Czym jest Zrównoważone Zaopatrzenie?

Czym jest Zrównoważone Zaopatrzenie?

Zrównoważone zaopatrywanie się w śruby, nakrętki, wkręty, elementy złączne i inne rodzaje C-parts jest istotnym pierwszym krokiem w tworzeniu zrównoważonego łańcucha dostaw tych części. Wszystkie etapy łańcucha dostaw, od wydobycia surowców po wysyłkę, mogą być właściwe z punktu widzenia ochrony środowiska, ale jeśli dostawca nie jest zrównoważony również ekonomicznie i społecznie, łańcuch dostaw nadal nie będzie zrównoważony. 

Na podstawie moich doświadczeń, obserwuję, że wielu producentów znacznie ulepszyło swoje podejście do kwestii środowiskowych. Niektórzy monitorują swoje emisje i dążą do ich obniżenia, inni zainwestowali w lepsze zarządzanie odpadami, by minimalizować swoje oddziaływanie na środowisko.  

Wielu z nich chce również poprawić swoje praktyki w zakresie zrównoważonego pozyskiwania części C, ale często mają z tym trudności. Europejscy producenci zazwyczaj zaopatrują się w C-parts u dostawców z Azji, co wiąże się z barierami językowymi i kulturowymi oraz znaczną odległością. Dodatkowo, producenci mogą mieć do czynienia ze znaczną ilością dostawców części C. Wszystko to razem stanowi dla producentów ogromne wyzwanie w zapewnieniu, że dostawcy przestrzegają polityki zrównoważonego rozwoju i realizują wyznaczone cele. 

W tym artykule wyjaśnię, co oznacza zrównoważony sourcing, omówię niektóre trudności z tym związane, a także przedstawię kilka potencjalnych rozwiązań dla kupców chcących, aby zaopatrywanie w części C było bardziej zrównoważone pod wszystkimi względami — środowiskowymi, społecznymi i ekonomicznymi. 

Co oznacza zrównoważony sourcing?

EcoVadis, organizacja zajmująca się ratingiem zrównoważonego rozwoju w biznesie, definiuje zrównoważone zaopatrzenie jako:

"Integrację czynników społecznych, etycznych i środowiskowych w procesie wyboru dostawców."

Jeśli jesteś kupcem, prawdopodobnie masz już listę wymagań weryfikowanych podczas poszukiwania nowych dostawców. Zrównoważone zaopatrzenie oznacza po prostu uwzględnienie zrównoważonego rozwoju środowiskowego, społecznego i gospodarczego jako dodatkowych kryteriów w procesie decyzyjnym.

Czym różni się zrównoważony sourcing od tradycyjnego?

Podejmowanie właściwych decyzji przy pozyskiwaniu dostawców części typu C ma zasadnicze znaczenie dla sprawnie działającego łańcucha dostaw i efektywnego procesu produkcyjnego. Chociaż C-parts są niewielkie, ich rola jest istotna —  nikt nie chce być zmuszony do zatrzymania produkcji z powodu nagłego braku śrub. Kupcy i menedżerowie ds. zaopatrzenia pracują w różny sposób w różnych branżach, ale w procesie pozyskiwania dostawców wszyscy skupiają się na:

 • Jakości — Czy komponenty spełniają wymagane standardy dla danego zastosowania?  
 • Czasie realizacji i dostawie – Czy dostawca jest w stanie dostosować się do naszego harmonogramu produkcji? 
 • Koszcie — Czy ceny dostawcy są konkurencyjne, a co ważniejsze, czy całkowity koszt współpracy z nim jest akceptowalny? 
 • Stabilności – Czy możemy polegać na tym dostawcy w dłuższej perspektywie?  
 • Wydajności – Czy minimalne ilości zamówienia są zbyt wysokie? Czy dostawcy będą w stanie sprostać naszemu zapotrzebowaniu?
Firmy, które zaopatrują się w sposób zrównoważony, nadal mają na uwadze te kluczowe kwestie. Pomijając temat zrównoważonego rozwoju, posiadanie wiarygodnych i stałych dostawców, którzy zapewnią poczucie bezpieczeństwa i spokojną pracę, może zaoszczędzić Ci wielu niepotrzebnych frustracji.  

Jednakże, gdy zaczynasz zaopatrywać się w sposób zrównoważony, niezbędne będzie zadanie kolejnych pytań:

Społeczny zrównoważony rozwój

 • Czy pracownicy dostawcy otrzymują godziwe wynagrodzenie, niezależnie od tego, czy pracują w dziale produkcji, czy w innym dziale?
 • Czy mają możliwość negocjowania warunków zbiorowych i tworzenia związków zawodowych?  
 • Czy mają dostęp do odpowiednich szkoleń i niezbędnych środków ochrony osobistej (PPE)?
 • Czy stosowane są odpowiednie środki bezpieczeństwa? Na przykład procedury postępowania z towarami niebezpiecznymi lub środki zapobiegania pożarom. 
 • Czy dostawca przestrzega odpowiednich wytycznych dotyczących pracy, na przykład tych ustalonych przez International Labor Organization (ILO) lub OECD?

