Całkowity Koszt Nabycia a Zakupy Części C

Całkowity Koszt Nabycia a Zakupy Części C

Jeśli jesteś kupcem części C w firmie produkcyjnej i dążysz do uzyskania najlepszego stosunku jakości do ceny, to termin Total Cost of Ownership (TCO), zwany Całkowitym Kosztem Nabycia lub Posiadania, z pewnością jest dla Ciebie priorytetem.

Rolą osób odpowiedzialnych za zakupy jest poszukiwanie najlepszych cen. Niektórzy dostawcy mogą oferować różne ceny jednostkowe lub rabaty. Wybierając odpowiednio i skutecznie negocjując, często można znaleźć korzystną ofertę.

Nie ma nic złego w szukaniu dobrej ceny. Jednakże, jeśli chodzi o części typu C, trudno będzie uzyskać naprawdę znaczące oszczędności, optymalizując tylko cenę zakupu. Wynika to z faktu, że C-parts zgodnie z definicją kategorii, są najmniej kosztownymi komponentami używanymi w produkcji.

Cena części C jest kosztem bezpośrednim, który stanowi zazwyczaj tylko 20% całkowitego kosztu tego elementu. Pozostałe 80% składa się z kosztów pośrednich – wszystkich kosztów związanych z zamawianiem, negocjowaniem, obsługą, rozwiązywaniem problemów, uzupełnianiem zapasów, zapewnianiem jakości, kontrolowaniem zapasów i rozwijaniem relacji z dostawcą.

Chcąc uzyskać rzeczywiste oszczędności, skoncentruj się na kosztach pośrednich. Redukując te koszty łatwo jest uzyskać znaczne obniżki i jednocześnie zapewnić korzyści finansowe odczuwalne w całej organizacji.

Jako kupiec części C zapewne chcesz wykorzystać swój budżet z maksymalną efektywnością — skupienie się na TCO, a nie tylko na cenie, jest wtedy konieczne. To prawda, że obniżenie Całkowitego Kosztu Nabycia w porównaniu do uzyskania tylko obniżki ceny produktu może być trudniejszym i dłużej trwającym projektem, jednak korzyści są tego warte.

Rzeczywisty koszt C-parts

Jednym z najbardziej znaczących kroków, jakie można podjąć w celu obniżenia TCO, jest konsolidacja bazy dostawców. Koszty pośrednie — związane z administracją, negocjacjami, obsługą dostaw i zapewnieniem jakości — mogą stać się poważnym obciążeniem, jeśli masz do czynienia ze zbyt wieloma dostawcami. To dlatego, że proste zadanie, takie jak opłacenie faktury lub złożenie zamówienia, może stać się bardzo czasochłonne, gdy trzeba je powtarzać dla każdego dostawcy, z którym ma się do czynienia regularnie.

Tego rodzaju zadania mogą nie wydawać się zbyt ważne, lecz z czasem ich suma rośnie. Z mojego doświadczenia wynika, że średni koszt pośredni dla jednego dostawcy w typowej firmie produkcyjnej wynosi od 6,000 do 10,000 euro rocznie — i to oprócz ceny, jaką płaci się za dostarczane części.

Kupujący, który koncentruje się wyłącznie na cenie, prawdopodobnie wybrałby dostawcę na podstawie 15% oszczędności na cenie zakupu samego komponentu. Jednak biorąc pod uwagę roczne wydatki na dostawców, kupiec ten mógłby osiągnąć dodatkowe oszczędności poprzez konsolidację i kupowanie części typu C od mniejszej liczby dostawców.

Mniejsza liczba dostawców oznacza mniej powtarzających się zadań, a także możliwość nawiązania silniejszej współpracy z preferowanymi dostawcami.

Jakie czynniki wpływają na TCO?

Wymieniłem podstawowe elementy składowe całkowitego kosztu pośredniego powyżej, ale myślę, że warto tutaj omówić je bardziej szczegółowo.

TCO składa się z kosztu bezpośredniego (cena płacona za części C) oraz licznych kosztów pośrednich, takich jak:

  • Zarządzanie – Koszt związany z doborem odpowiednich dostawców, a także audytami istniejących dostawców
  • Administracja – Koszty związane ze składaniem zamówień, sprawdzaniem potwierdzeń zamówień, opłacaniem faktur (i zarządzaniem fakturami, które są nieprawidłowe) oraz wszystkie inne koszty związane z procesem realizacji zamówień
  • Logistyka – Koszty związane z organizacją pilnych dostaw, transportem pustych pudełek z powrotem do dostawców, potencjalnymi kosztami ponownego pakowania i otrzymywaniem wielu małych dostaw od wielu dostawców (w przypadku firm z nieskonsolidowaną bazą dostawców)
  • Operacje – Koszty związane z obsługą towarów w zakładzie, wyborem odpowiednich elementów dla linii produkcyjnej, zarządzaniem zapasami i ich uzupełnianiem, kompletowaniem, rozwiązywaniem problemów w razie ich wystąpienia, a także bardzo znaczące koszty przestojów i innych zakłóceń w produkcji spowodowanych brakiem komponentów
  • Magazynowanie – Koszty składowania i koszty kapitałowe zapasów, a także koszty związane z procesem dezaktualizacji produktów
  • Jakość – Koszt kontroli i rozwoju jakości świadczonej przez dostawców

