Jak realizować Politykę Zrównoważonego Rozwoju w Zakupach Części C?

Jak realizować Politykę Zrównoważonego Rozwoju w Zakupach Części C?

Zrównoważony rozwój staje się priorytetem dla firm produkcyjnych, które coraz częściej opracowują konkretne plany i wdrażają polityki mające na celu jego realizację. Jeśli pracujesz w dziale zakupów w przedsiębiorstwie produkcyjnym, z pewnością zetknąłeś się z taką polityką i być może już wpływa ona na Twoją pracę. Łańcuch dostaw stanowi dużą część całkowitych emisji firmy, więc możesz dokonać znaczących ulepszeń, ustalając priorytety dotyczące tego, gdzie i jak kupujesz swoje części C.

Wkrótce zrównoważony rozwój będzie istotnym czynnikiem przyczyniającym się do sukcesu firmy. Nowe regulacje, zmieniające się oczekiwania klientów i presja ze strony udziałowców sprawią, że trudniej i drożej będzie działać w sposób niezrównoważony. W podróży w kierunku zrównoważonego rozwoju wszystkie obszary firmy będą musiały wnieść swój wkład i odegrać swoją rolę — począwszy od kierownictwa, poprzez produkcję, planowanie, logistykę, dystrybucję oraz badania i rozwój. W przypadku niektórych firm produkcyjnych nie wystarczy wprowadzenie niewielkich zmian w wybranych obszarach działalności — zamiast tego wymagana będzie fundamentalna zmiana w sposobie funkcjonowania przedsiębiorstwa. 

Dział zakupów jest stosunkowo niewielką częścią całego systemu, ale ma do wniesienia istotny wkład. Firma nigdy nie będzie prawdziwie zrównoważona, jeśli jej dostawcy nie będą również zaangażowani w zrównoważony rozwój. Dzięki bezpośrednim kontaktom z dostawcami pracownicy działu zakupów mogą pomóc w rozwijaniu i kierowaniu dostawców we właściwym kierunku.

W tym artykule przeczytasz o istotnych działaniach, które możesz podjąć, aby zapewnić przestrzeganie polityki zrównoważonego rozwoju Twojej firmy oraz osiągnięcie jej celów. Niektóre z tych działań mogą być bardziej wymagające i mogą wiązać się z koniecznością edukacji firm, które dotąd nie angażowały się aktywnie w zrównoważony rozwój — jednak wszystkie mają potencjał, aby wprowadzić pozytywne zmiany w Twojej organizacji.

Ustal cele i KPI związane ze zrównoważonym rozwojem

Kluczowe wskaźniki wydajności (KPI) i cele są niezbędne do wszelkich inicjatyw usprawniających. Jak wyjaśnia Maria Götesson w swoim artykule, wskaźniki KPI w zakupach części C są niezbędne do śledzenia bieżącej wydajności i ustalania priorytetów dla planowanych ulepszeń. To samo dotyczy działań na rzecz zrównoważonego rozwoju. Bez jasnych celów, do których można dążyć, praca nad zrównoważonymi zakupami ucierpi z powodu braku kierunku. Polityka zrównoważonego rozwoju Twojej firmy może mieć ogólne cele. Aby określić konkretne wskaźniki efektywności i cele zrównoważonego rozwoju dla Twojego działu, ważna jest współpraca całego zespołu zakupów — trzeba ustalić, które cele i KPI są osiągalne przy aktualnych dostawcach i łańcuchu dostaw. Oto kilka wskaźników związanych ze zrównoważonym rozwojem, które inne firmy wykorzystują w swojej pracy zakupowej: 

  • Emisje dwutlenku węgla generowane w zakładzie produkcyjnym przez dostawców i w łańcuchu dostaw 
  • Poziomy zużycia energii i wody w procesie produkcji 
  • Warunki socjalne pracowników w łańcuchu dostaw 
  • Odsetek dostawców części C, którzy przeszli niezależny audyt zrównoważonego rozwoju w ostatnim czasie 

Współpracuj z partnerem w łańcuchu dostaw, aby mierzyć emisje

Emisje dwutlenku węgla przyciągają wiele uwagi, gdy producenci mówią o zrównoważonym rozwoju — i to nie bez powodu. Według danych Climate Watch, w 2019 r. sektory produkcji i budownictwa odpowiadały za ponad 12% globalnej emisji gazów cieplarnianych. Tak więc działania na rzecz zrównoważonego rozwoju w produkcji mogą mieć ogromny wpływ na środowisko. Co więcej, emisje można mierzyć za pomocą prostych wskaźników, takich jak metryczne tony ekwiwalentu dwutlenku węgla (mtCO2e), które są łatwe do śledzenia i porównywalne w różnych krajach, firmach i branżach.  

Chociaż emisje gazów cieplarnianych mogą być proste do zrozumienia, ich obliczanie, szczególnie w złożonych łańcuchach dostaw typu C, nie jest łatwe. Aby obliczyć całkowite emisje generowane przez firmę, należy również wziąć pod uwagę emisje z Zakresu 3. Są to emisje, których firma bezpośrednio nie produkuje ani nie kontroluje, ale pośrednio generuje poprzez swoją działalność biznesową. Obliczenie tych emisji oznacza przyjrzenie się emisjom powodowanym w każdej części łańcucha dostaw — od surowców, przez produkcję zamawianych części C, do ich dostawy do Twojego przedsiębiorstwa.  

