Kjemisk overholdelse: Hva produksjonsvirksomheter bør vite

Kjemisk overholdelse: Hva produksjonsvirksomheter bør vite

I enkelte produksjonsprosesser er bruk av farlige kjemikalier uungåelig. Derfor finnes det forskrifter for å sikre at mennesker og miljø beskyttes mot farene forbundet med produksjon, avhending og bruk av disse kjemikaliene. Som med alle forskrifter – enten de omhandler konfliktmineraler eller karbonutslipp  – kan manglende overholdelse resultere i betydelige bøter eller enda strengere straffer for virksomheten din.

Lovgivningen om håndtering av kjemikalier varierer rundt om i verden, men noen viktige eksempler er USAs Toxic Substances Control Act (TCSA) eller EUs REACH- og RoHS-forskrifter. La oss ta en titt på hva disse EU-reglene betyr:

REACH står for registrering, evaluering, autorisasjon og restriksjon (registration, evaluation, authorisation and restriction of chemicals) og er en EU-forordning som trådte i kraft i 2007 og inneholder lovgivning rundt kjemikalier. Forskriften gjelder for alle typer komponenter og produkter som selges innenfor EU, med noen få unntak.

Det betyr at bedrifter må gå gjennom produktene sine for å finne ut om de inneholder noen spesielt farlige kjemikalier, merket som «substances of very high concern» (SVHC). Hvis SVHC må brukes i produktet, må produsenten innhente godkjenning fra myndighetene og tydelig merke 'farlige kjemikalier' på produktemballasjen.

Totalt har 233 kjemikalier blitt kategorisert som SVHC-er, inkludert noen PFAS-kjemikalier som kan skade menneskers helse og miljøet.

RoHSThe Restriction of Hazardous Substances directive fokuserer på å redusere mengden av farlige stoffer i elektronikk og elektrisk utstyr. De 10 kjemikaliene og stoffene som reguleres av dette direktivet inkluderer tungmetaller som bly og kvikksølv. RoHS hindrer produsenter i å selge produkter hvis de inneholder høye konsentrasjoner av disse stoffene, men det er noen få spesifikke unntak.

Disse direktivene og forordningene er alle støttet av SCIP (Substances of Concern In articles) – en sentralisert EU-database med millioner av produkter som inneholder betydelige mengder SVHC. Den er designet for å gi åpenhet og enkelhet for forbrukere og avfallshåndtering for å trygt bruke og kaste produkter.

Hvor mye dette regelverket og andre lignende krav påvirker din virksomhet er vanskelig å si – det kommer an på hvor du er, hvilken bransje du er i og hva slags komponenter og produkter du jobber med. Derfor krever overholdelse av forskrifter og opprettholdelse av bærekraftsmålene en nøye gjennomgang av forsyningskjeden din – start med disse spørsmålene.

CTA-spørsmål-å-vurdere

Gjelder lovverket for håndtering av kjemikalier kun kjemikalier?

Nei. Det er sant at reglene gjelder for isolerte kjemikalier i sin reneste form, men de gjelder også for produkter som inneholder dem - for eksempel vannavstøtende stoffer behandlet med spesifikke PFAS-kjemikalier.

Hvilken lovgivning om kjemikalier må jeg overholde?

Dine krav til kjemisk overholdelse avhenger av typen produkter du produserer og gjeldende nasjonale forskrifter og lover i ditt land. Bedrifter må vurdere hvilke lover som påvirker produktene deres og deres tiltenkte markeder.

Hvordan sikrer jeg kjemisk overholdelse?

Bedrifter må kontinuerlig oppdatere sine samsvarsdata med ny informasjon om stoffer og kjemikalier som brukes i produktene deres. I praksis betyr dette et omfattende arbeid med leverandørene for hele tiden å innhente den siste informasjonen.

Hva er risikoen ved manglende overholdelse?

En advarsel er en vanlig konsekvens for det første lovbruddet. Skulle det imidlertid forekomme alvorlige eller gjentatte brudd, kan dette føre til bøter, tilbakekalling av produkter, skadet omdømme og til og med produktforbud og begrenset tilgang til ulike markeder.

Hvordan Bufab gir «peace of mind»

  • Alle komponenter levert av Bufab overholder som et minimum REACH- og RoHS-direktivene. Dette betyr at våre kunder kan være trygge på at de alltid overholder de strengeste forskrifter.
  • Vi tar også ansvar for å administrere kjemisk overholdelse for våre kunder - overvåke SCIP-registreringskravene for komponenter og gi nødvendig informasjon for samsvar.

 

Hvis du lurer på eller er usikker på arbeidet ditt rundt kjemisk overholdelse og hvordan det passer inn i en velfungerende forsyningskjede og effektive bærekraftstiltak, kontakt oss for rådgivning. Og hvis du vil fortsette å lære mer om andre forskrifter som kan påvirke produksjonsprosessen din i fremtiden, les guide to supply chain sustainability som er en veiledning for innkjøpere av C-parts. 

Kontakt oss

 

Sustainable Program Manager i Bufab med erfaring i å integrere bærekraft i bedrifter for å forbedre driftsresultatene.
Hold meg oppdatert!
Abonner