Söker du en leverantör eller en partner?

En leverantör gör vad du säger åt dem att göra, medan en partner erbjuder en närmare och djupare relation - med genuin omtanke om din verksamhet.   

Våra starka lokala team ger dig mervärde genom snabbhet och flexibilitet.  

Bufab-man-grabbing-box-of-components

Varför Bufab?

För att få lägsta möjliga totala ägandekostnad (TCO) för C-parts måste saker och ting vara enkla och smidiga.  

Med mer än 40 års erfarenhet och stor kunskap om C-parts kan vi erbjuda högsta kvalitet vad gäller såväl produkter och lösningar som arbetsmetod och lägsta totala ägandekostnad.  

Vad kunderna säger

Bufab customers image

Några kunder

Vi arbetar med kunder inom alla branscher, från möbel- till flygindustrin. För referenser, vänligen kontakta oss. 

Möt våra kunder

Lär dig mer om några av våra kunders utmaningar och deras väg till bättre affärer. 
Gamla lådor nytt EasyScan i plastlådor

Kinnarps

Kinnarps skapar inredningslösningar och möbler för kontor, skola och omsorg med fokus på hög kvalitet, ergonomi och innovativ design. Produktionsanläggningen i Jönköping tillverkar främst komponenter till bord, stolar och skärmar för Kinnarps egna varumärken. Kinnarps är stolta över att kunna ta tillbaka produktion från utlandet till sin moderniserade fabrik.

"Vi trodde inte att det kunde bli så mycket bättre!"

Anders Knutsson, Materialanskaffare, Kinnarps Jönköping

Jens Buchalle, Produktionstekniker, Kinnarps Jönköping

Om vårt samarbete

Bufab var redan Kinnarps huvudleverantör av fästelement och en del andra små tekniska artiklar. Beställningar gjordes manuellt i Kinnaps affärssystem.

Utmaning

Att lägga manuella beställningar var frustrerande och tidskrävande. Bara det tog cirka 30 minuter per dag. Mottagningsavdelningen tog emot pallar med varor som de registrerade, märkte om och distribuerade till flera förbrukningsställen i produktionen.

Det var rörigt i materialhyllorna och det tog lång tid att ställa alla lådor på rätt ställen. Personalen hittade inte alltid vad de letade efter och öppnade massor av lådor. Den röra som skapades gjorde det inte lätt att göra korrekta beställningar.

Sammantaget var det tidskrävande, krävde tunga lyft, krävde individuell kunskap och kunde ändå resultera i både lagerbrister och överlager.

Tillvägagångssätt

Det behövdes en förändring. Kinnarps och Bufab diskuterade och beslutade gemensamt att den flexibla EasyScan-lösningen med dubbla lådor var den mest lämpliga.

Operatörerna skannar bara de tomma plastlådorna och en order skickas till Bufab. Samma lösning användes till stora volymer i pallar.

Bufabs support fungerade otroligt bra under implementeringen. Bufab gjorde ett märkningsfel men rättade till det direkt. Kinnarps hade initiala fel i lagersaldon, vilket resulterade i brister. Bufab levererade inom några timmar.

Resultat

All manuell beställning i affärssystemet är borta. En leverans i tid varje vecka. Arbetet på mottagningsavdelningen har minskat och förenklats avsevärt. Allt är effektivt märkt och det går snabbare och enklare att fylla på lagerstationerna i produktionen.

Vi kommer snart att fylla på alla Bufabartiklar genom EasyScan-lösningen. Vi är säkra på att det sparar oss ännu mer än vad vi först förväntade oss. Snabbt och enkelt och inget krångel.

Bins with C-parts at Jutex

Jutex

Jutex är en helhetsleverantör av plåt- och trådprodukter med 14 anställda i Hillerstorp. Produkter så som återvinningslösningar och specialanpassad butiksexponering tillverkas i en modern effektiv maskinpark. 

"Jag trodde inte att ett stort globalt företag som Bufab kunde vara en så bra lösning för oss."

Emil Kronholm, VD och delägare, Jutex AB

Om vårt samarbete

Det började med en presskruv. Jutex växte och behövde 20000 per vecka av den speciella skruven till en ny produkt, men fick bara tag på den med omöjliga leveranstider. Bufab flög hem en initial volym från England som löste behovet innan de hittade en långsiktigt bra lösning. Produktionen var igång på ett par dagar.

Utmaning

Jutex tillväxt skapade även andra problem. Operatören som tog den sista asken skulle säga till att fler skulle beställas, men det fungerade inte alltid. Ibland lagrades och användes samma fästelement på flera platser och brister kunde uppstå trots att produkten fanns i fabriken.

Det var inte längre smidigt att beställa från gång till gång. Det som hade varit snabbt och enkelt skapade istället problem flera gånger i månaden. Produktionen stannade och drog med sig stora onödiga kostnader.

Tillvägagångssätt

Efter att Bufab löste behovet av presskruven visade de intresse av att leverera fler fästelement till oss. Vi trodde fortfarande att de var för stora för oss, men de gav inte upp. Våra verksamheter ligger nära varandra och efter några samtal gick vi med på att besöka Bufab i Värnamo.

