C-parts

Przewodnik dla Kupujących Części C

Trzy stalowe podkładki w ręku osoby ubranej w szarą koszulę na białym tleTrzy stalowe podkładki w ręku osoby ubranej w szarą koszulę na białym tle

Pobierz przewodnik

PDF

Przewodnik dla Kupujących na temat Konsolidacji Dostawców

Pobierz przewodnik

Jako kupiec części typu C, jesteś odpowiedzialny za to, aby produkcja w Twojej firmie miała nieprzerwany dostęp do komponentów spełniających określone standardy jakości. Elementy te muszą być dostarczane we właściwym czasie, w prawidłowej ilości i w odpowiedniej cenie.

Firmy produkcyjne często skupiają się na częściach o wysokiej wartości, ale te mniej wartościowe, prawie niewidoczne części C mogą być równie ważne. Jeśli nie dokonasz odpowiednich zakupów tych elementów, możesz doświadczyć wyższych kosztów, niekontrolowanego wzrostu poziomu administracji, a nawet przerw w produkcji.

W naszym przewodniku koncentrujemy się na przekazaniu kupującym wiedzy na temat części C — czym one są, dlaczego warto się na nich skupić i co można zyskać, kupując je w przemyślany sposób. Życzymy inspirującej lektury!

Rozdziały

Rozdziały

Czym są C-Parts?

Jak wyjaśniamy w naszym artykule 'Czym są C-Parts?', wszystkie elementy, które wchodzą w skład gotowego produktu, można podzielić na trzy kategorie: części typu A, B i C. 

Części A

Są to części o wysokiej wartości, które są montowane w Twoich produktach. W zakładzie, który produkuje samochody, silniki są zazwyczaj postrzegane jako część A. Są to prawdopodobnie najdroższe komponenty w samochodzie, a zakład produkcyjny ma zwykle stosunkowo niewielkie ich ilości w magazynie. 

Istnieje również niewielka różnorodność tego rodzaju części — producent samochodów może stosować silniki o różnych rozmiarach, lecz ich liczba jest niewielka. Przedsiębiorstwa zazwyczaj mają tylko jednego lub kilku dostawców w kategorii A.

Części B

Części te nadal mogą mieć wysoki koszt jednostkowy, ale nie są tak drogie jak części A. Jeśli ponownie spojrzymy na fabrykę samochodów, komponenty, takie jak szyby przednie lub siedzenia, mogą być częściami B. Poziomy zapasów dla tych elementów są zazwyczaj wyższe niż dla części A. 

Istnieje również nieco większa różnorodność, jeśli chodzi o części B. Producent samochodów może na przykład oferować szeroką gamę różnych opcji foteli. Ponadto firmy często kupują tego typu elementy od kilku różnych dostawców.

Części C

Są to części o najniższej wartości. Mowa tu o wkrętach, nakrętkach, śrubach, zawiasach, rurach, o-ringach i innych rodzajach elementów złącznych. Warto dodać, że mogą to być również unikalnie zaprojektowane produkty, takie jak części toczone, wtryskiwane, wytłaczane, tłoczone, kute, frezowane lub formowane. Koszt pojedynczej śruby jest prawie zerowy i dopóki śruby są dostępne na linii produkcyjnej, nikt nie myśli o nich zbyt dużo. Wiele części typu C jest używanych w ogromnych ilościach, a w normalnych warunkach duży zakład produkcyjny może mieć na stanie dziesiątki tysięcy pojedynczych C-parts.

Value-quantity

Istnieje ogromna różnorodność części typu C. Biorąc pod uwagę zapotrzebowanie na elementy złączne o różnych rozmiarach, długościach i wytrzymałościach, typowy magazyn części typu C może zawierać setki różnych kodów SKU (Stock Keeping Unit).

Baza dostawców części typu C jest również bardzo rozdrobniona. Producenci często kupują podobne komponenty od różnych dostawców, a w niektórych przypadkach firmy mogą mieć do czynienia z setkami różnych dostawców C-parts. 

Dlaczego części C są ważne?

Chociaż nie są zbyt efektowne, C-parts są nadal kluczowymi elementami produktów wytwarzanych przez firmę. Niezawodność i wydajność gotowych produktów ucierpiałaby wskutek braku wysokiej jakości części typu C. 

