartnere kan tilby deg denne sikkerheten. De siste årene har vist at de større aktørene, som har en stor og fleksibel global leverandørbase, mange distribusjonssentre og til og med sine egne produksjonsvirksomheter, kan gi denne typen sikkerhet best. Det er viktig å huske på når du vurderer strategien din.

Trender

Det er viktig å være bevisst på bedriftens behov i dag, men det er like viktig å være forberedt på fremtidens behov, fem, ti eller tyve år fra nå. Når du utvikler en forsyningskjedestrategi, må du huske på disse fremtidige endringene og utvidelsene for å sikre at den vil fungere på lang sikt. Det beste ville være om du fant en forberedt og proaktiv leverandør. En som aktivt overvåker trender, og følger eller til og med, setter dem. Et godt eksempel er bærekraft, som allerede er en betydelig trend for produsenter – i fremtiden vil det ikke bare være en trend, men et krav. Reguleringer og press fra aksjonærer og kunder vil presse bedriften din mot mer bærekraftige produksjonsprosesser – så din strategi må muliggjøre dette. Andre pågående trender, som digital transformasjon, deglobalisering (også kjent som lokalisering) og fjernarbeid, bør også være på din og leverandørens radar.

Fleksibilitet

Dette er en viktig egenskap du alltid bør strebe etter å oppnå i din egen strategi og for dine leverandører og partnere. Selv den mest pålitelige forsyningskjeden kan noen ganger oppleve forstyrrelser – og som vi vet blir forstyrrelser stadig mer vanlig. Når dette skjer, er det viktig å finne ut hva som har skjedd – men først må du raskt kunne tilpasse deg og holde flyten av dine nødvendige C-parts i produksjon. For å muliggjøre dette i strategien din, er det smart å hente inn en leverandørkjedepartner som raskt kan kjøpe delene dine andre steder dersom den vanlige distribusjonskanalen stenges ned. Internasjonal handel i dag er mer uforutsigbar enn tidligere – så evnen til å være fleksibel i krisetider er avgjørende.

Forhåpentligvis vil denne artikkelen gi deg et solid grunnlag i din tenkning om forsyningskjedestrategier og ditt valg av leverandører. Hvis du vil lære mer, sjekk ut vår grundige veiledning til C-parts supply chain management og last ned presentasjonen vår, «Veiledning til en sømløs supply chain av C-parts» nedenfor.

Last ned veiledningen

Powerpoint

Veiledning til en sømløs supply chain av C-parts

Last ned veiledningen
Jaroslaw begynte i Bufab i 2009, og er i dag Group Director for selskapets virksomhet i Øst-Europa.
Hold meg oppdatert!
Abonner