KPI w Zakupach Części C: Jak Mierzyć i Poprawiać Wyniki

KPI w Zakupach Części C: Jak Mierzyć i Poprawiać Wyniki

W firmie produkcyjnej każdy ma cele do osiągnięcia i kupcy części typu C nie są tu wyjątkiem. Niezrealizowanie kluczowych wskaźników efektywności (KPI) w zakupach może mieć wpływ na całą firmę — zwłaszcza jeśli dostępność komponentów stanie się tak niska, że istnieje ryzyko zatrzymania linii produkcyjnej.

W Bufab ściśle współpracuję z kupcami, zarówno wewnątrz firmy, jak i poza nią, ale wcześniej pracowałam również na stanowiskach związanych z zakupami, gdzie Bufab był jednym z moich dostawców. Dlatego wiem, z jakimi wymaganiami i wyzwaniami muszą sobie radzić kupcy części C w firmach takich jak Twoja każdego dnia pracy.

W tym artykule przedstawię kilka typowych KPI, które są zazwyczaj stosowane przez kupców C-parts w firmach, z którymi współpracujemy. Prawdopodobnie niektóre z nich już mierzysz, jak na przykład te dotyczące dostępności i kosztów. Inne, takie jak wskaźniki związane ze zrównoważonym rozwojem i cyfryzacją, mogą zyskać na znaczeniu w przyszłości. Bez względu na to, czy te KPI są już częścią Twojej pracy, udzielę kilku wskazówek mogących pomóc w zwiększeniu efektywności i osiągnięciu jeszcze lepszych wyników.

Zacznijmy od przyjrzenia się najbardziej powszechnemu i potencjalnie najważniejszemu wskaźnikowi efektywności dla Kupca.

Dostępność

Konsekwencje niespełnienia tego KPI mogą być poważne. Ostatecznie to kupiec jest odpowiedzialny za upewnienie się, że produkcja ma niezbędne części na czas. Jeśli tak się nie stanie i zabraknie potrzebnego komponentu, może to skutkować zatrzymaniem linii produkcyjnej do czasu dostarczenia wymaganych elementów. Przestój jest niezwykle kosztownym zjawiskiem dla każdej firmy, a przy obecnych zakłóceniach w globalnych łańcuchach dostaw trudniej jest szybko znaleźć rozwiązanie.

Jaki jest więc najlepszy sposób na realizację tego wskaźnika? Wiele czynników może mieć wpływ na poziom dostępności Twoich części. Dobrym pierwszym krokiem jest posiadanie skonsolidowanej bazy dostawców – ograniczona liczba dostawców oznacza mniejszą liczbę zamówień i kontaktów do śledzenia, co zmniejsza ryzyko błędów. Wybór konkretnego dostawcy ma też znaczenie – bezpieczne, skonsolidowane dostawy wraz z nowoczesnym i automatycznym systemem zamawiania zapewniają, że potrzebne komponenty są zawsze w magazynie.

Liczba Twoich dostawców

W pracy kupca C-parts ważne jest nie pozwolić, aby liczba dostawców wymknęła się spod kontroli. Chociaż może się wydawać, że posiadanie większej liczby dostawców zapewnia lepszy dostęp do potrzebnych części, w dłuższej perspektywie może to prowadzić do problemów. Jak wyjaśnia mój kolega Sławomir, znaczna liczba dostawców oznacza więcej powtarzalnej pracy, wzrost administracji, a także wyższe koszty. 

Zamiast tego warto skupić się na przekazaniu odpowiedzialności za większość potrzeb związanych z częściami typu C mniejszej liczbie dużych dostawców, takich jak Bufab. Ma to zarówno krótko-, jak i długoterminowe korzyści — na przykład możliwość zbudowania lepszych partnerskich relacji z większym dostawcą, który posiada zróżnicowaną i sprawdzoną bazę podwykonawców.

Koszt

Dla kupców towarów kategorii A i B uzyskanie dobrej ceny produktu jest istotnym celem. Jednak w przypadku części typu C faktyczna cena produktu jest mniej ważna, ponieważ koszt bezpośredni zawsze będzie stosunkowo niski.

Istotnym kosztem jest TCO, zwany Całkowitym Kosztem Posiadania lub Nabycia. Oprócz ceny samego komponentu istnieje bowiem wiele innych kosztów związanych z administracją, dostawą i magazynowaniem. Koszty te mogą wzrosnąć w przypadku wyboru niewłaściwego zestawu dostawców, zwłaszcza gdy jest ich wielu i są nieskonsolidowani. Zarządzanie licznymi dostawcami może spowodować znaczne obciążenie administracyjne dla działu zakupów, co skutkuje wysokimi kosztami i sprawia, że nawet najtańsze części stają się kosztownym balastem.

