Magazynowanie i logistyka wewnętrzna

Najlepsze praktyki dla Twojej efektywności

Wiele firm boryka się z problemami dotyczącymi braku efektywności w sferze magazynowania i logistyki wewnętrznej. Mogą to być nieoptymalne ustawienia regałów lub pojemników, lub zwyczajnie pracownicy nie znajdują odpowiednich części. Analizując sytuację i procesy, wspólnie decydujemy, jakie rozwiązanie idealnie usprawni Twoje operacje.

Dwa koła z napisami Improve i Warehouse i Logistics Dwa koła z napisami Improve i Warehouse i LogisticsDwa koła z napisami Improve i Warehouse i Logistics

Nauczeni doświadczeniem

Łatwo jest mieć własną opinię. Czasami najlepiej jest zbierać dane przez pewien okres czasu, a następnie wdrażać usprawnienia na podstawie faktów. Innym razem wystarczy porozmawiać z pracownikami i przeanalizować ich sposób pracy. Z dumą oferujemy konsultacje i porady oparte na wieloletnim doświadczeniu Bufab w zakresie najlepszych praktyk przemysłowych.

Dlaczego

Oszczędzaj koszty poprzez lepsze wykorzystanie personelu, przestrzeni i sprzętu, bazując na wiedzy i faktach.

Jak

Bufab zbiera odpowiednią wiedzę specjalistyczną, opracowuje plan projektu, gromadzi informacje z pomocą własnych specjalistów, analizuje zebrane dane i udziela rekomendacji.

Co

Otrzymujesz analizę obecnej efektywności, poziomów zapasów, procedur uzupełniania, przestrzeni oraz rozmieszczenia produktów na regałach i w pojemnikach. Oceniamy także logistykę wewnętrzną, na przykład sposób poruszania się personelu i przepływ materiałów. Wyniki są prezentowane w formie "roadmapy" z zaleceniami usprawnień.