Bufab-valve-block-assembly
Kundcase

Bufab-ventilblocket

Ventilblocket är kärnan i en mjölkningsrobot som utvecklats av en innovativ tillverkare av automatiserade system för mjölkbönder runt om i världen. Företagets mål är att vara ledande inom hållbar mjölkproduktion.  

Så löste vi problemet

Med hjälp av Bufabs kompletta supply chain-erbjudande - från sourcing, inköp, montering, och kvalitetssäkring till lagerhantering och leverans av den färdiga produkten - kunde vi sänka kostnaden per artikel. Vi minskade även kundens totala ägandekostnad (TCO). 

Utmaningar

Kunden behövde det utrymme som upptogs av monteringen av ventilblocket och ville även minska komplexiteten, då de hade många leverantörer av C-parts för produkten.   

På grund av komplexiteten och den höga kvalitet som krävs för ventilblocket ville kunden lägga ut denna montering på en pålitlig partner. Målet var också att minska den totala ägandekostnaden.   

Kunden hade ibland även problem med skador under transporten.

Tillvägagångssätt

Tillsammans med kunden tog vi fram en plan för hur monteringen skulle utföras på optimalt sätt, med hänsyn till tidigare erfarenheter.    

Vi kombinerade Bufab-sourcade komponenter med delar från föreskrivna leverantörer. Med våra egenutvecklade verktyg kunde vi optimera effektiviteten i vår interna montering.     

Vi tittade även på nya sätt att säkert förpacka produkten.  

Resultat 

Fördelar för kunden:  

  • Kostnadsbesparingar - minskad total ägandekostnad 
  • Minskning av antalet leverantörer 
  • En del i stället för 86 
  • Ökad flexibilitet och kapacitet i produktionen samtidigt som ventilblocket levereras efter behov
  • Mer fokus på kärnverksamheten 

Prata med en expert

Kontakta oss för en diskussion om hur vi kan hjälpa dig.   

Prata med en expert