Poszczególne koszty pośrednie mogą różnić się w zależności od firmy. Na przykład, jeśli zapasy części C są dość małe, koszty magazynowania są prawdopodobnie niewielkim elementem TCO. Jeśli jednak wysokie MOQ wymusiło zakup dużej ilości elementów naraz, koszty magazynowania mogą łatwo wzrosnąć.

Jak zmierzyć koszty pośrednie

Z mojego doświadczenia wynika, że nawet duże firmy, które dysponują wieloma zasobami, często mają trudności ze zrozumieniem, co składa się na całość kosztów pośrednich. Potrzebne informacje na temat poszczególnych kosztów są zwykle rozproszone w całej firmie, a większość członków zespołu jest często zbyt zajęta, aby poświęcić czas na analizę na większą skalę.

Z tego powodu zazwyczaj najlepsze wyniki uzyskuje się poprzez zaangażowanie dostawcy-partnera w łańcuchu dostaw. Może on wykorzystać swoją wiedzę na temat sieci dostaw części C, aby przeprowadzić dla Ciebie kompleksową analizę. Jest to kluczowy pierwszy krok do wprowadzenia zmian, które faktycznie obniżą Twój TCO.

Jak zmniejszyć koszty pośrednie

Lista kosztów pośrednich jest długa, ale i wiele działań można podjąć, by je zredukować. Te rozwiązania są najbardziej skuteczne:

  • Konsolidacja bazy dostawców — Kupuj potrzebne części od mniejszej liczby dostawców — kilku lub może nawet tylko jednego.
  • Konsolidacja liczby potrzebnych artykułów — Analiza łańcucha dostaw części C na etapie projektowania produktu pozwala zmniejszyć liczbę komponentów, które należy zakupić w celu wytworzenia produktów.
  • Zainwestuj w rozwiązania cyfrowe — Istnieje szereg narzędzi cyfrowych dostępnych od różnych dostawców, które sprawiają, że zamawianie, uzupełnianie zapasów i administracja są znacznie łatwiejsze i wygodniejsze. Takie rozwiązania umożliwiają aktualizację zapasów w czasie rzeczywistym i automatyczne zamawianie, co zmniejsza ryzyko niedoborów części lub przestojów spowodowanych błędem ludzkim.

Dobry partner w łańcuchu dostaw może pomóc we wszystkich tych kwestiach i obniżyć TCO. Przekazując mu swoje potrzeby w zakresie części C, nagle masz do czynienia tylko z jednym dostawcą, a nie z kilkoma. Tworząc wspólnie z dostawcą wskaźniki KPI, które koncentrują się na TCO, możesz regularnie monitorować i śledzić swoje postępy. Dodatkowe korzyści, takie jak skonsolidowane dostawy i rozwiązania w zakresie logistyki i VMI, mogą jeszcze bardziej obniżyć TCO — z naszego doświadczenia wynika, że proces ten może przynieść redukcję kosztów o 15-20%.

Proces ten wymaga jednak wysiłku i bardziej kusząca może być próba negocjacji z obecnymi dostawcami w celu uzyskania podobnej obniżki w cenach produktów. Jednak redukując koszty pośrednie, będziesz odczuwać te oszczędności każdego dnia — a z czasem będą się one sumować do dużych kwot.

Jeśli chciałbyś dowiedzieć się, w jaki sposób Bufab może Ci pomóc w tym obszarze, skontaktuj się z jednym z naszych ekspertów. Aby uzyskać więcej informacji na temat różnych aspektów zakupów części C, możesz również zapoznać się z naszym szczegółowym przewodnikiem na temat zakupów C-parts. A jeśli ten artykuł był interesujący, z pewnością spodoba Ci się również „Przewodnik dla kupujących na temat konsolidacji dostawców”, dostępny do pobrania poniżej.

Pobierz przewodnik

PDF

Przewodnik dla Kupujących na temat Konsolidacji Dostawców

Pobierz przewodnik
Jacob pracuje jako Segment Manager dla dystrybutorów w Bumax, firmie należącej do grupy Bufab. Wcześniej był Global Account Managerem w Bufab. Jacob ma wszechstronne doświadczenie w różnych obszarach, w tym jako kierownik magazynu.
Bądź ze mną na bieżąco!
Subskrybuj