Customer Case - Plimob

Bufab-man-screws-in-a-board

Plimob

Det ömsesidiga förtroendet och respekten, styrkan att uppfylla åtaganden och det flexibla förhållningssättet när det gäller att skapa nya vägar som gör det möjligt att tänka utanför boxen i jakten på den optimala lösningen, dessa är de viktigaste faktorerna i en lång och framgångsrik resa.

Alin Pontos, kommersiell chef, Plimob SA

Om vårt samarbete

Plimob är en stor leverantör av möbler som monteras av slutkonsumenter till ett stort svenskt heminredningsföretag och har varit en nära kund till Bufab sedan 2009. När en ny komponent behövdes för en produkt i deras sortiment kunde Bufab erbjuda en framgångsrik lösning.

Utmaning

Utifrån feedback från kunder och interna produktexperter insåg Plimob att de behövde en ny komponent för en produkt i sitt omfattande sortiment. Den nya komponenten skulle göra det betydligt enklare för slutkunderna att montera sina möbler och förbättra deras helhetsupplevelse.   

Plimob hade dock ingen färdig design av den nödvändiga komponenten, utan endast en idé och några grundläggande skisser.

Tillvägagångssätt

Bufab arbetade i nära samarbete med Plimob för att förverkliga deras komponentkoncept.    

Tekniska ritningar baserade på Plimobs tidiga skisser togs fram av Bufabs kvalitetsavdelning, inköparna organiserade tillverkningen av prover medan logistikteamet säkerställde leveransen till kunden.  

Resultat

Efter en gemensam granskningsprocess mellan Plimob och Bufab godkändes den nya komponenten och sattes därefter i produktion. Den levererades så småningom i tid och exakt enligt specifikationerna.   

 Plimobs produkter blev mer användbara för deras kund och dess slutkunder - och företaget hade därmed förvandlat en enkel designidé till en framgångshistoria.

Kundfall