Vi blev positivt överraskade över med vilken effektivitet de kunde leverera både till mindre och större kunder. När de visade oss den föreslagna logistiklösningen med en RFID matta gnistrade det till i ögonen på vår produktionschef. Den där skall vi ha!

Resultat

Bufab installerade tre rackenheter med en RFID matta överst på den ena. När en låda är tom placeras den på RFID mattan. En beställning görs automatiskt och operatören tar produkten ur den andra lådan i systemet med två lådor.

Lösningen är både enkel och minskar administrationen. Dessutom har problemet med återkommande brister försvunnit. Idag levererar Bufab inte bara alla fästelement, utan även andra ritningsbundna detaljer. Vi är riktigt nöjda!

Bufab-man-skruvar-i-en-skiva

Plimob

"Det ömsesidiga förtroendet och respekten, styrkan att uppfylla åtaganden och det flexibla förhållningssättet när det gäller att skapa nya vägar som gör det möjligt att tänka utanför boxen i jakten på den optimala lösningen, dessa är de viktigaste faktorerna i en lång och framgångsrik resa."  

Alin Pontos, kommersiell chef, Plimob SA

Om vårt samarbete

Plimob är en stor leverantör av möbler som monteras av slutkonsumenter till ett stort svenskt heminredningsföretag och har varit en nära kund till Bufab sedan 2009. När en ny komponent behövdes för en produkt i deras sortiment kunde Bufab erbjuda en framgångsrik lösning.

Utmaning 

Utifrån feedback från kunder och interna produktexperter insåg Plimob att de behövde en ny komponent för en produkt i sitt omfattande sortiment. Den nya komponenten skulle göra det betydligt enklare för slutkunderna att montera sina möbler och förbättra deras helhetsupplevelse.   

Plimob hade dock ingen färdig design av den nödvändiga komponenten, utan endast en idé och några grundläggande skisser.

Tillvägagångssätt

Bufab arbetade i nära samarbete med Plimob för att förverkliga deras komponentkoncept.    

Tekniska ritningar baserade på Plimobs tidiga skisser togs fram av Bufabs kvalitetsavdelning, inköparna organiserade tillverkningen av prover medan logistikteamet säkerställde leveransen till kunden.  

Resultat

Efter en gemensam granskningsprocess mellan Plimob och Bufab godkändes den nya komponenten och sattes därefter i produktion. Den levererades så småningom i tid och exakt enligt specifikationerna.   

 Plimobs produkter blev mer användbara för deras kund och dess slutkunder - och företaget hade därmed förvandlat en enkel designidé till en framgångshistoria.  

Bufab-cycklist står bakom bil

Tillverkare av frilufts- och transportprodukter

Om vårt samarbete

Bufab är den globala leverantören av C-parts till denna stora tillverkare. Vi levererar över 500 olika komponenter till företagets stora produktionsanläggning i Östeuropa. I samband med pandemins störningar var Bufab tvunget att agera snabbt för att säkra företagets tillverkning och skapa "peace of mind" i den tuffa affärsmiljön.  

 

Utmaningar

I samband med den globala COVID-krisens inledning i början av 2020 sjönk beställningarna plötsligt och företaget tvingades tillfälligt stoppa produktionen i sin polska fabrik, precis i början av högsäsongen. Men eftersom beställningarna av C-parts redan var gjorda behövde företaget en lösning för att undvika en för stor och kostsam lagerhållning. 

 Senare under året ökade försäljningen snabbt och företaget var tvunget att omedelbart återgå till full produktion. Man behövde därför med kort varsel en säker leverans av C-parts för att möta den nya efterfrågan.

Tillvägagångssätt

När krisen kom agerade Bufab snabbt och annullerade alla inkommande beställningar. Vi kompenserade till och med leverantörerna för den förlorade affären. Detta skyddade kunden från att bära kostnaderna för onödig lagerhållning.     

När situationen förbättrades för kunden anpassade vi oss tillsammans med dem och återvände till samma leverantörer för att skaffa de nödvändiga komponenterna i tid - nu i större mängder och med ännu snabbare leveranser. Ett team av experter från Bufab och kunden samverkade för att koordinera arbetet och säkra de viktiga produkterna med extremt kort varsel.

 

Resultat

Tack vare de åtgärder som vidtogs kunde kunden hålla jämna steg med den förnyade efterfrågan från sina slutkunder. I slutet av 2020 hade försäljningen fördubblats jämfört med föregående år, och alla C-parts-relaterade störningar i produktionen undveks helt och hållet. Hundra procent av delarna levererades i tid, och tack vare noggranna prognoser kunde vi fortsatt säkerställa en jämn leverans av C-parts trots vissa utmaningar i supply chain 

Nilfisk-cleaning-machine-low

Nilfisk

Nilfisk är en utvecklare och tillverkare av professionell rengöringsutrustning – från dammsugare och högtryckstvättar till åkbara golvstädare och gatusopare. Nilfisk har en global närvaro och Bufab har varit leverantör av C-parts till företagets två produktionsanläggningar i Ungern sedan 2004. Vi har stöttat Nilfisks tillverkningsverksamhet under lång tid, och när en utgående komponent hotade att orsaka betydande produktionsproblem , lyckades vi hitta en vinnande lösning.

