Zrównoważony Rozwój w Łańcuchu Dostaw C-Parts

Wskazówki dla Kupców Części C w Firmach Produkcyjnych

Pobierz przewodnik

PDF

Przewodnik dla Producenta po Zrównoważonych Trendach w Zaopatrzeniu

Pobierz przewodnik

Zaangażowanie w zrównoważony rozwój w celu osiągnięcia sukcesu jest coraz ważniejsze w dzisiejszym środowisku biznesowym. Firmy produkcyjne, takie jak Twoja, stoją w obliczu presji ze strony rządów, właścicieli, udziałowców i klientów, aby ich łańcuch wartości był jak najbardziej zrównoważony we wszystkich obszarach. Przedsiębiorstwa, które wcześniej mierzyły się ze złożonymi procesami produkcyjnymi i ogólnoświatowymi łańcuchami dostaw, muszą teraz analizować swój wpływ na środowisko i opracowywać konkretne plany, aby ten wpływ jak najbardziej ograniczyć.

Presja ta będzie jeszcze wzrastać wraz ze zmianami w regulacjach prawnych i wzrostem znaczenia zrównoważonego rozwoju. Oznacza to, że producenci, którzy dopiero rozpoczęli swoją przygodę ze zrównoważonym rozwojem, muszą nadrobić zaległości.

Śruby, nakrętki, wkręty i wszystkie inne drobne elementy składające się na zapasy części typu C mogą wydawać się niewielką częścią Twojego biznesu, ale odgrywają ważną rolę w zrównoważonym rozwoju. Łańcuchy dostaw C-parts mogą ułatwić lub utrudnić firmie podróż w kierunku zrównoważonego rozwoju, podobnie jak łańcuchy dostaw części pozostałych kategorii (A i B). Nikt nie chce, aby dziennikarze zadawali pytania dotyczące wykorzystywania pracy dzieci w łańcuchu dostaw. Decyzje podejmowane przez zakupowców mają fundamentalne znaczenie dla ograniczenia niepożądanych skutków i zapewnienia realizacji celów firmy w zakresie zrównoważonego rozwoju.

W naszym przewodniku znajdziesz kompleksową wiedzę na temat zrównoważonego rozwoju łańcucha dostaw części typu C - od podstawowej wiedzy na temat tego, co oznacza zrównoważony rozwój łańcucha dostaw, po konkretne środki, które mogą poprawić zrównoważony rozwój C-parts. Korzystaj z linków w każdym rozdziale, aby dowiedzieć się więcej na dany temat. Zachęcamy do pobrania przewodnika po trendach zrównoważonego rozwoju części C, aby zrozumieć, w jaki sposób firmy takie jak Twoja dostosowują się do zachodzących zmian.

Rozdziały

Rozdziały

Co oznacza zrównoważony rozwój w łańcuchu dostaw części typu C?

Aby zrozumieć, z czym wiąże się zrównoważony rozwój łańcucha dostaw i jak odnosi się on do C-parts, możemy zacząć od definicji. Ideę zrównoważonego rozwoju trafnie oddaje zdanie z Raportu Światowej Komisji ds. Środowiska i Rozwoju z 1987 r. Nasza wspólna przyszłość:

Zrównoważony rozwój to taki rozwój, w którym potrzeby obecnego pokolenia mogą być zaspokojone bez umniejszania szans przyszłych pokoleń na ich zaspokojenie."

Krótko mówiąc, zrównoważony rozwój to strategia zakładająca solidarność międzypokoleniową, która zapewnia, że ludzkie działania, generujące wzrost i rozwój, będą mogły być kontynuowane w przyszłości.  Osiąga się to poprzez mądre czerpanie z zasobów naturalnych Ziemi, redukcję emisji w celu zapewnienia zdrowego środowiska i podejmowanie długoterminowych decyzji biznesowych, które przynoszą korzyści społeczeństwu i gospodarce.

