CBAM: Hvordan påvirkes europeiske produsenter av dette?

CBAM: Hvordan påvirkes europeiske produsenter av dette?

Vi er alle klar over at det å dempe de verste effektene av klimaendringer krever globale løsninger. Men ettersom markeder som EU hever klimaambisjonene sine og innfører nye regler og tariffer, er det en økende risiko for «karbonlekkasje» – fenomenet der EU-selskaper flytter sin karbonintensive produksjon til land med færre klimareguleringer, eller erstatter europeiske produkter med billigere og mer karbonintensiv import.

EUs måte å håndtere risikoen for karbonlekkasje på er gjennom Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM). Et regelverk som innebærer toll på varer med høy karbondioksidintensitet som produseres utenfor EU. Målet er å skape en rettferdig konkurransesituasjon for europeiske selskaper ved å redusere konkurransen fra utenlandske aktører.

Ved å få bedrifter til å betale for utslippene i varene de importerer, ønsker CBAM å fremme mer miljøvennlig produksjon utenfor EU. Det gjør også karbonprisen på importerte varer likeverdig med EU-produserte varer og hindrer bedrifter i å omgå EUs miljøregler.

Nettopp derfor det er viktig for europeiske produsenter å være klar over CBAMs rapporteringskrav og forstå tilleggsadministrasjonen og kunnskapsnivået som kreves for forsyningskjeden. Bedrifter som mangler informasjon om innebygde utslipp vil snart måtte betale en forhåndsbestemt avgift på sine importerte varer, noe som igjen betyr at de økonomiske kostnadene ved dårlig forberedelse vil være betydelige.

Fordi CBAM er relativt nytt, må produsentene evaluere virkningen og tilpasse seg i de kommende årene. Derfor bør alle europeiske selskaper kunne svare på følgende spørsmål.

Hvilke varer omfattes av CBAM og hvem er berørt?

CBAM brukes kun på varer med høy karbondioksidpåvirkning og betydelig risiko for karbondioksidlekkasje. For tiden er de berørte varene sement, jern og stål, aluminium, gjødsel, elektrisitet og hydrogen. Alle selskaper som importerer disse varene fra utenfor EU er dekket av CBAM. Det er viktig for produksjonsbedrifter å være klar over at stålbolter/stålskruer etc. også omfattes av CBAM-reglene.

Hva med CBAM-rapportering?

CBAM trådte i kraft 1. oktober 2023. I en overgangsperiode skal berørte EU-importører rapportere innebygde utslipp fra sine importerte varer kvartalsvis. Når overgangsperioden avsluttes tidlig i 2026, kreves det kun årsrapporter.

Hva med informasjon om forsyningskjeden?

Alle selskaper som importerer CBAM-relaterte varer må levere en CBAM-rapport med informasjon om mengden varer som importeres, de direkte og indirekte utslippene og karbonprisen som skal betales i produksjonslandet.

Vil det være noen kostnadsrisiko med CBAM?

Ja det vil det. Fra januar 2026 må importører begynne å kjøpe CBAM-sertifikater for sin import utenfor EU – en slags karbonkreditt som vil bringe prisen på de importerte karbonintensive varene nærmere den tilsvarende prisen på EU-produserte varer. Prisen på sertifikatene vil være basert på det ukentlige gjennomsnittet av auksjonsprisen på EU ETS-kvoter, uttrykt i tonn CO2-utslipp. 

Bedrifter som ikke vet hvor mye karbondioksid deres importerte varer slipper ut vil få en forhåndsbestemt toll. Denne avgiften er basert på gjennomsnittlige utslipp fra de dårligst presterende produsentene av CBAM-varer i EU. Unnlatelse av å samle inn informasjon og håndtere karbonpåvirkninger i forsyningskjeden kan være kostbart for importører.

Hvordan gir Bufab trygghet?

  • Vi holder styr på regulatoriske forhold og tar oss av rapporteringen for de importerte produktene som er berørt av CBAM
  • Vårt «Supplier Engagement Program» fokuserer på leverandører som jobber for å redusere karbondioksidutslipp og relaterte kostnader.
  • Vi samler inn nødvendig informasjon for CBAM-registrering fra våre leverandørkjedepartnere for å unngå trusselen om høye forhåndsbestemte tariffer og for å ha bedre data for å støtte våre beslutninger.

 

 

Les mer om CBAM og andre bærekraftsfaktorer som vil påvirke din bedrift i 2024 ved å lese vår guide to sustainability in the C-parts supply chain eller last ned Manufacturer’s Guide to Sustainability Trends gratis.

Sørg for å ta kontakt hvis bedriften din trenger veiledning i det nye forretningslandskapet etter CBAM - våre eksperter innen leverandørkjeden kan hjelpe deg.

Kontakt oss

Last ned gratis veiledning

Powerpoint

The Manufacturer's Guide to Sustainability Trends

Last ned veiledningen
Sustainable Program Manager i Bufab med erfaring i å integrere bærekraft i bedrifter for å forbedre driftsresultatene.
Hold meg oppdatert!
Abonner