Konsolidacja bazy dostawców i współpraca tylko z tymi, którzy mogą zaoferować wysokiej jakości elementy dostarczane terminowo i przy minimalnym nakładzie pracy ze strony klienta, to najlepszy sposób na utrzymanie niskiego TCO i realizację tego ważnego wskaźnika.

Zrównoważony rozwój

Coraz częściej kupujący części C wdrażają KPI związane ze zrównoważonym rozwojem. W przyszłości, wraz z rosnącym znaczeniem zrównoważonego rozwoju dla firm produkcyjnych, można się spodziewać, że tego rodzaju wskaźniki staną się powszechne.

Mierzenie zrównoważonego rozwoju tak, aby łatwo było przekształcić pomiar w KPI, może być trudne, ale jest jak najbardziej wykonalne. Przykładowe wskaźniki związane ze zrównoważonym rozwojem mogą określać liczbę dostawców posiadających certyfikat ISO 14000 lub będących członkami inicjatywy Global Compact ONZ. Innym KPI może być odsetek dostawców firmy, którzy przeszli certyfikowany audyt zrównoważonego rozwoju. Alternatywnie, wskaźniki mogą koncentrować się na samych częściach lub sposobie ich dostarczania – na przykład, kupiec może mieć KPI dotyczący utrzymania liczby C-parts dostarczanych drogą lotniczą na jak najniższym poziomie.

Śledzenie wysiłków na rzecz zrównoważonego rozwoju podejmowanych przez wszystkich dostawców może być trudne, nawet dla dużych firm dysponujących znacznymi zasobami. Dlatego, aby realnie wpłynąć na tego rodzaju KPI, prawdopodobnie konieczna będzie współpraca z partnerem w łańcuchu dostaw, który sam przeprowadza niezbędne audyty i kontrole.

Czas realizacji zamówień

Jak już wcześniej wspomniałam, dostępność komponentów to kluczowy wskaźnik  – a czas realizacji zamówień jest jego istotną częścią. Czasem nie da się uniknąć długich terminów realizacji zamówień, zwłaszcza gdy mamy do czynienia z zakłóceniami w globalnych łańcuchach produkcji i dostaw. Najważniejsze jednak jest to, jak kupiec radzi sobie z terminami realizacji zamówień – przy dobrym planowaniu i współpracy z innymi działami firmy, można skutecznie zarządzać czasem realizacji, zapewniając ciągłość dostaw komponentów niezbędnych do produkcji.

Uzyskanie potrzebnych części może niekiedy oznaczać konieczność zaakceptowania długiego czasu realizacji zamówienia, wyższej minimalnej ilości zamówienia (MOQ) lub wyższej ceny. Dział zakupów może samodzielnie zająć się tymi kwestiami, ale wiele firm korzysta z usług partnera w łańcuchu dostaw. Analizując operacje i aktualny stan rynku, odpowiedni partner może doradzić najlepsze rozwiązania, a także wykorzystać swoją szerszą bazę dostawców, aby znaleźć jeszcze lepszą ofertę.

Cyfryzacja

Podobnie jak w przypadku zrównoważonego rozwoju, trudno jest zmierzyć poziom cyfryzacji dostawcy za pomocą jednego KPI. Moim zdaniem, wskaźniki związane z cyfryzacją staną się bardziej powszechne wraz z rozwojem branży i wprowadzeniem bardziej zaawansowanych narzędzi. W praktyce KPI dotyczący cyfryzacji może obejmować liczbę dostawców, którzy oferują automatyczne zamawianie lub automatyczne śledzenie zamówień. Pulpity informacyjne, które pokazują status wszystkich zamówień na części typu C, mogą znacznie ułatwić życie kupców – a także wpłynąć na efektywność całego zespołu zakupowego.

Wskaźniki digitalizacji można poprawić starannie wybierając dostawców zgodnie z powyższymi kryteriami lub wywierając presję by usprawnili oni swoje narzędzia cyfrowe. W obu tych przypadkach najlepiej jest współpracować z partnerem w łańcuchu dostaw, który ma znacznie szerszą bazę dostawców oraz możliwość poprowadzenia ich we właściwym kierunku.

Więcej przydatnych informacji

Mam nadzieję, że ten artykuł dostarczył Ci wskazówek i inspiracji dla Twojej pracy w dziale zakupów. Jak możesz zauważyć konsolidacja dostawców jest niezbędna do poprawy wyników w wielu KPI, a jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat, zachęcam do pobrania poniższego przewodnika. Pomocny będzie również Przewodnik dla Kupców na temat C-Parts, który szczegółowo omawia wszystkie aspekty zakupu części typu C i zawiera linki do bardziej istotnych artykułów.

Przewodnik na temat Konsolidacji Dostawców

PDF

Pobierz darmowy przewodnik

Maria ma wszechstronne doświadczenie w zakresie zakupów i zaopatrzenia. Obecnie pracuje w Bufab jako Sourcing Director dla Regionu Nordic.
Bądź ze mną na bieżąco!
Subskrybuj