Gdy jakość jest zgodna ze specyfikacją i komponenty są wydajnie użytkowane, części typu C stają się niewidoczną częścią linii produkcyjnej dla wielu producentów.

Największym problemem związanym z niewłaściwym zarządzaniem częściami typu C są przestoje. Jest to sytuacja, w której produkcja w zakładzie produkcyjnym musi zostać zatrzymana i jest to jedno z najbardziej kosztownych zdarzeń w produkcji. Podczas przestoju nie wytwarza się żadnych produktów, ale wszyscy pracownicy produkcyjni nadal muszą otrzymać wynagrodzenie, klienci nadal muszą być zadowoleni, a światła muszą pozostać włączone. Nieplanowany przestój generuje wysokie koszty i stanowi jedno z najpoważniejszych wyzwań, z jakimi może zmierzyć się przedsiębiorstwo produkcyjne.

Nieoczekiwane przestoje są zazwyczaj spowodowane awariami maszyn lub błędami ludzkimi. Przyczyną mogą być jednak również braki komponentów i zwykle są to niedobory C-parts. Ze względu na dużą różnorodność części C oraz ich rozmaite ilości, wiele firm ma trudności z uzyskaniem scentralizowanego przeglądu dostępności tych części w czasie. Problem ten może pozostać niezauważony, dopóki nie będzie za późno. Brak elementów złącznych uniemożliwia montaż urządzeń, a prace nie mogą być kontynuowane do czasu pozyskania nowych części. Wina często spada na barki kupującego.

Firmy produkcyjne starają się produkować tak wydajnie, jak to tylko możliwe i aby tak się stało, wszystkie potrzebne komponenty muszą być stale dostępne.

Bezpośrednie i pośrednie koszty C-Parts

Jak wspomnieliśmy wcześniej, definiujemy części typu C jako najtańsze komponenty wykorzystywane w produkcji. Dla większości firm dokonujących zakupów masowych cena pojedynczego elementu złącznego jest niczym kropla w morzu. 

Jednak pomimo niskich kosztów bezpośrednich, części typu C wiążą się z wysokimi kosztami pośrednimi. 80% całkowitego kosztu C-parts stanowią zazwyczaj koszty pośrednie — są to koszty związane z sourcingiem, zamawianiem, dostawą, obsługą i zapasami. 

A-Cparts-costs

Koszty pośrednie związane z C-parts mogą być wysokie, ale na szczęście są one znacznie łatwiejsze do obniżenia niż koszty bezpośrednie. Możliwe jest negocjowanie z dostawcą przyzwoitej obniżki cen dla drogich części A i B, ale w przypadku elementów klasy C znacznie więcej pieniędzy można zaoszczędzić, zmniejszając ich koszty pośrednie. Aby to osiągnąć, należy wdrożyć działania mające na celu poprawę procesów zamawiania i dostawy, zwiększenie dostępności części, konsolidację dostawców i ogólne usprawnienia w zarządzaniu C-parts. Do tych rozwiązań przejdziemy później. 

C-Parts a Całkowity Koszt Posiadania (TCO)

Części typu C zwykle wymagają dużych nakładów czasowych. Większe firmy, które nie skonsolidowały swoich dostawców C-parts, mogą czasami mieć do czynienia z przeszło setką różnych dostawców. Dla kupujących oznacza to dużo czasu spędzonego na zaopatrywaniu się w części, rozmowach z dostawcami i składaniu zamówień. W innych obszarach działalności firmy, duża liczba dostaw dość małych zamówień musi zostać przyjęta i obsłużona, a taka sama liczba faktur musi zostać opłacona. Po zsumowaniu okazuje się, że przedsiębiorstwo poświęca sporo czasu i pieniędzy na proste zadanie, jakim jest zakup dość podstawowych, nieskomplikowanych części. 

Biorąc pod uwagę wszystkie działania związane z zaopatrzeniem, łatwo zrozumieć, czemu C-parts wiążą się z tak wysokimi kosztami pośrednimi. Dlatego tak istotne jest uwzględnienie Całkowitego Kosztu Posiadania (TCO) w przypadku części typu C. Dobry kupiec zawsze stara się uzyskać najlepszą możliwą cenę za kupowane towary, ale ponieważ koszt zakupu C-parts jest ogólnie niski, nie można uzyskać znaczących oszczędności poprzez obniżenie ceny samego produktu.

