Zrównoważony Rozwój Części C: Wyzwania i Jak Im Sprostać

Zrównoważony Rozwój Części C: Wyzwania i Jak Im Sprostać

Jeśli jesteś częścią firmy produkcyjnej, wiesz, że zrównoważony rozwój jest istotnym aspektem Twojej działalności. Obecnie przedsiębiorstwa takie jak Twoje stoją w obliczu większej niż kiedykolwiek presji ze strony klientów, interesariuszy i udziałowców, aby zwiększyć zrównoważony rozwój firmy w konkretny i wymierny sposób. 

Presja ta jest prawdopodobnie odczuwalna w całej firmie — od zakupów i planowania po produkcję i badania oraz rozwój. W odpowiedzi na zmiany w zachowaniach i przepisach środowiskowych, wielu producentów coraz lepiej dokumentuje i doskonali swoje wewnętrzne praktyki zrównoważonego rozwoju oraz udowadnia zrównoważone pochodzenie części A i B. Jednak niewielu poświęca taki sam poziom uwagi częściom C.

To wspaniałe, że zrównoważony rozwój w całym łańcuchu dostaw zyskuje należną mu uwagę, ale szkoda, że części typu C nie mają takiego samego priorytetu jak inne komponenty. Dzieje się tak dlatego, że ta klasa komponentów stwarza pewne wyjątkowe wyzwania w zakresie zrównoważonego rozwoju. Producenci będą musieli sobie z tym poradzić, jeśli chcą osiągnąć prawdziwie zrównoważony rozwój w pełnym zakresie swoich produktów.    

W tym artykule omówię konkretne wyzwania, które C-parts mogą stwarzać w Twojej pracy.

Raportowanie emisji przez producenta

Obliczanie i raportowanie emisji dwutlenku węgla generowanych w procesie produkcyjnym zaczyna być koniecznością dla wielu firm. W istocie, jeśli emisje nie zostały zmierzone, nie można pracować nad ich redukcją lub kompensacją. Jest to ważny pierwszy krok w kierunku stania się bardziej zrównoważoną firmą, ale jego prawidłowe wykonanie wymaga czasu, ciężkiej pracy i dużej wiedzy na temat dostawców i łańcucha dostaw części C. 

Wiele firm ma dobry wgląd w emisje z Zakresu 1. Są to emisje, które firma wytwarza bezpośrednio, na przykład uwalniane podczas procesu produkcyjnego lub z samochodów przedstawicieli handlowych podczas wizyt u klientów. Ich obliczenie może stanowić wyzwanie, ale można to zrobić samodzielnie, stosując odpowiednie wewnętrzne praktyki raportowania. Raportowanie emisji z Zakresu 2, czyli pośrednich emisji generowanych przez zakupioną energię elektryczną, jest również wykonalne dla większości firm. To emisje z Zakresu 3 są zwykle przyczyną problemów. Są to wszystkie inne emisje uwalniane w całym łańcuchu wartości firmy, od początku do końca. Zatem, aby dokładnie obliczyć emisje powstałe w wyniku użycia określonego typu śruby stalowej wyprodukowanej w Azji, należy wziąć pod uwagę emisje wygenerowane przez: 

  • Wydobycie i rafinację surowców 
  • Produkcję stali z tych surowców w hucie stali 
  • Produkcję śrub
  • Transport międzynarodowy śrub
  • Dostawę z portu do magazynu centralnego
  • Dostawę z magazynu centralnego do klienta
  • Użytkowanie produktu po zakupie 
  • Potencjalne zwroty produktów i ewentualną utylizację po zakończeniu eksploatacji  
  • Powstające odpady i emisje generowane przez transport towarów na wszystkich etapach procesu

Nawet jeśli masz dużo czasu i rozległą wiedzę na temat swojego łańcucha dostaw, prawdopodobnie trudno byłoby Ci samodzielnie obliczyć te emisje. 

Jak łatwiej raportować emisje 

W celu dokładnego pomiaru emisji dwutlenku węgla z Zakresu 3 większość producentów zazwyczaj korzysta z usług partnerów zewnętrznych. Niezależnie od branży, istnieje wiele firm, które są ekspertami w zakresie pomiaru emisji generowanych w łańcuchu dostaw.

Ta opcja działa dobrze, jeśli chcesz pozostać przy istniejącym procesie zakupu części typu C. Jeśli jednak jesteś otwarty na wprowadzenie bardziej znaczących zmian, rozsądnie byłoby wybrać partnera w łańcuchu dostaw, takiego jak Bufab, który może zająć się sourcingiem, zakupami i dostawami części C, jednocześnie raportując emisje generowane przez te operacje.

Poprawa zrównoważonego rozwoju u dostawcy 

Być może zainwestowałeś w odnawialne źródła energii, bardziej wydajny sprzęt i doskonałe systemy zarządzania odpadami w swoim zakładzie produkcyjnym, ale jeśli Twoje części C pochodzą z niezrównoważonych źródeł, Twój rzeczywisty wpływ na środowisko może nie być tak pozytywny, jak myślisz.  

Niestety, weryfikacja zrównoważonego rozwoju u dostawców i współpraca z nimi w celu wprowadzenia ulepszeń jest często poza zasięgiem wielu firm produkcyjnych — zwłaszcza tych z siedzibą w Europie i z bazą dostawców na Dalekim Wschodzie. Firmy takie borykają się z barierą językową i wysokimi kosztami podróży, gdy odwiedzają swoich dostawców. A jeśli współpracują z dostawcami bezpośrednio, a nie za pośrednictwem partnera, prawdopodobnie nie mają na nich zbyt dużego wpływu. Dla dostawcy są zazwyczaj tylko jednym z wielu klientów i nawet jeśli mają dobre relacje, dostawca prawdopodobnie nie jest skłonny do wprowadzania dużych zmian w swoich praktykach biznesowych, produkcyjnych i logistycznych dla dobra pojedynczego klienta. 

