Bufab-dusjapparat
Kundehistorie

Dusj-enhet

Kunden vår kom til oss for å prøve å finne en løsning på problemet sitt. Over 10 år senere bruker vi fortsatt en lignende, men forbedret løsning, og kundens problem er løst.

Sånn løste vi problemet

Vi undersøkte hvordan vi kunne skape en effektiv produksjon med kvalitetskontroll, samtidig som vi henter inn komponentene ved å bruke vårt kompetente leverandørnettverk. Vi implementerte løsningen og reduserte kundens totale eierkostnader for dusj-enheten.

Utfordringer

Kunden opplevde stor frustrasjon da de brukte for mye tid og energi på ett enkelt produkt.

Produktet, en dusj-enhet, inneholdt mange forskjellige komponenter som de kjøpte fra flere forskjellige leverandører og deretter monterte internt i egen produksjon.

De oppnådde imidlertid aldri noen effektivitet i å montere produktet og i stedet for å fokusere på kjernevirksomheten brukte de mye tid på interne prosesser og problemløsning. Det var mildt sagt en hodepine for dem.

Tilnærming

Bufab hentet inn komponenter fra riktig leverandør basert på gitte betingelser med tanke på pris og kvalitet, og sørget for effektiv montering med komplette kvalitetskontroller for både innkommende deler og sluttproduktet.

Vi pakket og leverte også produktet i kundens egen emballasje.

Resultat

Ved å flytte monteringen av dusj-enheten til Bufab oppnådde kunden følgende fordeler:

  • Én del istedenfor 15

  • Én leverandør istedenfor 11

  • Redusert kapitalbinding

  • Frigjort plass i produksjonen

  • Direkte kostnadsbesparelser

  • Mulighet til å fokusere på egen kjernevirksomhet

Nå, over 10 år senere, bruker de fortsatt en problem er borte.

Dusj-enheten

Dusj-enheten

Vil du snakke med en ekspert?

Kontakt oss for en prat om hvordan vi kan hjelpe deg.

Snakk med en ekspert