Bufab-shower-device
Kundcase

Bufab-duschanordningen

Vår kund kom till oss för att försöka hitta en lösning på sitt problem. Över 10 år senare tillämpar vi fortfarande en liknande men förbättrad lösning och kundens huvudvärk är borta.  

Så löste vi problemet

Vi undersökte hur vi kunde skapa en effektiv produktion med kvalitetskontroll samtidigt som vi sourcade de ingående komponenterna med hjälp av vårt kompetenta leverantörsnätverk. Vi implementerade lösningen och minskade kundens totala ägandekostnad för duschanordningen.

Utmaningar

Kunden upplevde en stor frustration då de spenderade för mycket tid och energi på en enda produkt.   

 Produkten, en duschanordning, inkluderade många olika komponenter som de köpte från flera olika leverantörer och som sedan monterades internt i uppdragsgivarens produktion. 

 De uppnådde dock aldrig någon effektivitet i monteringen av produkten och i stället för att fokusera på kärnverksamheten ägnade de mycket tid åt interna processer och problemlösning. Det var minst sagt en huvudvärk för kunden. 

Tillvägagångssätt 

Bufab sourcade från rätt leverantör utifrån givna kvalitets- och prisvillkor och säkerställde en effektiv montering med kompletta kvalitetskontroller för såväl inkommande delar som slutprodukten.   

Vi paketerade och levererade dessutom produkten i förpackningar uppmärkta med kundens varumärke.

Resultat

Genom att flytta monteringen av duschanordningen till Bufab uppnådde kunden följande fördelar:  

  • En del i stället för 15 
  • En leverantör i stället för 11 
  • Minskad kapitalbindning 
  • Frigjort utrymme i produktionen 
  • Direkta kostnadsbesparingar 
  • Möjlighet att fokusera på sin kärnverksamhet 

Nu, över 10 år senare, tillämpar vi fortfarande en liknande men förbättrad lösning som vi gjorde från början och kundens huvudvärk är borta. 

Duschanordningen

Duschanordningen

Vill du prata med en expert?

Kontakta oss för en diskussion om hur vi kan hjälpa dig. 

Prata med en expert