Kunde - Kinnarps

Kinnarps

Kinnarps lager interiørløsninger og møbler for kontor, skole og omsorgsmiljøer med fokus på høy kvalitet, ergonomi og innovativ design. Produksjonsanlegget i Jönköping produserer hovedsakelig komponenter til bord, stoler og skjermer for Kinnarps egne merkevarer. Kinnarps er stolt over å kunne bringe produksjonen tilbake fra utlandet til sin topp moderne fabrikk i Sverige.

Vi trodde ikke det kunne bli så mye bedre!

Anders Knutsson, Materialinnkjøper, Kinnarps Jönköping
Jens Buchalle, Produksjonstekniker, Kinnarps Jönköping

 

Om vårt samarbeid

Bufab var allerede Kinnarps sin hovedleverandør av festemidler og noen andre små tekniske artikler. Bestillinger ble gjort manuelt i Kinnaps sitt ERP-system.

Utfordring

Placing manual orders was frustrating and time-consuming. That alone took about 30 minutes per day. The reception department received pallets of goods, which they registered, relabelled, and distributed to several points of consumption in production.

There was a mess on the material shelves in production, and it took a lot of time to put all the boxes in the right places. The staff did not always find what they were looking for and opened a lot of boxes. The mess created did not make it easy to place correct orders.

All in all, it was time-consuming, required heavy lifting, required individual knowledge and could still result in both stock shortages and overstocking.

Tilnærming

Å legge inn manuelle bestillinger var frustrerende og tidkrevende. Det alene kunne ta 30 minutter per dag. Mottaksavdelingen mottok paller med varer som de registrerte, merket om og distribuerte rundt i produksjonen.

Materialhyllene var rotete og det tok lang tid å sette alle boksene på riktig plass. Personalet fant ikke alltid det de lette etter og åpnet derfor mange bokser. Rotet som ble skapt gjorde det vanskelig å legge inn korrekte bestillinger.

Alt i alt var det tidkrevende, krevde tunge løft og individuell kunnskap. Likevel resulterte det både til  lagermangel og overbeholdning.

Resultat

Det var nødvendig med en endring. Kinnarps og Bufab diskuterte og bestemte i fellesskap at den fleksible EasyScan-løsningen med doble skuffer var best egnet.

Operatørene skanner bare de tomme plastkassene og en bestilling sendes til Bufab. Samme løsning blir brukt for store volumer i paller.

Bufabs support fungerte utrolig bra under implementeringen. Bufab gjorde en merkefeil, men det ble rettet umiddelbart. Kinnarps på sin side hadde innledende feil i varebeholdningen, noe som resulterte i mangel. Bufab leverte innen få timer.

Kundehistorier