W działaniach Twojej firmy na rzecz zrównoważonego rozwoju prawdopodobnie spotkasz się z podziałem tego tematu na następujące trzy kategorie:

  • Ochrona środowiska – To jest to, co większość osób kojarzy ze zrównoważonym rozwojem. Koncepcja ta obejmuje między innymi ochronę zasobów naturalnych, minimalizację emisji dwutlenku węgla i jak najmniejszy wpływ na środowisko.
  • Rozwój społeczny – Ta kategoria dotyczy wpływu działalności biznesowej na ludzi, takich jak pracownicy w całym łańcuchu wartości, klienci, lokalne społeczności oraz społeczeństwo.
  • Rozwój gospodarczy – Odnosi się do praktyk biznesowych, które pozytywnie wpływają na szerzej rozumianą gospodarkę, a także na pracowników i dostawców oraz stwarzają możliwości długoterminowego wzrostu.

Powyższe trzy elementy są ze sobą wzajemnie połączone i razem mogą doprowadzić do dobrobytu obecnych i następnych pokoleń.

Mając to wszystko na uwadze, zrównoważony rozwój łańcucha dostaw to:

Proces optymalizacji łańcucha dostaw w celu zminimalizowania jego negatywnego wpływu na środowisko, społeczeństwo i gospodarkę oraz zwiększenia jego pozytywnego oddziaływania."  
Każdy etap łańcucha dostaw musi być zrównoważony, od wydobycia surowców po dystrybucję gotowego produktu i postępowanie z nim po jego zużyciu.

Jednak nowoczesne łańcuchy dostaw to ogromne i złożone systemy. W szczególności łańcuchy dostaw części typu C mogą być bardzo rozdrobnione i nieskonsolidowane. Z tego powodu firmy uczestniczące w UN Global Compact, ogólnoświatowej grupie organizacji zaangażowanych w zrównoważony rozwój, uważają łańcuchy dostaw za najpoważniejszą przeszkodę w poprawie wyników w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Dlaczego zrównoważony rozwój łańcucha dostaw jest ważny?

W przeszłości zrównoważony rozwój był postrzegany jedynie jako "miła dla oka" inicjatywa, która poprawia wizerunek firmy. Jednak coraz wyraźniej staje się on kluczowym czynnikiem sukcesu biznesowego firmy. Aby zrozumieć, dlaczego warto wykorzystać swój cenny czas i zasoby na poprawę zrównoważonego rozwoju łańcucha dostaw części C, należy wziąć pod uwagę poniższe trzy czynniki.

Korzyści dla środowiska

Obecnie kupując dobra konsumpcyjne, z pewnością spotkasz się z firmami promującymi materiały ekologiczne i pochodzące z recyklingu, z których wykonane są oferowane przez nie wyroby. Jest to pozytywne zjawisko, należy jednak pamiętać, że większość wpływu zakładów produkcyjnych na środowisko wynika z ich łańcuchów dostaw, a nie z ich własnej produkcji gotowego artykułu. Według raportu McKinsey z 2016 roku łańcuch dostaw w typowej firmie generuje około 80% całkowitej emisji gazów cieplarnianych i w ponad 90% wpływa na tzw. kapitał naturalny, czyli światowe zasoby naturalne, takie jak minerały, gleba, woda i powietrze.  

Jeśli Twoja firma chce poprawić swój całościowy zrównoważony rozwój, najlepiej jest przyjąć perspektywę "od kołyski do grobu", zaczynając na etapie projektowania produktu. Podczas opracowywania produktu należy ocenić wszystkie aspekty łańcucha dostaw i mądrze podejmować decyzje. Wybory, które obecnie wydają się najlepsze, mogą wkrótce zostać zdeklasowane przez nowe możliwości. Aby zachować efektywność, potrzebna jest dogłębna wiedza na temat wszystkich elementów łańcucha dostaw lub współpraca z wiarygodnymi partnerami, którzy wykonają tę pracę za Ciebie.

