Zarządzanie Zapasami przez Dostawcę: Zalety Rozwiązań VMI dla Części C

Zarządzanie Zapasami przez Dostawcę: Zalety Rozwiązań VMI dla Części C

Rozwiązania VMI (Vendor Managed Inventory) są popularne wśród firm produkcyjnych, które posiadają dużą liczbę różnych elementów typu C w swoich zapasach. Dzięki takiemu rozwiązaniu dostawca przejmuje część lub całość odpowiedzialności za zamawianie, zarządzanie i uzupełnianie zapasów u klienta.

Dla kupców rozwiązania VMI mogą przynieść wiele korzyści — od lepszego wglądu w dane po mniejszy nakład czasu na powtarzalne zadania. Jednak istnieją pewne niejasności co do prawdziwej definicji VMI i tego, jak należy wdrożyć taki system. W moim artykule postaram się wyjaśnić wszelkie wątpliwości oraz przedstawić, dlaczego VMI powinno być interesujące dla wszystkich kupców, a zwłaszcza tych, którzy borykają się z brakiem czasu lub informacji.

Definicja VMI

Jedną z wersji rozwiązania VMI można nazwać "pełnym" VMI. W takim rozwiązaniu dostawca nie tylko zarządza i uzupełnia magazyn części, ale także jest właścicielem wszystkich komponentów, które go tworzą. Ponieważ zapasy są w pełni własnością dostawcy, klient płaci za usługi zarządzania i części C w miarę ich zużycia.

Innym, bardziej powszechnym rozwiązaniem VMI jest sytuacja, w której klient jest właścicielem magazynowanych części, a dostawca wnosi swój wkład w postaci rozwiązań z zakresu zarządzania  sprawiając, że codzienne utrzymanie pożądanego poziomu zapasów przebiega sprawniej.

W obu wersjach stosowane są różne rodzaje rozwiązań logistycznych, które śledzą poziomy zapasów i zapewniają, że zamówienia są składane we właściwym czasie, aby utrzymać wysoką dostępność przy niskich kosztach.

Liczba C-parts, które są objęte rozwiązaniem VMI, również może się różnić. Niektórzy producenci wolą przekazać dostawcy odpowiedzialność za wszystkie używane komponenty, podczas gdy inni robią to tylko w przypadku najczęściej używanych części — zazwyczaj 20 procent części, które stanowią 80 procent wszystkich części używanych na linii produkcyjnej.

To wskazuje, że VMI nie jest jednolitym rozwiązaniem, identycznym we wszystkich przypadkach. Wręcz przeciwnie, różni się ono skalą dostosowaną do wymagań i wyzwań stawianych przez producenta, a także specyfiki jego procesu produkcyjnego i sektora działalności.

Posiadanie cyfrowej listy zapasów, która jest stale aktualizowana na podstawie fizycznych danych z linii produkcyjnej, daje zawsze prawidłowy odczyt stanu magazynowego. Ułatwia to sprawdzenie i upewnienie się, czy potrzebne części są dostępne.

Rozwiązania logistyczne

Aby dostawca mógł wziąć na siebie odpowiedzialność za uzupełnianie zapasów klienta, potrzebuje sposobu na monitorowanie przepływu części C. W tym miejscu pojawia się szereg różnych rozwiązań logistycznych.

Działają one na różne sposoby i są dostosowane do różnych warunków, ale wszystkie zapewniają monitorowanie zużycia elementów i rejestrowanie tego zużycia w centralnym systemie wraz z informacjami o komponentach dostępnych w magazynie, umożliwiając automatyczne składanie zamówień, gdy konieczne jest uzupełnienie zapasów.

Zazwyczaj producenci wybierają jedno z poniższych rozwiązań lub ich kombinację w różnych obszarach swojej działalności.

Skanowanie

Części typu C są przechowywane w pojemnikach oznaczonych kodem kreskowym. Gdy operator pobierze ostatnią część, używa ręcznego skanera do zeskanowania kodu na pustym pojemniku — centralny system jest aktualizowany w celu odzwierciedlenia nowej liczby dostępnych części i tworzone jest zamówienie.

