Asiakastapaukset - Plimob

Bufab-man-screws-in-a-board

Plimob

Tärkeimpiä elementtejä pitkällä ja menestyksekkäällä matkalla ovat molemminpuolinen luottamus ja kunnioitus, määrätietoinen halu täyttää sitoumukset sekä avoin ja joustava asenne luoda uusia menettelytapoja, jotka mahdollistavat uudet ideat optimaaliseen ratkaisuun pyrittäessä.
Alin Pontos, Commercial Manager, Plimob SA

Yhteistyömme

Plimob on itsekoottavien huonekalujen tärkeä toimittaja suurelle ruotsalaiselle kotitaloustuotteita valmistavalle yritykselle. Plimob on ollut Bufabin läheinen asiakas vuodesta 2009 lähtien. Kun yrityksen tuotevalikoimaan tarvittiin uusi osa, Bufab pystyi toimittamaan ratkaisun. 

Haaste

Asiakkailta ja sisäisiltä tuoteasiantuntijoilta saadun palautteen pohjalta Plimobilla ymmärrettiin tarve saada uusi komponentti heidän laajan valikoimansa tuotteeseen.

Plimobilla ei kuitenkaan ollut tarvittavan komponentin lopullista mallia – vain konsepti ja muutama perusluonnos. 

Ratkaisu

Bufab teki läheistä yhteistyötä Plimobin kanssa komponenttikonseptin toteuttamiseksi. 

Bufabin laatuosasto teki piirustukset Plimobin varhaisten luonnosten pohjalta. Oston ja logistiikkatiimin yhteistyönä piirustusten mukaisesti valmistetut mallit toimitettiin asiakkaalle

Tulokset

Plimobin ja Bufabin yhteisen arviointiprosessin jälkeen uusi komponentti hyväksyttiin ja otettiin tuotantoon. Lopulta se toimitettiin ajallaan ja tarkasti laatuvaatimusten mukaisesti. 

Plimobin tuotteiden käytettävyys asiakkaiden keskuudessa parani, ja pelkistetystä luonnoksesta kasvoi menestystarina. 

Asiakastapaukset