Zrównoważone Zakupy: Wskazówki dla Kupców Części C

Zrównoważone Zakupy: Wskazówki dla Kupców Części C

Prawdopodobnie dostrzegasz rosnące znaczenie zrównoważonego rozwoju w globalnej polityce w ciągu ostatniej dekady. Zrównoważony rozwój w sferach środowiskowej, społecznej i ekonomicznej jest przedmiotem troski rządów i osób prywatnych na całym świecie, a przemysł stoi pod większą niż kiedykolwiek presją przejścia na bardziej zrównoważone modele biznesowe.

Jeśli zajmujesz się zakupami w firmie produkcyjnej, to zapewne również widzisz rosnącą uwagę poświęcaną zrównoważonemu rozwojowi w swojej organizacji. Zrównoważony rozwój zaczyna dotyczyć wszystkich aspektów produkcji — od projektowania i logistyki po produkcję i obsługę posprzedażową. Twój dział zakupów również ma do odegrania rolę w przejściu na zrównoważoną produkcję.

Podczas mojej pracy w Bufab zaobserwowałam, jak zrównoważony rozwój stał się tematem priorytetowym. Coraz częściej kupcy pytają mnie, w jaki sposób mogą uczynić swoje praktyki biznesowe bardziej zrównoważonymi. W tym artykule postaram się odpowiedzieć na to pytanie. Wyjaśnię, co zrównoważone zakupy oznaczają w praktyce oraz przedstawię aktualne trendy zrównoważonego rozwoju w zakupach i ich znaczenie dla Ciebie. Podam też kilka pomysłów na to, jak możesz zwiększyć wkład działu zakupów w zrównoważony rozwój Twojej firmy.

Czym są zrównoważone zakupy?

Zrównoważone zakupy to zestaw praktyk zakupowych, które pozwalają firmie uzyskać potrzebne towary i usługi przy minimalnym negatywnym wpływie lub wręcz pozytywnym wpływie na środowisko, społeczeństwo i gospodarkę.

17 celów zrównoważonego rozwoju

Aby zrozumieć, co to oznacza w praktyce, warto zacząć od 17 celów zrównoważonego rozwoju (SDG) określonych w inicjatywie ONZ Global Compact. Ponad 15,000 firm na całym świecie dołączyło do Global Compact i zobowiązało się do pracy na rzecz realizacji celów, które obejmują eliminację ubóstwa, godną pracę i wzrost gospodarczy oraz ochronę życia na lądzie i w morzu. 

Co to oznacza dla kupujących części C?

Z praktycznego punktu widzenia, rosnący nacisk na zrównoważony rozwój będzie miał znaczący wpływ na praktyki w zakresie zaopatrzenia i zakupów, o ile już tak się nie dzieje.

W dziedzinie zaopatrzenia zrównoważony rozwój będzie przede wszystkim oddziaływał na wybór dostawców. Aby firma była naprawdę zrównoważona, wszyscy jej dostawcy również muszą podążać tą samą ścieżką — dostawcy części C nie są wyjątkiem. Oznacza to, że dostawcy muszą wytwarzać swoje produkty w sposób przyjazny dla środowiska, na przykład wykorzystując odnawialne źródła energii do zasilania swojej produkcji lub posiadając dobrze zaprojektowany proces zarządzania odpadami, który zapobiega niszczeniu środowiska przez szkodliwe substancje. Dobrostan pracowników dostawców jest również istotnym czynnikiem — takie rzeczy jak praca dzieci lub niebezpieczne środowisko pracy nie są zgodne ze zrównoważonym rozwojem. Gdy chodzi o poszukiwanie części typu C, firmy produkcyjne powinny dokładnie sprawdzać dostawców przed nawiązaniem z nimi współpracy — lub przekazać tę odpowiedzialność partnerowi takiemu jak Bufab.

Jeśli chodzi o zakupy, Twoje zrównoważone ambicje będą przede wszystkim zależały od tego, w jaki sposób kupujesz i dostarczasz potrzebne części C. W artykule dostępnym w naszym "The Solutionists Hub" napisaliśmy już o producentach borykających się z dużą i nieskonsolidowaną bazą dostawców C-parts, gdzie małe ilości komponentów są kupowane od dużej liczby dostawców. Nie tylko jest to uciążliwe dla firmy, ale może również oznaczać niezrównoważone podejście — wielu dostawców przekłada się na wiele dostaw, a jeśli dostawcy znajdują się daleko od zakładu produkcyjnego, może to skutkować wysokim poziomem emisji.

Dzięki konsolidacji zamawiasz większą ilość części C od mniejszej liczby dostawców i jednocześnie redukujesz ilość dostaw. Tworzy to wyższy poziom wydajności i zmniejsza zasoby konieczne do uzyskania potrzebnych komponentów.