Ważenie

Pojemniki z komponentami są umieszczane na wagach. Gdy części są pobierane z pojemnika, waga spada — a ponieważ waga wypełnionego pojemnika i waga części są znane, system może zostać zaktualizowany o nową pozostałą liczbę elementów. Czasami wykorzystuje się kamerę do wykonania podobnej, choć mniej precyzyjnej pracy. Siła systemu wagowego leży w jego dokładności, ponieważ zapewnia on rzeczywisty i aktualny obraz tego, ile części jest dostępnych do produkcji.

RFID

W tym rozwiązaniu pojemniki na części są wyposażone w etykiety RFID. Gdy pojemnik jest pusty, umieszcza się go na osobnej półce ze wbudowaną anteną lub odkłada do dedykowanego pojemnika. Etykieta RFID jest wykrywana, gdy pojemnik zostaje przeniesiony, a system jest ponownie aktualizowany.

Dostępne są również inne rozwiązania, ale wszystkie one zazwyczaj wykorzystują jedną z wymienionych technologii. System jest stale aktualizowany i automatyczne zamówienia są składane dokładnie we właściwym czasie, co umożliwia dostawcy dostarczenie potrzebnych części bez żadnego wysiłku ze strony klienta.

Korzyści z VMI

Oszczędność czasu

Największą zaletą dla kupujących jest oszczędność czasu. Jeśli Twój proces zamawiania części jest realizowany ręcznie, to prawdopodobnie utrzymywanie odpowiedniego poziomu zapasów wymaga codziennej, czasochłonnej pracy. Choć składanie zamówienia na jedną część zajmuje tylko chwilę, powtórzenie tego procesu dla wszystkich dostępnych komponentów w magazynie zabiera już znaczną ilość czasu.

Rozwiązanie VMI, które umożliwia automatyczne zamawianie, może wyeliminować powtarzalną, ręczną pracę. Pozwala to zyskać więcej czasu na realizację kluczowych zadań, takich jak planowanie, negocjacje i budowanie relacji z partnerem w łańcuchu dostaw.

Większe bezpieczeństwo

Rozwiązania VMI rzeczywiście minimalizują ryzyko błędów, zapewniając Ci spokój i poczucie bezpieczeństwa. Być może w Twojej firmie zdarza się to rzadko, ale jeśli poziom zapasów spadnie zbyt nisko z powodu nieodebranego zamówienia lub niedokładnych informacji o zapasach, mogą wystąpić przestoje. Posiadanie cyfrowej listy zapasów, która jest stale aktualizowana za pomocą danych z linii produkcyjnej, daje zawsze prawidłowy obraz stanu magazynowego — co pomaga upewnić się, że potrzebne części są stale dostępne w magazynie.

Odczyt danych w czasie rzeczywistym

Dzięki narzędziom VMI kierownik operacyjny i kupiec mogą sprawdzić system i zawsze mieć pewność, że dane, na które patrzą, są precyzyjne. System pokazuje, jak poziom zapasów wygląda obecnie — a nie tylko jak wyglądał wczoraj. Taka dokładność daje pewność i zmniejsza ryzyko przestojów. Ponadto dane mogą być wykorzystywane do uzyskiwania informacji na temat schematów użytkowania komponentów, a to pozwala podejmować przyszłe decyzje dotyczące zakupów lub produkcji.

Mamy nadzieję, że ten artykuł odpowiedział na kilka pytań dotyczących VMI — jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tym, jak kupcy części C mogą zwiększyć wydajność i bezpieczeństwo, zapoznaj się z naszym przewodnikiem na ten temat i pobierz „Przewodnik dla kupujących na temat konsolidacji dostawców” poniżej.

Przewodnik dla Kupujących na temat Konsolidacji Dostawców

PDF

Pobierz darmowy przewodnik

Pobierz przewodnik
Oskar jest Menedżerem Produktu ds. Rozwiązań Logistycznych w Grupie Bufab.
Bądź ze mną na bieżąco!
Subskrybuj