Zrównoważony rozwój

C-parts dla lepszego świata

Praca nad zrównoważonym rozwojem w przypadku elementów klasy C stanowi szczególne wyzwanie. W grę wchodzi ogromna ilość części o niskiej wartości jednostkowej, często z unikatowymi specyfikacjami i wymaganiami dotyczącymi jakości, zamawianych od wielu dostawców z całego świata. Bufab wspiera tworzenie zrównoważonych produktów końcowych oraz etycznej i zrównoważonej obsługi całych łańcuchów dostaw.

Dwa koła z napisami Secure i SustainabilityDwa koła z napisami Secure i SustainabilityDwa koła z napisami Secure i Sustainability
Loga organizacji wspierających zrównoważony rozwój

Systematyczna praca

Ocena, wybór i rozwój dostawców odbywają się zgodnie z naszymi globalnymi procedurami. Zrównoważony rozwój jest kluczowy dla Grupy Bufab, a my nieustannie pracujemy nad jego poprawą.

Nasze działania w zakresie zrównoważonego rozwoju opierają się na dziesięciu uniwersalnych zasadach UN Global Compact oraz na ambitnych celach wynikających z zaangażowania Bufab w międzynarodową inicjatywę Science-Based Targets.

Srebrny medal ecovadis 2023

Regularne oceny EcoVadis

Grupa Bufab wielokrotnie otrzymała srebrny medal EcoVadis jako uznanie dla naszych praktyk CSR (Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu).

EcoVadis jest międzynarodowym liderem w monitorowaniu i ocenie działań oraz praktyk dostawców w zakresie CSR. Firmy są oceniane od 0 do 100 punktów przyznawanych w ramach czterech zagadnień: środowisko naturalne, działania społeczne, etyka oraz łańcuch dostaw.

Wyniki EcoVadis pomagają firmom monitorować praktyki dostawców w aspekcie ich społecznej odpowiedzialności biznesu. Ramy oceny są dostosowane dla każdej firmy zgodnie z jej branżą, rozmiarem i lokalizacją geograficzną.