Kvalitet

Hög kvalitet ökar konkurrensfördelarna

Bufab finns till för att ge dig den bästa lösningen för dina produktbehov. Det kan vara ett standardfäste eller en unik detalj som utvecklats för ett specifikt ändamål. Kvalitetssäkring enligt önskade krav är alltid avgörande för framgång. Vi strävar efter att stödja din.  

Bufab-sakra-kvalitet Bufab-sakra-kvalitetBufab-sakra-kvalitet

Kvalitetssäkring

Att uppnå önskad kvalitet börjar med att välja rätt råmaterial. För många stålprodukter är ett noggrant utvalt material och värmebehandling det enda sättet att få de nödvändiga mekaniska egenskaperna. Du måste även beakta att produktionsmetoden vanligtvis påverkar produktens prestanda lika mycket som materialet.   

Ofta måste du också välja ett lämpligt korrosionsskydd. Det kan vara en skyddande konstruktion, en beläggning eller att helt enkelt välja ett korrosionsbeständigt material. Alla val kräver särskild kompetens, vilket även gäller kvalitetssäkring av den färdigställda produkten. Vårt mål är alltid att hitta den bästa lösningen och säkerställa att den önskade kvaliteten uppnås och att samtliga krav uppfylls.  

 

Kvaliteten är helt integrerad

För att uppfylla dina krav är alla kvalitetsförfaranden helt integrerade i Bufabs processer och system. Dessa processer upprättas i samarbete med våra kunder för att optimera och omfatta hela försörjningskedjan. Tester utförs exempelvis på inkommande varor enligt överenskommelse, från ett statistiskt prov till 100 % kontroll av kritiska dimensioner.     

Certifikat kan tillhandahållas beroende på kundens behov och de levererade produkterna.