Söker du en leverantör eller en partner?

En leverantör gör vad du säger åt dem att göra, medan en partner erbjuder en närmare och djupare relation - med genuin omtanke om din verksamhet.   

Våra starka lokala team ger dig mervärde genom snabbhet och flexibilitet.  

Bufab-man-grabbing-box-of-components

Varför Bufab?

För att få lägsta möjliga totala ägandekostnad (TCO) för C-parts måste saker och ting vara enkla och smidiga.  

Med mer än 40 års erfarenhet och stor kunskap om C-parts kan vi erbjuda högsta kvalitet vad gäller såväl produkter och lösningar som arbetsmetod och lägsta totala ägandekostnad.  

Vad kunderna säger

Bufab customers image

Några kunder

Vi arbetar med kunder inom alla branscher, från möbel- till flygindustrin. För referenser, vänligen kontakta oss. 

Möt våra kunder

Lär dig mer om några av våra kunders utmaningar och deras väg till bättre affärer. 
Bufab-man-skruvar-i-en-skiva

Plimob

"Det ömsesidiga förtroendet och respekten, styrkan att uppfylla åtaganden och det flexibla förhållningssättet när det gäller att skapa nya vägar som gör det möjligt att tänka utanför boxen i jakten på den optimala lösningen, dessa är de viktigaste faktorerna i en lång och framgångsrik resa."  

Alin Pontos, kommersiell chef, Plimob SA

Om vårt samarbete

Plimob är en stor leverantör av möbler som monteras av slutkonsumenter till ett stort svenskt heminredningsföretag och har varit en nära kund till Bufab sedan 2009. När en ny komponent behövdes för en produkt i deras sortiment kunde Bufab erbjuda en framgångsrik lösning.

Utmaning 

Utifrån feedback från kunder och interna produktexperter insåg Plimob att de behövde en ny komponent för en produkt i sitt omfattande sortiment. Den nya komponenten skulle göra det betydligt enklare för slutkunderna att montera sina möbler och förbättra deras helhetsupplevelse.   

Plimob hade dock ingen färdig design av den nödvändiga komponenten, utan endast en idé och några grundläggande skisser.

Tillvägagångssätt

Bufab arbetade i nära samarbete med Plimob för att förverkliga deras komponentkoncept.    

Tekniska ritningar baserade på Plimobs tidiga skisser togs fram av Bufabs kvalitetsavdelning, inköparna organiserade tillverkningen av prover medan logistikteamet säkerställde leveransen till kunden.  

Resultat

Efter en gemensam granskningsprocess mellan Plimob och Bufab godkändes den nya komponenten och sattes därefter i produktion. Den levererades så småningom i tid och exakt enligt specifikationerna.   

 Plimobs produkter blev mer användbara för deras kund och dess slutkunder - och företaget hade därmed förvandlat en enkel designidé till en framgångshistoria.  

Bufab-cycklist står bakom bil

Tillverkare av frilufts- och transportprodukter

Om vårt samarbete

Bufab är den globala leverantören av C-parts till denna stora tillverkare. Vi levererar över 500 olika komponenter till företagets stora produktionsanläggning i Östeuropa. I samband med pandemins störningar var Bufab tvunget att agera snabbt för att säkra företagets tillverkning och skapa "peace of mind" i den tuffa affärsmiljön.  

 

Utmaningar

I samband med den globala COVID-krisens inledning i början av 2020 sjönk beställningarna plötsligt och företaget tvingades tillfälligt stoppa produktionen i sin polska fabrik, precis i början av högsäsongen. Men eftersom beställningarna av C-parts redan var gjorda behövde företaget en lösning för att undvika en för stor och kostsam lagerhållning. 

 Senare under året ökade försäljningen snabbt och företaget var tvunget att omedelbart återgå till full produktion. Man behövde därför med kort varsel en säker leverans av C-parts för att möta den nya efterfrågan.

Tillvägagångsstätt

När krisen kom agerade Bufab snabbt och annullerade alla inkommande beställningar. Vi kompenserade till och med leverantörerna för den förlorade affären. Detta skyddade kunden från att bära kostnaderna för onödig lagerhållning.     

När situationen förbättrades för kunden anpassade vi oss tillsammans med dem och återvände till samma leverantörer för att skaffa de nödvändiga komponenterna i tid - nu i större mängder och med ännu snabbare leveranser. Ett team av experter från Bufab och kunden samverkade för att koordinera arbetet och säkra de viktiga produkterna med extremt kort varsel.

 

Result

Tack vare de åtgärder som vidtogs kunde kunden hålla jämna steg med den förnyade efterfrågan från sina slutkunder. I slutet av 2020 hade försäljningen fördubblats jämfört med föregående år, och alla C-parts-relaterade störningar i produktionen undveks helt och hållet. Hundra procent av delarna levererades i tid, och tack vare noggranna prognoser kunde vi fortsatt säkerställa en jämn leverans av C-parts trots vissa utmaningar i supply chain 

Ventilblocket

Ventilblocket är kärnan i en mjölkningsrobot som utvecklats av en innovativ ledare inom design och tillverkning av automatiserade system för mjölkbönder runt om i världen. Företagets mål är att genom hållbar mjölkproduktion bidra med föda till hela världen.  

Duschanordningen

När vi träffade vår kund, en stor tillverkare av vattenkranar, för över 10 år sedan var de rejält frustrerade. De spenderade för mycket tid och energi på en enda produkt. Produkten, en duschanordning, bestod av många olika delar som de köpte från flera leverantörer och sedan monterade internt i kundens produktion.