Kundfall - Kinnarps

Kinnarps web

Kinnarps

Kinnarps skapar inredningslösningar och möbler för kontor, skola och omsorg med fokus på hög kvalitet, ergonomi och innovativ design. Produktionsanläggningen i Jönköping tillverkar främst komponenter till bord, stolar och skärmar för Kinnarps egna varumärken. Kinnarps är stolta över att kunna ta tillbaka produktion från utlandet till sin moderniserade fabrik.

Vi trodde inte att det kunde bli så mycket bättre!

Anders Knutsson, Materialanskaffare, Kinnarps Jönköping
Jens Buchalle, Produktionstekniker, Kinnarps Jönköping

Om vårt samarbete

Bufab var redan Kinnarps huvudleverantör av fästelement och en del andra små tekniska artiklar. Beställningar gjordes manuellt i Kinnaps affärssystem.

Utmaning

Att lägga manuella beställningar var frustrerande och tidskrävande. Bara det tog cirka 30 minuter per dag. Mottagningsavdelningen tog emot pallar med varor som de registrerade, märkte om och distribuerade till flera förbrukningsställen i produktionen.

Det var rörigt i materialhyllorna och det tog lång tid att ställa alla lådor på rätt ställen. Personalen hittade inte alltid vad de letade efter och öppnade massor av lådor. Den röra som skapades gjorde det inte lätt att göra korrekta beställningar.

Sammantaget var det tidskrävande, krävde tunga lyft, krävde individuell kunskap och kunde ändå resultera i både lagerbrister och överlager.

Tillvägagångssätt

Det behövdes en förändring. Kinnarps och Bufab diskuterade och beslutade gemensamt att den flexibla EasyScan-lösningen med dubbla lådor var den mest lämpliga.

Operatörerna skannar bara de tomma plastlådorna och en order skickas till Bufab. Samma lösning användes till stora volymer i pallar.

Bufabs support fungerade otroligt bra under implementeringen. Bufab gjorde ett märkningsfel men rättade till det direkt. Kinnarps hade initiala fel i lagersaldon, vilket resulterade i brister. Bufab levererade inom några timmar.

Resultat

All manuell beställning i affärssystemet är borta. En leverans i tid varje vecka. Arbetet på mottagningsavdelningen har minskat och förenklats avsevärt. Allt är effektivt märkt och det går snabbare och enklare att fylla på lagerstationerna i produktionen.

Vi kommer snart att fylla på alla Bufabartiklar genom EasyScan-lösningen. Vi är säkra på att det sparar oss ännu mer än vad vi först förväntade oss. Snabbt och enkelt och inget krångel.

Kundfall