Wybierając elementy złączne, czy nawet metody mocowania, należy wziąć pod uwagę nie tylko funkcjonalność, jakość i trwałość produktu, ale także sposób, w jaki gotowy produkt i element złączny mogą zostać poddane recyklingowi lub ponownie wykorzystane. W przypadku elementu złącznego zazwyczaj dobrym wyborem jest wykonanie go z materiału, który można stopić razem z materiałem części, z którą jest połączony. Podobne lub inne względy należy zastosować do wszystkich komponentów produktu końcowego. 

Biorąc to pod uwagę, najbardziej znaczące zmiany w istniejących produktach można wprowadzić poprzez dostosowanie łańcucha dostaw.

Nowe przepisy dotyczące zrównoważonego rozwoju

Istnieje wiele krajowych i międzynarodowych regulacji mających na celu zapobieganie stosowaniu przez firmy negatywnych praktyk. W drugiej połowie XX wieku nastąpił globalny wzrost liczby przepisów mających na celu zapobieganie zanieczyszczaniu środowiska przez firmy na skutek ich działalności produkcyjnej lub wytwarzanych przez nie produktów. Te przepisy są powszechne od wielu dekad.

Obecnie jesteśmy świadkami wprowadzenia kolejnych nowych przepisów i regulacji, które zwiększą operacyjne i finansowe koszty niewłaściwych działań. Weźmy na przykład unijną dyrektywę w sprawie sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (CSRD). Od 2024 r. duże firmy muszą raportować swoje działania w zakresie zrównoważonego rozwoju, tak jak raportują swoje finanse. Import towarów z Dalekiego Wschodu staje się trudniejszy wraz z wprowadzeniem dodatkowych przepisów dotyczących emisji i przepisów antydumpingowych.

Z roku na rok będą pojawiać się kolejne regulacje, które sprawią, że zrównoważony rozwój stanie się niezbędny do odniesienia sukcesu w biznesie. Wiele firm nie będzie gotowych na te zmiany, ale z pewnością ci, którzy się dobrze przygotują, zyskają przewagę.

Wymogi rynku

Przepisy są jednym z elementów nacisku, który zmusza producentów do wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju. Wymagania rynku są jednak równie silne. Zrównoważony rozwój staje się coraz ważniejszym czynnikiem wpływającym na decyzje zakupowe konsumentów, a wiele firm już na to reaguje. Firmy produkujące dobra konsumpcyjne będą musiały sprostać wymaganiom klientów w zakresie zrównoważonego rozwoju produktów, a także praktyk biznesowych przedsiębiorstw, które je wytwarzają. Wkrótce posiadanie zrównoważonego łańcucha dostaw i ciągłe zaangażowanie w zrównoważony rozwój będzie miało zasadnicze znaczenie dla firmy, która chce przyciągnąć nowych klientów.

Więcej informacji na temat nadchodzących przepisów i ich wpływu na Twoją firmę znajdziesz w tym artykule: Zrównoważone części C — co warto wiedzieć.

Jaką rolę pełnią C-parts w zrównoważonym rozwoju łańcucha dostaw?

Jeśli chodzi o cały łańcuch dostaw Twojej firmy, wszystkie części są ważne - od najmniejszej śrubki po najpotężniejszy silnik. Każda z tych części ma swój własny złożony łańcuch dostaw i potrzebujesz informacji o każdej z nich, aby zachować zgodność z nadchodzącymi przepisami i zapewnić bardziej zrównoważony rozwój.

Części typu C zazwyczaj nie są traktowane z należytą uwagą w firmach produkcyjnych i czasami są traktowane "po macoszemu" w porównaniu z innymi rodzajami części. Nawet jeśli pojedynczy element może być mało istotny, to całkowity zapas C-parts ma znaczący wpływ na emisje i oddziaływanie firmy na środowisko.