Om vårt samarbete

Utmaning

I slutet av 2021 lades tillverkningen av en viktig elektrisk mikrobrytare som används i Nilfisks rengöringsmaskiner ned av deras leverantör på grund av låg efterfrågan. Nilfisk hade fortfarande ett lager av komponenterna tillgängligt, men det tog slut snabbt och man behövde hitta en ny lösning. Trots många och långa diskussioner kunde leverantören inte hitta en lämplig ersättningsbrytare och att göra om produkten för att passa en alternativ komponent var inte ett alternativ på grund av kraven att göra om den svåra test- och omcertifieringsprocessen krävdes. Utan andra tillgängliga alternativ kontaktade Nilfisk Bufab för en lösning som skulle hålla igång deras produktion.

Tillvägagångssätt

Även om Bufabs huvudverksamhet inte omfattar elektriska komponenter, tog kollegorna i Ungern sig an utmaningen. I nära samarbete med Nilfisks FoU-avdelning, som kunde ge oss vägledning kring de viktigaste specifikationerna för den nödvändiga komponenten, påbörjade vi sökandet genom vår omfattande leverantörsbas för att hitta en partner som kunde tillhandahålla en ersättare. Snart lokaliserades en taiwanesisk tillverkare, och tack vare support från teamet vid Bufabs kontor i Taiwan var reservdelar som uppfyllde Nilfisks krav på väg till Europa.

Resultat

Tack vare Bufabs omfattande nätverk av leverantörer och globala närvaro, lyckades vi inom sex månader efter det första kontakttillfället hitta och leverera en ersättning för den utgångna komponenten till Nilfisk. Leveranskedjan säkrades, och Nilfisk kunde fortsätta sin produktion smidigt utan några lagerbrister eller komplexa omkonstruktionsarbeten. Bufab anpassade sig också snabbt till kraven för en ny produktkategori, och sedan detta projekt har vi framgångsrikt assisterat Nilfisk med att söka andra elektriska komponenter för deras omfattande produktutbud.

Bufab-Orima-Finland

Orima

"Som företag är vi verkligen nöjda med Bufabs operativa kapacitet och dess förmåga att utveckla och förnya affärer tillsammans med oss."

Mikko Ahonen, CEO, Orima-Tuote Oy

Om vårt samarbete

Den kraftiga tillväxten inom den inhemska solenergiindustrin de senaste åren har medfört betydande tillväxt för Orima, en finsk tillverkare specialiserad på installationsramar för solpaneler och takavvattningssystem, som är optimerade för de nordiska väderförhållandena. För att effektivt möta den ökande kundefterfrågan förlitar de sig på ett nära tekniskt samarbete med Bufab Finland för att säkerställa smidig och kontinuerlig drift av sina processer.

Utmaning

Innan Orima blev en Bufab-kund år 2019 hade de samarbetat med en annan betydande leverantör av C-parts. Samarbetet fungerade väl över åren, men det var huvudsakligen transaktionellt. Med företagets tillväxt kände Orima att de behövde mer än en leverantör som enbart levererade komponenter i rätt tid. De sökte en partner som kunde erbjuda teknisk expertis, optimera effektiviteten och aktivt bidra till att driva deras verksamhet framåt. Det var i Bufab de fann denna tekniskt inriktade och samarbetsinriktade partner.

Tillvägagångssätt

Bufabs samarbete med Orima vilar på en stabil relation, uppbyggd på ömsesidigt förtroende och expertis. Våra två företag arbetar nära tillsammans, och med Orima som har som mål att fördubbla sin omsättning från 2022 till 2025 krävs nya tillvägagångssätt för C-parts i leveranskedjan. VMI-lösningar har implementerats på Orimas anläggningar i Orimattila, men även kittingslösningar har använts med stor framgång. Tidigare sorterade Orimas personal delar till kit på plats. Bufab har nu tagit över och levererar färdigkittade paket direkt till fabriken.

Resultat

Som ett resultat av Bufabs kittingslösning är de fem till tio kollegor som tidigare utförde detta arbete nu fria att bidra till den faktiska produktionen, vilket ökar Orimas kapacitet att hålla jämna steg med den ökande efterfrågan utan att öka det totala antalet anställda. För Orima är Bufab både en leverantör och en teknisk rådgivare, och kommer fortsätta att tillhandahålla effektiva C-parts-lösningar i takt med att verksamheten växer.

Ventilblocket

Ventilblocket är kärnan i en mjölkningsrobot som utvecklats av en innovativ ledare inom design och tillverkning av automatiserade system för mjölkbönder runt om i världen. Företagets mål är att genom hållbar mjölkproduktion bidra med föda till hela världen.  

Duschanordningen

När vi träffade vår kund, en stor tillverkare av vattenkranar, för över 10 år sedan var de rejält frustrerade. De spenderade för mycket tid och energi på en enda produkt. Produkten, en duschanordning, bestod av många olika delar som de köpte från flera leverantörer och sedan monterade internt i kundens produktion.