Bærekraft

Bærekraft er viktig, også for C-parts

Kompleksiteten, omfanget og de store volumene kan gjøre bærekraftsarbeidet ekstra utfordrende når det kommer til C-parts. Bufab bidrar til bærekraftige sluttprodukter og bidrar til å forbedre bærekraften gjennom hele forsyningskjeden.

Sikre-baerekraftSikre-baerekraftSikre-baerekraft
Bufab-leverandører

Vi jobber systematisk

Leverandører vurderes, velges og utvikles ved hjelp av Bufabs globale leverandørprosedyrer. Bærekraft har høyeste prioritet hos oss og vi jobber kontinuerlig for å bli enda bedre på dette viktige området.

Bufabs bærekraftsarbeid er basert på de ti prinsippene i FNs Global Compact, i kombinasjon med våre ambisiøse mål i samsvar med Bufabs forpliktelse under det internasjonale Science-Based Targets-initiative (SBTi).

ecovadis 2023

Evalueres fortløpende av EcoVadis

Bufab Group har ved flere anledninger blitt tildelt en sølvmedalje fra EcoVadis som en anerkjennelse for vår CSR-prestasjon.

EcoVadis er ledende innen overvåking og evaluering av bærekraft i globale forsyningskjeder.

Teamet deres av internasjonale bærekraftseksperter analyserer selskapenes data nøye for å skape pålitelige bærekraftsvurderinger som tar hensyn til hvert selskaps bransje, størrelse og geografiske plassering.