Aby wyprodukować pojedynczą stalową śrubę, surowce są wydobywane i transportowane do huty, gdzie są przekształcane w stal w energochłonnym procesie. Stal jest transportowana do producenta śrub, który zużywa dużo energii, aby przekształcić stal w śruby. Śruby są następnie sprawdzane, pakowane, wysyłane do dostawcy, transportowane do użytkownika końcowego na duże odległości, rozpakowywane, składowane i ostatecznie montowane w produkcie. Gotowy produkt jest wysyłany do konsumenta i używany do momentu utylizacji lub recyklingu.  

Analizując złożone procesy stojące za częściami typu C, zdajemy sobie sprawę z ilości emisji i pracy wymaganej do ich dostarczenia. Na każdym etapie procesu istnieje potencjał do poprawy zrównoważonego rozwoju, czy to w zakresie pozyskiwania surowców, wytwarzania produktów, transportu i wysyłki, czy też w kwestii warunków zatrudnienia pracowników. Gdy przemnożymy ten proces przez wszystkie części C oraz dostawców, możemy zobaczyć i zrozumieć jak silnie te drobne elementy wpływają na ogólne oddziaływanie Twojej firmy na środowisko. 

Wyzwania zrównoważonego rozwoju łańcucha dostaw i C-parts

Części typu C generują pewne szczególne wyzwania związane ze zrównoważonym rozwojem łańcucha dostaw, które prawdopodobnie są Ci dobrze znane. W naszej pracy z klientami zazwyczaj napotykamy trzy powszechne trudności dotyczące C-parts, które mają ogromny wpływ na zrównoważony rozwój łańcucha dostaw:

  • Duża ilość nieskonsolidowanych dostawców 
  • Wysokie MOQ 
  • Wyzwania w zarządzaniu zapasami

Nieskonsolidowani dostawcy

C-parts to drobne, niedrogie i pozornie mało istotne komponenty. Z tego powodu wielu producentów nie inwestuje czasu i pieniędzy w konsolidację swoich baz dostawców dla tej kategorii części, tak jak robią to w przypadku droższych, większych i bardziej zauważalnych komponentów. Dzieje się tak zaskakująco często, mimo że wpływ wszystkich elementów typu C we wszystkich produktach jest znaczący dla działalności firmy.

Prowadzi to do sytuacji, w której główni producenci mogą mieć dziesiątki, a czasem setki indywidualnych dostawców części C. Każdy z tych dostawców ma inny system fakturowania i zamawiania, co stanowi wyzwanie dla nabywcy. Każdy z nich ma również własny zakład produkcyjny, swoje metody produkcji i procesy wysyłki. Uzupełnianie zapasów niewielkiej liczby różnych części może zatem wiązać się z wieloma międzynarodowymi wysyłkami i dostawami elementów transportem ciężarowym. Takie nieefektywne i nieskonsolidowane podejście generuje wysokie emisje, które są znacznie większe niż w sytuacji, gdyby jeden dostawca dostarczał wszystkie potrzebne części w jednej przesyłce bezpośrednio do Ciebie.

Bazy dostawców części typu C są na ogół znacznie mniej skonsolidowane niż w przypadku innych kategorii części, dlatego należy mieć tego świadomość podczas oceny i ulepszania łańcucha dostaw.

Wysokie MOQ

Niektórzy producenci, którzy współpracują bezpośrednio z dostawcami C-parts, borykają się z wysokimi minimalnymi ilościami zamówień (MOQ). Jeśli producent potrzebuje 1000 sztuk pojedynczego komponentu, ale dostawca ma MOQ na poziomie 2000 sztuk, producent jest czasami zmuszony do złożenia większego zamówienia. Powoduje to wzrost kosztów, zajęcie cennej przestrzeni w magazynie i zwiększa ryzyko związane z dezaktualizacją elementów. Jeśli produkt, w którym używane są te elementy, zostanie wycofany z produkcji lub zostanie przyjęta jego ulepszona wersja, części mogą być już niepotrzebne. Przedsiębiorstwo zostaje z nadwyżką komponentów, które wymagają wyrzucenia lub recyklingu. Materiał użyty w częściach i energia potrzebna do ich wysyłki zostały zmarnowane, a wpływ producenta na środowisko niepotrzebnie wzrósł.