Zebranie wszystkich tych danych jest poważnym wyzwaniem, nawet dla dużych producentów z rozbudowanymi działami do spraw zrównoważonego rozwoju. Z tego powodu wielu z nich dzieli tę podróż na etapy, koncentrując się tylko na obliczaniu emisji od kluczowych dostawców, zanim przejdą do pozostałych. Niezależnie od wybranej metody, wiele firm korzysta z pomocy partnera, który pracuje wyłącznie z łańcuchami dostaw i może wykonać pracochłonną pracę obliczania całkowitej emisji. Dzięki temu producent zyskuje czas, aby skupić się na strategicznych działaniach w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Angażuj swoich dostawców części C w działania na rzecz zrównoważonego rozwoju

Jak wspomniałem powyżej, dużą część całkowitych emisji stanowią emisje z Zakresu 3, które pozostają poza bezpośrednią kontrolą i są generowane głównie w łańcuchu dostaw. W raporcie McKinsey z 2016 r. stwierdzono, że łańcuch dostaw odpowiada za około 80% całkowitej emisji typowego producenta — tak więc, jeśli chcesz dokonać prawdziwej zmiany, istotne jest wprowadzenie ulepszeń w tym zakresie. Aby to zrobić, nie wystarczy tylko zadbać o własne operacje — musisz także zaangażować swoich dostawców. 

Edukacja i aktywne wsparcie mają kluczowe znaczenie dla poprawy działań dostawców w zakresie zrównoważonego rozwoju i uczynienia całego łańcucha dostaw bardziej zrównoważonym. Zrównoważony rozwój jest ważnym tematem w biznesie, ale wiele firm wciąż nie rozumie, co on dla nich oznacza i jak wpłynie na ich sposób pracy. Przedstawienie dostawcy listy wymagań i oczekiwanie, że się do nich zastosuje, nie wystarczy. Niektóre przedsiębiorstwa z sukcesem stosują metody takie jak webinaria i cyfrowe sesje Q&A, aby zwiększyć świadomość wśród dostawców, a potem motywują dostawców do rozpoczynania raportowania emisji oraz ustalania własnych celów. Jest to długi proces, ale przynosi korzyści w postaci poprawy zrównoważonego rozwoju łańcucha dostaw, wzmocnienia relacji z dostawcami oraz zwiększenia ich konkurencyjności i pozycji rynkowej w przyszłości.

Jeżeli Twoje przedsiębiorstwo nie dysponuje odpowiednią wiedzą lub zasobami, może być to odpowiedni moment, aby zastanowić się nad współpracą z partnerem w łańcuchu dostaw, który zajmie się rozwojem i edukacją dostawców.

Mów głośno o osiągnięciach i sukcesach

Od jakiegoś czasu zrównoważony rozwój stał się codziennością dla firm produkcyjnych, jednak w niedalekiej przyszłości głębokie zaangażowanie w zrównoważony rozwój okaże się niezbędne dla osiągnięcia sukcesu. Nowe przepisy utrudnią firmom działanie w sposób niezrównoważony, a dla coraz większej liczby obecnych i potencjalnych klientów zrównoważony rozwój będzie decydującym czynnikiem przy wyborze dostawcy.  

Tak więc każdy krok przedsiębiorstwa w kierunku zrównoważonego rozwoju środowiskowego, społecznego i ekonomicznego jest warty świętowania i nagłaśniania. Pomoże to współpracownikom w całej firmie dostrzec skalę działań na rzecz zrównoważonego rozwoju i może zainspirować ich do poważniejszego podejścia do tego tematu w ich obszarze pracy.

Co więcej, klienci, udziałowcy i inni interesariusze spoza organizacji będą postrzegać te informacje bardzo pozytywnie. A ponieważ coraz więcej klientów mierzy wyniki swoich partnerów w zakresie zrównoważonego rozwoju w taki sam sposób, w jaki mierzą jakość lub terminowość dostaw, osiągnięcie najlepszych rezultatów w zakresie zrównoważonego rozwoju może oznaczać więcej biznesu dla Twojej firmy. 

Więcej pomysłów na zintegrowanie zrównoważonego rozwoju i części C

Jako producent prawdopodobnie mierzysz się z poważnymi wyzwaniami w zakresie zrównoważonego rozwoju. Jeśli chciałbyś uzyskać więcej informacji o tym, w jaki sposób Twoje operacje związana z C-parts mogą przyczynić się do osiągnięcia ogólnych celów zrównoważonego rozwoju, zapoznaj się z tymi zasobami:

  • Przewodnik po Zrównoważonym Łańcuchu Dostaw Części C: W tym przewodniku dla Kupców omawiamy podstawy zrównoważonego rozwoju w łańcuchu dostaw, znaczenie komponentów typu C oraz metody zarządzania tymi komponentami w celu zapewnienia zrównoważonej działalności.
  • Przewodnik Producenta na temat Trendów Zrównoważonego Rozwoju — Zrównoważony rozwój staje się kluczowym tematem dla firm produkcyjnych, a ta prezentacja do pobrania objaśnia istotne trendy, z którymi przyjdzie się zmierzyć. Możesz pobrać ją poniżej.

Pobierz przewodnik

PDF

Przewodnik dla Producenta na temat Trendów Zrównoważonego Rozwoju

Pobierz przewodnik
Sergio jest Koordynatorem ds. Zrównoważonego Zaopatrzenia w firmie Bufab. Posiada tytuł doktora w dziedzinie zarządzania środowiskiem i jest odpowiedzialny za wdrażanie naszego Planu Zrównoważonego Rozwoju w obszarze zaopatrzenia.
Bądź ze mną na bieżąco!
Subskrybuj