Środowiskowy zrównoważony rozwój

 • Czy niebezpieczne substancje lub chemikalia są prawidłowo utylizowane? 
 • Jakie poziomy zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby są powodowane przez działalność dostawcy?  
 • Ile gazów cieplarnianych jest emitowanych bezpośrednio lub pośrednio przez działalność dostawcy?  
 • W jakim stopniu dostawca wykorzystuje energię odnawialną w swoim zakładzie?  
 • Czy dostawca stosuje skuteczne i skonsolidowane praktyki w zakresie zrównoważonego rozwoju?

Ekonomiczny zrównoważony rozwój

 • Czy działalność dostawcy ma pozytywny wpływ ekonomiczny na otaczającą go społeczność?  
 • Czy sukces ekonomiczny tego dostawcy może odbyć się kosztem kapitału środowiskowego lub społecznego?
 • Czy dostawca patrzy na swoją działalność długoterminowo, zamiast skupiać się wyłącznie na krótkoterminowych zyskach? 
To tylko niektóre z aspektów, które zespoły zakupowe biorą pod uwagę dążąc do zrównoważonego sourcingu — w zależności od działalności ich firmy lub dostawcy, z którym mają do czynienia, różne pytania mogą być mniej lub bardziej istotne. Aby jednak zapewnić zrównoważony łańcuch dostaw bezpośrednio na etapie zaopatrzenia, pytania te będą musiały być traktowane z taką samą uwagą, jak te dotyczące kosztów, jakości i terminowości dostaw.

Jak sprawić, by sourcing był bardziej zrównoważony?

Audyt obecnych dostawców

Na wczesnych etapach przemian firmy w zakresie zrównoważonego rozwoju pierwszym krokiem jest sprawdzenie, jak obecni dostawcy wypadają w odniesieniu do powyższych pytań. Nie można śledzić postępów nie znając punktu wyjścia, a ocena obecnej sytuacji może ujawnić pewne słabości i wskazać obszary wymagające poprawy.

Wizyty u dostawców

Nie zawsze jest to proste, zwłaszcza jeśli dostawcy części C znajdują się na innym kontynencie. Może się to jednak opłacić, jeśli będzie pomocne w weryfikacji ich zrównoważonej działalność względem Twoich wymagań. Dodatkowo masz większą szansę na wzmocnienie wzajemnych relacji, co ułatwi Ci późniejszą współpracę w innych obszarach zrównoważonego łańcucha dostaw.

Lokalny partner w łańcuchu dostaw

Wizyty u dostawców są pomocne, ale z reguły nie odbywają się często, zwłaszcza w przypadku dostawców międzynarodowych. Wiele firm posiadających bazę dostawców na Dalekim Wschodzie korzysta ze współpracy z lokalnym partnerem w łańcuchu dostaw, który kontaktuje się bezpośrednio z dostawcami w ich imieniu. Partner, który dzieli język i kulturę z dostawcą, a także jest znacznie bliżej, może przeprowadzać regularne, mniej formalne wizyty, aby na bieżąco monitorować zgodność dostawcy z celami zrównoważonego rozwoju. 

Aby dowiedzieć się więcej o zrównoważonym rozwoju w łańcuchach dostaw części C, zapoznaj się z naszym kompleksowym przewodnikiem na ten temat — pobierz też przewodnik po trendach w zrównoważonym zaopatrzeniu, aby uzyskać praktyczne informacje dotyczące kwestii, z którymi Twoja firma może mieć wkrótce do czynienia. 

Pobierz przewodnik na temat trendów zrównoważonego rozwoju dla producentów

Jeśli chcesz poszerzyć swoją wiedzę na temat trendów zrównoważonego rozwoju, z którymi Twoja firma może wkrótce mieć do czynienia, pobierz poniższy przewodnik. Omawia on tematy związane z reshoringiem, regulacjami i obiegiem zamkniętym, i powinien przygotować Cię na przyszłe naciski na łańcuch dostaw części C.

Pobierz przewodnik

PDF

Przewodnik dla Producenta na temat Trendów Zrównoważonego Rozwoju

Pobierz przewodnik
Carina pracuje na stanowisku Global Sourcing & Sustainability Director w Bufab, dołączyła do firmy w 2018 roku.
Bądź ze mną na bieżąco!
Subskrybuj