Wysokie MOQ są częściej spotykane przy częściach typu C niż w przypadku innych komponentów, przyczyniając się do powstania negatywnych skutków dla zrównoważonego rozwoju łańcucha dostaw. Jako producent, musisz komunikować się ze swoimi partnerami w łańcuchu dostaw, aby uniknąć przestarzałych produktów, złomowania i niepotrzebnego wpływu na środowisko.

Wyzwania w zarządzaniu zapasami

Zapasy C-parts są z reguły duże i bardzo różnorodne. Przykładowo, producent samochodów może używać tylko trzech lub czterech rodzajów paneli drzwiowych w swoich pojazdach, ale setek różnych rodzajów elementów złącznych. To, w połączeniu z powszechnym przekonaniem, że nie warto inwestować czasu i pieniędzy w usprawnienie zarządzania częściami C, często prowadzi do niedostatecznej informacji o zapasach tych części.
Może to skutkować zauważonymi zbyt późno brakami istotnych komponentów. W takich przypadkach producent ma dwie opcje — wstrzymać produkcję lub zlecić ekspresową dostawę wymaganych części. Ze względu na wysokie koszty przestojów, przesyłka ekspresowa jest często najlepszym wyborem, ale wiąże się to z nieefektywnością oraz wysokimi emisjami, zwłaszcza przy transporcie lotniczym.

Zapasami części typu A i B zazwyczaj zarządza się bardziej efektywnie, co skutkuje mniejszymi problemami ze zrównoważonym rozwojem w przypadku tych kategorii, w odróżnieniu od kategorii C.

Więcej informacji na temat wyzwań dotyczących C-parts można znaleźć w tym artykule: Zrównoważony Rozwój Części C – Jak Pokonać Wyzwania?

Jak usprawnić zrównoważony rozwój łańcucha dostaw dla części typu C?

Ocena istniejącego łańcucha dostaw, a następnie podjęcie konkretnych kroków w celu poprawy jego zrównoważonego rozwoju to ważne zadania, z którymi wszystkie firmy muszą sobie poradzić w nadchodzących latach. Pojedyncze działanie nie wystarczy, aby wykonać całą pracę. Jest to wspólny wysiłek zespołów zajmujących się zakupami, produkcją, planowaniem, badaniami i rozwojem, logistyką oraz zarządzaniem, mający zapewnić efektywny łańcuch dostaw, zgodnie z regulacjami prawnymi i w celu ograniczania ryzyka.

Poniższe trzy kroki są kluczowe dla firmy, która już zdała sobie sprawę ze znaczenia zrównoważonego rozwoju i podejmuje działania w celu przekształcenia swojego łańcucha dostaw części C.

Opracowanie polityki zrównoważonego rozwoju

Polityka zrównoważonego rozwoju stanowi solidny fundament, na którym opierać się ma praktyczna praca nad zrównoważonym rozwojem. Przy próbie optymalizacji czegoś tak złożonego, jak łańcuch dostaw części typu C, wymagane są działania wielu departamentów i różne kompetencje. Polityka zrównoważonego rozwoju skupia organizację wokół jednej wspólnej misji i wyznacza ramy planu. Stworzona przez odpowiednie osoby i zaakceptowana przez kierownictwo firmy, polityka zrównoważonego rozwoju zapewnia, że energia firmy koncentruje się na właściwych obszarach. Aby uzyskać więcej informacji na temat tego, jak faktycznie wygląda polityka zrównoważonego rozwoju i jak tworzyły ją inne firmy, zapoznaj się z tym artykułem: Jak realizować politykę zrównoważonego rozwoju w zakupach części C.

