Kilka Wskazówek, jak Osiągnąć Sukces w Zakupach Części C

Kilka Wskazówek, jak Osiągnąć Sukces w Zakupach Części C

Z własnego doświadczenia wiem, że jako kupiec części C jesteś pod presją ze wszystkich stron — nie tylko ze strony własnego działu, ale także ze strony produkcji i kierownictwa. C-parts są niezbędne, ale często niedoceniane. Nawet jeśli niezmiennie zapewniasz odpowiednie części we właściwym czasie i we właściwej ilości, Twoja świetna praca może pozostać niezauważona. Dopiero gdy dostępność komponentów spada, uwaga skupia się na Tobie, a dział zakupów jest obwiniany za bycie wąskim gardłem w ważnym procesie produkcyjnym.

Jeśli codziennie zajmujesz się zakupami części C dla swojej firmy, może być Ci trudno zyskać uznanie dla Twojej pracy. W tym artykule postaram się wyjaśnić główne wyzwania, które napotykasz w roli kupca. Wskażę też kluczowe wskaźniki (KPI), na których warto się skoncentrować, jeśli chcesz osiągnąć sukces oraz podpowiem, jak jeszcze poprawić te wskaźniki.

Twoje wyzwania

Bufab pisał już wcześniej o korzyściach płynących z konsolidacji dostawców. Jak wyjaśniają, jeśli masz do czynienia z 20 lub 30 dostawcami części C — z każdym mającym swojego przedstawiciela oraz własne procesy zamawiania i praktyki logistyczne — to będziesz miał/a wiele powtarzającej się pracy. Zajmowanie się całym tym administrowaniem jest po prostu nieefektywne, skoro można skonsolidować dostawców i uzyskać wszystkie potrzebne elementy od kilku partnerów lub nawet tylko jednego.

Konsekwencje nieskonsolidowanej bazy dostawców mogą być znaczące, jest to więc istotne zadanie dla osób zajmujących się zakupami i zaopatrzeniem w firmach produkcyjnych. Jednak, jeśli Twoja firma ma już dobrze skonsolidowaną bazę dostawców, prawdopodobnie nie masz do czynienia z takimi wyzwaniami.

Twoje wyzwania mogą mieć więcej wspólnego z jakością usług świadczonych przez dostawcę. Dostawca powinien dobrze rozumieć charakter działalności oraz potrzeby i oczekiwania związane z produkcją klienta, nie tylko obecne, ale także przyszłe. Bez solidnego partnera możesz napotykać trudności z dostosowaniem i rozwijaniem swoich operacji związanych z C-parts w miarę zmieniających się potrzeb Twojej firmy. Ponadto poziom świadczonych usług może zależeć od przyjętej przez firmę definicji części typu C — czy są to tylko elementy złączne, czy też inne rodzaje materiałów eksploatacyjnych? Czy możesz uzyskać wszystko, czego potrzebujesz z katalogu dostawcy, czy też potrzebujesz komponentów wykonanych na zamówienie? Oczywiście, dostawca musi być w stanie sprostać Twoim wymaganiom, aby zapewnić efektywne procesy zakupowe w Twojej firmie.

Kupcy zazwyczaj koncentrują się na konkretnych produktach, które zamawiają, ale jeśli chodzi o części C, to w rzeczywistości są one raczej prostymi elementami. Prawdziwe wyzwania pojawiają się w kontaktach i współpracy z dostawcami C-parts. Jeśli jedynie rozwiązują oni codzienne problemy, a nie proaktywnie pracują nad zapobieganiem im w przyszłości, ucierpi na tym wydajność — a w poważnych przypadkach może to prowadzić do innych wyzwań, takich jak niska dostępność elementów.

Kluczowe wskaźniki efektywności

Wymienione wyzwania, z którymi będziesz musiał/a zmierzyć się w swojej pracy, są istotne, ale oprócz nich istnieje wiele kluczowych wskaźników wydajności, na podstawie których jesteś oceniany/a. Wskaźniki mogą różnić się w zależności od firmy, ale te dwa są prawie zawsze najważniejsze dla kupców części typu C:

Dostępność

Niezależnie od tego, jak dobrze wykonujesz swoją codzienną pracę, to zawsze zawodzisz, jeśli brakuje jakiejkolwiek części C. Niedobór komponentów oznacza przestoje produkcyjne, a każda minuta przestoju wiąże się z ogromnymi kosztami.