Zrównoważone trendy do rozważenia

Cyrkularność

Celem obiegu zamkniętego jest radykalne wydłużenie żywotności surowców wykorzystywanych w produktach. Nadal często zdarza się, że produkty są wyrzucane i składowane na wysypiskach pod koniec ich życia. W takim przypadku materiały użyte do ich wytworzenia są trwale tracone. W podejściu obiegowym materiały z wyrzuconego produktu — na przykład metale lub tworzywa sztuczne — mogą zostać ponownie wykorzystane jako surowce do produkcji zupełnie nowego produktu. Dla producentów może to oznaczać zmianę rodzaju kupowanych części C lub zaopatrywanie się u dostawców, którzy zobowiązali się do stosowania obiegu zamkniętego i wdrożyli go w swoich procesach produkcyjnych.

Możliwość recyklingu

Jeśli produkt nie może zostać ponownie wykorzystany lub ewentualnie zregenerowany po zakończeniu okresu użytkowania, najlepszą opcją zrównoważonej utylizacji jest zazwyczaj recykling. Jednak wiele produktów trudno jest poddać recyklingowi, często ze względu na użyte materiały lub nierozłączność komponentów wykonanych z różnych materiałów.

Wybory podejmowane przy zakupie mogą odgrywać dużą rolę w zrównoważonym rozwoju firmy. Na przykład, kupując plastikowe komponenty, firma może zdecydować się na tworzywa sztuczne w większym stopniu nadające się do recyklingu. Decyzje o tym, jakich materiałów użyć, często leżą w gestii działu badawczo-rozwojowego, ale ten przykład pokazuje, jak decyzje zakupowe mogą mieć realny wpływ na ogólne wysiłki firmy w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Materiały z odzysku

W świecie dóbr konsumpcyjnych powszechne jest, że marki wyraźnie reklamują materiały pochodzące z recyklingu użyte w ich produktach, a ja zauważyłam, że trend ten pojawia się również w przestrzeni produkcji przemysłowej. Na przykład, projektując produkty wykorzystujące części C wykonane z przetworzonego plastiku lub metalu, firma może znacznie wzmocnić swój wizerunek zrównoważonego producenta.

Jak uczynić swoje zakupy bardziej zrównoważonymi?

Audytuj i konsoliduj bazę dostawców

Tak jak już wcześniej napisał mój kolega Sławomir, przekazanie odpowiedzialności za części typu C w ręce kilku dostawców (lub tylko jednego) niesie ze sobą liczne korzyści finansowe i organizacyjne dla niemal wszystkich firm produkcyjnych. Może to również zwiększyć trwałość łańcucha dostaw części C. Mniejsza liczba dostawców oznacza mniejszą liczbę wysyłek, a dzięki partnerowi w łańcuchu dostaw, który konsoliduje dostawy, można zmniejszyć liczbę transportów wymaganych na ostatnim etapie podróży komponentów do zakładu produkcyjnego.

Wyznacz cele zrównoważonego rozwoju

Wyznaczanie celów i ustalanie wskaźników, które należy mierzyć, pomaga śledzić postępy na drodze do zrównoważonych zakupów i daje poczucie, że jest do czego dążyć. Można rozważyć wiele celów, na przykład liczbę dostawców zredukowaną dzięki konsolidacji lub poziom emisji dwutlenku węgla generowany przez cały łańcuch dostaw części typu C. Twój partner w łańcuchu dostaw będzie w stanie pomóc Ci przeanalizować Twoją obecną sytuację i dostarczyć Ci potrzebne dane liczbowe.

Znajdź partnera w łańcuchu dostaw

Audyt wszystkich dostawców części C pod kątem zrównoważonego rozwoju i analiza wpływu łańcucha dostaw na środowisko może być przytłaczającym zadaniem. Gdy Twoje oczekiwania są wysokie, lepiej jest skorzystać z pomocy partnera w łańcuchu dostaw. Prawdopodobnie będzie on miał lepszy nadzór nad dostawcami niż Twoja firma, co pozwoli mu wybrać tylko te firmy, które spełniają Twoje wymagania dotyczące wpływu na środowisko i odpowiedzialności społecznej.

Specjalistyczna wiedza pozwoli zoptymalizować portfolio części typu C. Dzięki analizie i starannemu planowaniu dobry partner może znaleźć sposób na dostarczenie wszystkich niezbędnych komponentów, zapewniając jednocześnie niski wpływ na środowisko i świadomych zrównoważonego rozwoju poddostawców.

Mam nadzieję, że ten artykuł odpowiada na pytania dotyczące związku między zakupami a zrównoważonym rozwojem i podsuwa pomysły dotyczące możliwości wywierania wpływu na ogólne praktyki firmy w zakresie zrównoważonego rozwoju. Aby uzyskać więcej wiedzy na temat zakupów części typu C, zapoznaj się z naszym obszernym przewodnikiem na ten temat — i nie zapomnij pobrać „Przewodnika dla kupujących na temat konsolidacji dostawców” poniżej, aby dowiedzieć się, jak skutecznie zmniejszyć liczbę dostawców.

Pobierz darmowy przewodnik

PDF

Przewodnik dla Kupujących na temat Konsolidacji Dostawców

Pobierz przewodnik
Carina pracuje na stanowisku Global Sourcing & Sustainability Director w Bufab, dołączyła do firmy w 2018 roku.
Bądź ze mną na bieżąco!
Subskrybuj