Ustawianie kluczowych wskaźników efektywności

Polityka zrównoważonego rozwoju jest podstawą działań w zakresie zrównoważonego rozwoju łańcucha dostaw, ale jej celem jest zapewnienie szerokiej perspektywy. Aby właściwie mierzyć wydajność i realizację celów w każdym aspekcie działalności firmy, należy opracować kluczowe wskaźniki efektywności (KPI). Te parametry będą różnić się w zależności od charakteru przedsiębiorstwa i branży, ale niektóre typowe KPI związane ze zrównoważonym rozwojem, na podstawie których mierzą się inni producenci, obejmują: 

  • Emisje generowane przez działalność firmy – Prawdopodobnie będzie to wskaźnik najwyższej rangi, z którym związane będą wszystkie działania na rzecz zrównoważonego rozwoju. Powinien on obejmować emisje z Zakresów 1 i 2, które są ściśle związane z firmą, na przykład emisje generowane przez pojazdy firmowe lub wytwarzanie energii elektrycznej zasilającej biuro. Emisje z Zakresu 3 są jednak równie ważne i trudniejsze do zdefiniowania. Są to wszystkie emisje powstające pośrednio w całym łańcuchu dostaw i sieci dystrybucji.  
  • Ilość dostawców – Za ten wskaźnik będzie zapewne odpowiadać dział zakupów. Każdy z dostawców części C ma własne procesy produkcyjne i metody wysyłki. Konsolidując dostawców, konsolidujesz również wysyłki, co pozwala na otrzymywanie tej samej ilości części przy mniejszej liczbie dostaw. Mając na uwadze fakt, że wielu europejskich producentów pozyskuje części od dostawców azjatyckich, redukcja liczby dostaw może znacząco wpłynąć na obniżenie emisji związanej z łańcuchem dostaw części C.
  • Ilość wysyłek ekspresowych (awaryjnych) – Aby osiągnąć zadowalające wyniki, należy zaangażować planowanie, produkcję i zakupy. Przesyłki ekspresowe są czasami konieczne, ale nieefektywne. Poprawiając komunikację między produkcją i zakupami oraz wdrażając efektywne rozwiązania z zakresu zarządzania zapasami i ich uzupełniania (np. rozwiązania VMI), można ograniczyć do minimum niedobory części i potrzebę nieoczekiwanych dostaw ekspresowych. 

Praca ze zrównoważonymi źródłami zaopatrzenia

Powyższe KPI koncentrują się przede wszystkim na emisjach, które są ważną częścią całej koncepcji. Jednak na zrównoważony rozwój składają się trzy filary: środowiskowy, społeczny oraz gospodarczy.  Rozwój społeczny dotyczy praktyk w zakresie wyboru dostawców na podstawie wskaźników związanych z warunkami pracy, umowami o pracę i zgodnością z prawem. Czynniki środowiskowe, takie jak procesy zarządzania odpadami i zużycie energii przez dostawcę, to kolejna strona medalu. Jeśli mowa o zrównoważonym rozwoju ekonomicznym, chodzi o znalezienie godnych zaufania dostawców, z którymi można zbudować długoterminowe relacje, co w dłuższej perspektywie ułatwi realizację wszystkich innych ambicji związanych ze zrównoważonym rozwojem.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat zrównoważonego zaopatrzenia, ten artykuł będzie dla Ciebie interesujący: Czym jest Zrównoważone Zaopatrzenie?

Pobierz przewodnik po trendach zrównoważonego zaopatrzenia.

Mamy nadzieję, że powyższy artykuł przybliżył Ci znaczenie i złożoność zrównoważonego rozwoju łańcucha dostaw C-parts. Jeżeli chciałbyś dowiedzieć się więcej o wymaganiach w zakresie zrównoważonego rozwoju, z którymi będziesz musiał zmierzyć się w przyszłości i o tym, jak się na nie przygotować, pobierz poniższy bezpłatny przewodnik – Przewodnik dla Producenta po zrównoważonych trendach w zaopatrzeniu. 

Pobierz darmowy przewodnik

PDF

Przewodnik dla Producenta po Zrównoważonych Trendach w Zaopatrzeniu

Pobierz przewodnik