Wspomniałem tutaj o Dalekim Wschodzie jako przykładzie, ale to samo może dotyczyć dostawców w innych regionach. Niestety, wiele stereotypów na temat produkcji w Azji może mocno szkodzić wysiłkom firmy w zakresie zrównoważonego rozwoju. Niektórzy azjatyccy producenci pod wieloma względami znacznie wyprzedzają europejskich konkurentów w sferze odnawialnych źródeł energii i zrównoważonego rozwoju. Z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju lepszym rozwiązaniem może być zamawianie części od nowoczesnego, zrównoważonego dostawcy w Chinach i wysyłanie ich drogą morską, niż transport drogowy od europejskiego dostawcy, który wykorzystuje szkodliwą energię kopalną do zasilania swojej fabryki.

Odróżnienie tych dwóch skrajności może być ogromnym wyzwaniem, jeśli brakuje Ci odpowiedniej wiedzy na temat zrównoważonego rozwoju lub czujesz, że nie masz wystarczającego wpływu na dostawcę. Moim zdaniem, jedynym sposobem na skierowanie dostawców na właściwe tory i poprawę własnego zrównoważonego rozwoju jest współpraca z dużym partnerem, takim jak Bufab – im większym, tym lepiej. Krótko mówiąc, trudno będzie Ci wywrzeć wpływ jako pojedynczej firmie – ale jako jedna z wielu firm, które zaopatrują się i kupują przez dużo większego partnera, zyskujesz znacznie większą siłę oddziaływania i szerszy wybór alternatyw, jeśli Twój preferowany dostawca nadal nie będzie odpowiednio reagował.

O błędach w zarządzaniu częściami, które mogą prowadzić do niezrównoważonych praktyk

Sama natura części typu C i sposób, w jaki wiele firm do nich podchodzi, mogą łatwo zaszkodzić wszelkim inicjatywom na rzecz zrównoważonego rozwoju. Jeśli Twoja firma ma trudności z zaopatrzeniem w C-parts, prawdopodobnie doświadczyłeś nieoczekiwanych niedoborów tych komponentów, długich czasów realizacji i wysokich minimalnych ilości zamówień. Części C są z reguły tanimi i powszechnymi elementami, więc, co zrozumiałe, firmy nie koncentrują się na nich tak bardzo jak na częściach A i B. Jednak ignorowanie ich może z czasem prowadzić do narastania problemów strukturalnych, takich jak niezoptymalizowane zapasy i nieskonsolidowane bazy dostawców.

Z perspektywy zrównoważonego rozwoju może to być katastrofalne w skutkach — nieudolne zarządzanie częściami typu C prowadzi do nagłych niedoborów, które mogą zmusić do składania wysoce nieefektywnych zamówień ekspresowych na małe ilości komponentów, czasami wysyłanych drogą lotniczą. Tego typu błąd może szybko zniweczyć miesiące pracy nad poprawą zrównoważonego rozwoju i redukcją emisji w innych obszarach firmy. Podobne problemy mogą wystąpić, jeśli z powodu wysokiego MOQ po zaprzestaniu produkcji danego produktu pozostanie duży zapas przestarzałych komponentów. Nawet jeśli metal w dużym stopniu nadaje się do recyklingu, utylizacja tych części powoduje marnowanie energii potrzebnej do ich wyprodukowania i wysłania. Z kolei duża, nieskonsolidowana baza dostawców może powodować długą listę problemów, z których najgorszym, z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju, jest konieczność częstych wysyłek wielu małych ilości elementów zamiast pojedynczej większej i skonsolidowanej dostawy od jednego dostawcy. 

Aby poprawić zrównoważony rozwój firmy na poziomie fundamentalnym, konieczne jest zajęcie się tymi kwestiami. Są one bardziej złożone niż tylko instalacja paneli słonecznych na dachu biura — wymagają bowiem zmiany całego podejścia do części typu C. Osiągnięcie tej zmiany to nasza podstawowa działalność, ale istnieją kroki, które możesz podjąć samodzielnie — na przykład próbując zaopatrywać się u mniejszej liczby dostawców lub poprawiając komunikację wewnętrzną tak, aby uniknąć błędów w planowaniu, które prowadzą do ekspresowych dostaw.

Niektórzy z moich kolegów omówili już w innych artykułach główne problemy, jakie mogą powodować pozornie nieistotne części C w działalności produkcyjnej. Mam nadzieję, że udało mi się pokazać, jak duże szkody mogą one wyrządzić w Twoich inicjatywach związanych ze zrównoważonym rozwojem. Gdy producenci stoją w obliczu ogromnej presji, aby uczynić swoje firmy bardziej zrównoważonymi, upewnij się, że nie zaniedbujesz C-parts.

Przewodnik na temat Trendów Zrównoważonego Rozwoju

Jeśli szukasz dodatkowej wiedzy i chcesz być jak najlepiej przygotowany, zapoznaj się z naszym przewodnikiem po trendach zrównoważonego rozwoju dla producentów. Omawia on kluczowe kwestie dotyczące zrównoważonego rozwoju, z którymi Twoja firma wkrótce zacznie mieć do czynienia, od regulacji po reshoring, i koncentruje się w szczególności na łańcuchu dostaw części typu C.

Pobierz przewodnik

PDF

Przewodnik dla Producenta na temat Trendów Zrównoważonego Rozwoju

Pobierz przewodnik
Patrik jest Dyrektorem Zarządzającym Bufab Norway, pracuje w Grupie Bufab od 2016 roku.
Bądź ze mną na bieżąco!
Subskrybuj