Jeśli jednak podczas procesu zakupu uwzględnimy wysokie koszty pośrednie dla części C, znajdziemy inny sposób na osiągnięcie oszczędności. Takim sposobem jest konsolidacja dostawców. Dodatkowo, wybierając dostawcę zapewniającego terminowe dostawy, sprawne systemy zamawiania i krótsze czasy realizacji, ograniczasz ryzyko przestojów i wszelkie dodatkowe koszty, które się z nimi wiążą.

Wszystkie działy w firmie, w tym dział zakupów, stoją w obliczu ciągłej presji na redukcję kosztów i poprawę wydajności. Jeśli zajmiesz się kwestią wpływu C-parts na Całkowity Koszt Posiadania, możesz zaproponować bardziej efektywne metody zakupu, które zostaną docenione zarówno przez kierownictwo firmy, jak i kolegów z działu produkcji.

Częste wyzwania dla kupców C-Parts

Pracownicy działów zakupów muszą stawiać czoła presji i wymaganiom z wielu stron —  kierownictwa firmy, kierowników średniego szczebla i potrzeb produkcyjnych. W tej sekcji przyjrzymy się trzem głównym wyzwaniom, jakie stoją przed kupcami części C w ich codziennej pracy oraz sposobom na ich rozwiązanie.

Dostępność

Dostępność jest absolutnym priorytetem dla kupców części C. Elementy muszą być na miejscu w fabryce we właściwej ilości, we właściwej cenie i we właściwym czasie, zawsze. Na dostępność wpływają takie czynniki jak długi czas realizacji, problemy z dostawcami, nieskuteczne zarządzanie zapasami czy kiepskie prognozy. Jeśli produkcja musi zostać wstrzymana z powodu braku nakrętek, śrub lub małych części toczonych, nie wzbudzi to zrozumienia ani sympatii.

Zapewnienie dostępności zależy w dużej mierze od decyzji o wyborze dostawców. Aby zagwarantować stały dopływ części niezbędnych do produkcji, dostawcy muszą:

  • Oferować szybkie i skuteczne dostawy 
  • Posiadać rozbudowaną sieć podwykonawców w celu usprawnienia zaopatrzenia
  • Korzystać z prostego systemu zamówień, który umożliwia łatwy zakup odpowiednich części. 

Tymczasem globalne łańcuchy dostaw są niezwykle złożone i każdy, kto odczuł skutki pandemii Covid, wie, że wiele z tych łańcuchów doświadczyło poważnych zakłóceń. Żaden dostawca nie jest w stanie zagwarantować, że jest odporny na tego typu problemy. Z odpowiednimi partnerami możesz jednak zapewnić swojej firmie najlepszą możliwą dostępność komponentów, biorąc pod uwagę różne niespodziewane okoliczności. A to prowadzi nas do kolejnego punktu.

Globalna sieć dostawców 

Pod wieloma względami przesunięcie światowych centrów produkcyjnych na wschód przyniosło korzyści europejskiemu przemysłowi — nie tylko jeśli chodzi o koszty. Jednakże posiadanie dostawców zlokalizowanych po drugiej stronie globu stwarza problemy dla zaopatrujących się w C-parts. Bariera językowa i brak przejrzystości utrudniają proces zakupowy oraz uniemożliwiają firmom przeprowadzanie odpowiednich audytów zrównoważonego rozwoju. 

Dodatkowo wspomniane już kwestie globalnego łańcucha dostaw, w połączeniu z przepisami antydumpingowymi w Europie i wysokimi minimalnymi ilościami zamówień (MOQ), sprawiają, że wyzwania związane z handlem międzynarodowym stają się jeszcze bardziej odczuwalne.

Ponownie, problemy te są zbyt złożone, aby można je było rozwiązać w opłacalny sposób, gdy masz dużą liczbę dostawców C-parts i ograniczone zasoby. Dzięki konsolidacji możesz zlecić rozwiązywanie tych problemów na zewnątrz, co pozwoli Ci skupić się na codziennej pracy. Jeśli chodzi o wyzwania związane z wysokimi minimalnymi ilościami zamówień, zachęcamy do przeczytania naszego artykułu 'Jak radzić sobie z wysokim MOQ na części typu C'.