Czynniki takie jak cena i jakość mają znaczenie przy zakupie C-parts, ale najważniejsze jest to, że części są rzeczywiście dostępne.

Czas realizacji zamówień

Sposób zarządzania czasem realizacji zamówień, jak i czasem w ogóle, jest ściśle powiązany z kwestią dostępności komponentów. Linia produkcyjna może wymagać setek różnych części typu C potrzebnych do wytworzenia danego produktu, a każda z tych części może mieć inny czas realizacji od dostawcy. W ten sam sposób popyt na niektóre części może się zmieniać w zależności od rodzaju montowanych aktualnie produktów.

Czas realizacji zamówienia i zapasy

Zapewnienie wysokiej dostępności części typu C wymaga szczegółowego przeglądu wymagań produkcyjnych (obecnych i przyszłych) oraz znajomości ograniczeń dostawców. Brak koordynacji czasów realizacji zamówień i potrzeb firmy może skutkować poważnymi problemami.

Jak uzyskać lepsze wyniki?

Uwzględniając wszystkie te wyzwania i wskaźniki, należy zadać sobie pytanie — w jaki sposób zwiększyć własną wydajność i ociągnąć sukces w zakupach części C?

Z perspektywy mojego stanowiska, jedną z najważniejszych rzeczy, które chciałbym widzieć u kupca, jest to, że ma on codzienny wgląd w sytuację wewnątrz firmy i u dostawców. Dostawcy muszą być w stanie szybko reagować i dostosowywać się do zmieniających się potrzeb produkcyjnych, a to może zdarzyć się tylko wtedy, gdy kupiec sprawuje kontrolę nad swoją pracą i wie, co dzieje się w firmie.

Jeśli kupiec posiada te kompetencje, wiem, że codzienna praca związana z zaopatrzeniem będzie przebiegać sprawnie i bez większych trudności. Co więcej, taki pracownik może faktycznie stworzyć nowe możliwości dla firmy — jeśli produkcja wie, że ich dział zaopatrzenia i zakupów jest wystarczająco dynamiczny i elastyczny, aby sprostać trudnym wyzwaniom w krótkim czasie, mogą pracować bardziej efektywnie i innowacyjnie niż wcześniej. W ten sposób dział zakupów może faktycznie napędzać rozwój, a nie tylko tworzyć wąskie gardła.

Znaczenie proaktywnych relacji

Uzyskanie wysokiego poziomu kontroli nad częściami C jest możliwe dzięki utrzymywaniu partnerskich relacji ze swoim dostawcą. Dobra współpraca pozwala dostawcy lepiej zrozumieć potrzeby Twojej firmy, co z kolei pozwala mu być proaktywnym i inicjować usprawnienia i zmiany z wyprzedzeniem — zamiast reagować z dnia na dzień.

Klucz do sukcesu w zakupach

Jak wcześniej wspomniałem, zakup części typu C może być trudny i często bywa niedoceniany. Ale jeśli dobrze znasz czynniki, na podstawie których jesteś mierzony/a i masz plan ich usprawnienia, będziesz w stanie odnieść sukces w swojej roli.

Bufab posiada więcej narzędzi, które mogą pomóc w optymalizacji zakupów C-parts, na przykład Przewodnik dla kupujących części C. Do pobrania poniżej jest też dostępny 'Przewodnik dla kupujących na temat konsolidacji dostawców'. Zawiera on bardziej szczegółowe informacje na temat najważniejszych korzyści płynących z konsolidacji i podaje praktyczny przykład tego, jak może przebiegać typowy proces konsolidacji dostawców.

Pobierz przewodnik

PDF

Przewodnik dla Kupujących na temat Konsolidacji Dostawców

Pobierz przewodnik
Tuomo od 2012 roku pracuje jako Global Sourcing Manager w Marioff, wiodącej firmie z branży ochrony przeciwpożarowej, będącej klientem Bufab.
Bądź ze mną na bieżąco!
Subskrybuj