Dina utmaningar

I en ständigt föränderlig värld med globala inköp står företagen inför en rad utmaningar, inklusive hållbarhetsrisker, ökad protektionism och till och med potentiella virusutbrott. Särskilt sårbara är företag med komplexa supply chains och ett stort antal leverantörer som är icke-partners 

Bufab-losningar-the-solutionistBufab-losningar-the-solutionistBufab-losningar-the-solutionist

Bufab är din Solutionist!

Vi tar ett helhetsansvar för att säkerställa att du har en effektiv supply chain för C-parts. Vår verksamhet är baserad på engagemang, snabbhet och förtroende.  

Vi tar ett helhetsansvar för att säkerställa att du har en effektiv supply chain för C-parts. Vår verksamhet är baserad på engagemang, snabbhet och förtroende.  

Vi är erfarna entreprenörer med stora hjärtan och vi tror på att ta personliga initiativ för att driva din verksamhet framåt.  

Vi är fokuserade på att kontinuerligt möta dina utmaningar och behov av C-parts, och vi använder oss av ett globalt samarbete och Bufab best practice för att ge dig de bästa lösningarna.  

Eller som vi säger, vi är Solutionists!  

Bufab-två-män-som-kikar-på-komponent

Vi tar ett helhetsansvar för att säkerställa att du har en effektiv supply chain för C-parts. Vår verksamhet är baserad på engagemang, snabbhet och förtroende.  

Vi är erfarna entreprenörer med stora hjärtan och vi tror på att ta personliga initiativ för att driva din verksamhet framåt.  

Vi är fokuserade på att kontinuerligt möta dina utmaningar och behov av C-parts, och vi använder oss av ett globalt samarbete och Bufab best practice för att ge dig de bästa lösningarna.  

Eller som vi säger, vi är Solutionists!  

Bufab-två-män-som-kikar-på-komponent

Förutom vårt breda sortiment av standardkomponenter är utvecklingen av skräddarsydda produkter och lösningar en central del av vårt erbjudande.  

För att göra dig och ditt företag framgångsrika utnyttjar vi all vår expertis och erfarenhet.  

Vi förenar vår kapacitet och utvecklar skräddarsydda modifieringar och innovativa lösningar som uppfyller dina krav och stödjer dina ambitioner på ett effektivt, tillförlitligt och målmedvetet sätt.  

Vi utnyttjar vår globala pool av lokal kompetens samt använder oss av våra experter och best practice med syfte att leverera en lösning som ger dig äkta "peace of mind". 

Bufab-two-men-watching-a-component

Det första steget är att få en gedigen förståelse för dina behov och möjligheter. I detta skede försäkrar vi oss om att vi har uppfattat din nuvarande situation korrekt och att vi har en gemensam förståelse för dina övergripande mål.   

Våra experter presenterar därefter en detaljerad kundunik lösning för att tillgodose dina specifika behov samt en genomförandeplan.  

På jakt efter den optimala lösningen är ingen utmaning för stor för våra Solutionists. 

Bufab-two-men-watching-a-component

Vi tar ett helhetsansvar för att säkerställa att du har en effektiv supply chain för C-parts. Vår verksamhet är baserad på engagemang, snabbhet och förtroende.  

Vi är erfarna entreprenörer med stora hjärtan och vi tror på att ta personliga initiativ för att driva din verksamhet framåt.  

Vi är fokuserade på att kontinuerligt möta dina utmaningar och behov av C-parts, och vi använder oss av ett globalt samarbete och Bufab best practice för att ge dig de bästa lösningarna.  

Eller som vi säger, vi är Solutionists!  

Bufab-två-män-som-kikar-på-komponent

Rollbaserade utmaningar och behov

Vi träffar kontinuerligt nya kunder och intressenter och lär oss om deras utmaningar, problem och möjligheter. Det är inspirerande och upplyftande att veta att vi genom åren har skaffat oss den erfarenhet och kompetens som krävs för att möta dessa utmaningar.   

Nedan presenterar vi en summering av typiska problem och utmaningar som har uttalats i inledande möten med några av våra nya kunder.  

Vi hör

Vi hör vad produktionschefer säger

"Vi lägger alldeles för mycket tid på att sourca enkla C-parts."   

"Jag är ansvarig för inköp till fyra anläggningar, det är omöjligt att få en jämn nivå på servicen."   

"Jag har ett brett ansvar, var kan jag ens sourca alla delar?"   

"Våra leverantörer förstår inte våra kvalitetskrav, och jag har inte tid att utbilda dem!"  

"Jag ogillar när vi får produktionsproblem på grund av att ritningarna inte är uppdaterade."   

"Vi har för många leverantörer som ska följa upp korrigerande åtgärder, vilket försvårar vårt förbättringsarbete."  

"Varje dag har jag problem med tillgänglighet och bristande engagemang från leverantörerna."  

"Jag har för mycket att göra och kan inte vara säker på att alla delar som behövs finns tillgängliga."  

"Jag har mycket att förbättra internt och får inget stöd av mina leverantörer." 

"Dessa produkter borde vara enkla att köpa, men antalet delar och leverantörer gör det komplicerat".  

"En stor del av min arbetsdag går åt till att hålla reda på alla listor från olika leverantörer."  

"Jag har ett stort och brett ansvar, var kan jag ens få tag på alla komponenter?" 

"Vi har för många leverantörer och lägger mycket tid på att bara hålla reda på allt."  

"Sena leveranser och lagerfel orsakar många problem i produktionen."  

Vi lyssnar

Vad är din utmaning eller dina behov?

Fyll i formuläret så återkommer vi till dig så snart som möjligt.   

Prata med en expert