Leverantörer i världsklass

Ett globalt leverantörsnätverk är grunden för din optimala lösning

C-parts må vara en liten del av din verksamhet, men det är vår kärnverksamhet. Genom Bufabs globala leverantörsnätverk genererar vi kostnadsbesparingar, hållbarhet, säkerställd kvalitet, kortare ledtider och ökad produktivitet.  

Bufab-forenkla-en-leverans Bufab-forenkla-en-leveransBufab-forenkla-en-leverans
Bufab-hand-med-hanske-håller-bult

En perfekt matchning

Vi utvärderar regelbundet potentiella och befintliga leverantörer i syfte att utveckla vårt erbjudande. Detta ger oss flexibilitet att matcha din tillväxt inklusive eventuella förändrade krav och behov. 

Globalt nätverk

Vi väljer en optimal leverantörssammansättning baserad på dina krav avseende kvalitet, prestanda, volym och tillgänglighet. Resultat blir ökad produktoptimering och produktionseffektivitet till en låg kostnad.   

Vårt globala nätverk med mer än 4 000 leverantörer ger dig den flexibilitet som krävs för en optimerad verksamhet över tid, i takt med att behov och krav förändras.  

Kontinuerlig utveckling av nätverket

Våra leverantörer väljs, utvärderas och utvecklas med hjälp av Bufabs globala leverantörsprocess i kombination med expertis på våra lokala inköpskontor.  

Förhandsgranskade leverantörer ger kortare ledtider.   

Vi säkerställer kvalitetskrav och arbetar kontinuerligt för att ytterligare förbättra oss ur alla hållbarhetsperspektiv.