En leverans

Den ultimata förenklingen

En planerad leverans i stället för flera. På så vis blir det enklare att planera och genomföra mottagningen av C-parts utan att det uppstår trängsel utanför lastkajen. En samlad leverans innebär även mindre administration och manuellt arbete, vilket gör att du kan fokusera på viktigare saker.

Bufab-forenkla-en-leverans Bufab-forenkla-en-leveransBufab-forenkla-en-leverans

Varför 

Att minska antalet leverantörer, kontakter, transporter, fakturor och rutiner förenklar verksamheten 

Hur 

Att minska antalet leverantörer, kontakter, transporter, fakturor och rutiner förenklar verksamheten 

Vad

En leverans - när du behöver den.