Zarządzanie zapasami

Frustracje na linii zakupy-produkcja często wynikają z kwestii związanych z zapasami. Jeśli jako kupujący nie masz solidnego obrazu aktualnych zapasów części C, nie jesteś w stanie sprowadzić potrzebnych elementów na czas, przy jednoczesnym utrzymaniu zapasów na odpowiednim poziomie. A jeśli produkcja nie ma prostego sposobu powiadamiania o brakach lub zbliżającym się zapotrzebowaniu, naraża się na problemy. Biuro zakupów i fabryka to dwa bardzo odrębne środowiska, ale konieczna jest ich dobra współpraca w celu zapewnienia stałej dostępności wymaganych komponentów.

W związku z powyższym wielu kupujących dostrzegło korzyści płynące z VMI (Vendor Managed Inventory), czyli zarządzania zapasami przez dostawcę, wspieranego przez dopasowane rozwiązanie logistyczne. Według tej praktyki dostawca towarów jest odpowiedzialny za optymalizację funkcjonowania łańcucha dostaw u klienta. Po wdrożeniu odpowiedniego systemu VMI, zamówienia na nowe części mogą być składane automatycznie, gdy zapasy spadną poniżej określonego poziomu. Automatyzacja uzupełniania zapasów bardzo odciąża dział zakupów. Takie systemy mogą znacznie ułatwić rozwiązywanie problemów związanych z zapasami i zapobiegać przestojom oraz niedoborom magazynowym.

Aby dowiedzieć się więcej o pokonywaniu wspomnianych wyżej wyzwań, koniecznie przeczytaj artykuł Tuomo Tiainen na temat odnoszenia sukcesów przez kupców części typu C.

Jak ułatwić sobie zakup części C

Jednym z najskuteczniejszych kroków, jakie można podjąć w celu uproszczenia zakupów C-parts, jest konsolidacja dostawców. Oznacza to przejście od modelu wielu dostawców, gdzie zamawiane są mniejsze ilości komponentów od licznych dostawców, do modelu kilku dostawców, gdzie wszystkie potrzeby w zakresie części są zaspokajane przez kilku dostawców lub nawet tylko jednego.

Jak omawiamy w naszym artykule na temat konsolidacji dostawców C-parts, gdy mamy do czynienia z nadmierną liczbą dostawców, dzień pracy kupca szybko zapełnia się pracą administracyjną oraz koordynacją i pilnowaniem stanów magazynowych. W takiej sytuacji istnieje prawdopodobieństwo przeoczenia lub pominięcia jakiejś kwestii. W najgorszym przypadku może to prowadzić do niedoboru części i przestoju, nie mówiąc nawet o szkodzie dla marki spowodowanej brakiem dostawy do klienta.

Ponadto, gdy masz dużą liczbę mniejszych dostawców zamiast kilku głównych, trudno jest zbudować z nimi partnerską współpracę. Sprzedawane przez nich ilości są często tak małe, że prawdopodobnie nie chcą oni poświęcać zbyt wiele czasu na dbanie o zadowolenie klienta. Z biegiem czasu może to prowadzić do wzrostu kosztów zaopatrzenia, braku komunikacji, a w najgorszym przypadku do niepożądanych kłopotów z dostawą i jakością.

Wiele powszechnych problemów związanych z zakupami można przypisać posiadaniu nadmiernej liczby dostawców. Konsolidacja dostawców to zatem niezwykle ważny temat. Zmiana dostawcy może być wyzwaniem, a przejście od wielu dostawców do zaledwie kilku nie jest łatwe. Jeśli jednak weźmie się pod uwagę szerszą perspektywę, konsolidacja pozwala zaoszczędzić czas, pieniądze i zasoby. 

Pobierz przewodnik dla kupujących na temat konsolidacji dostawców

Ujmując rzecz wprost, konsolidacja dostawców to doskonały sposób na usprawnienie procesu zakupu części typu C. Wiąże się to jednak z wieloma wyzwaniami. Aby ułatwić pracę kupcom C-parts, stworzyliśmy przewodnik będący wprowadzeniem do procesu konsolidacji dostawców. Nasz przewodnik zawiera cenne wskazówki dotyczące tego zagadnienia oraz różnych podejść i potencjalnych wad konsolidacji. Kliknij poniżej, aby go pobrać. 

Pobierz przewodnik

PDF

Pobierz Przewodnik dla Kupujących na temat Konsolidacji Dostawców